certyfikacja brc food opakowania 1935/2004 wzorcowa dokumentacja haccp systemy jakości szkolenia i kursy haccp
Kontakt tel. 71 7336767, fax. 71 7336708, email biuro{at}haccp-polska.pl

Procedury i instrukcje

procedury gmp haccp szkoła pszedszkole materiały szkoleniowe

Dokumentacja dobrych praktyk higienicznej (GHP)i dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) oraz systemu HACCP

Dokumentacja została przygotowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami prawnymi określonymi w prawie polskim oraz UE. Dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez urzędową kontrolę żywności (Sanepid i Inspekcję Wet.) i wykorzystywane są przez wiele firm w całej Polsce.

  • Wzorcowa instrukcja jest dostępna w formie (wzór księgi ghp gmp haccp pdf .pdf)(doc wzorcowa dokumentacja .doc)
  • Wykaz dokumentów wraz z formularzem zamówienia email/fax: pdf wzorcowa dokumentacja wzorce instrukcji i procedur
  • Aktualny cennik zakupu dokumentacji. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat dokumentacji HACCP z portalu DlaHandlu portal dlahandlu.pl HACCP-POLSKA.pl
  • Płatności za zamówione dokumenty online można dokonać za pomocą systemuSystem płatności online DOTPAY

INSTRUKCJE HIGIENICZNO - SANITARNE [GHP]

Zaznacz wszystkie

Odznacz wszystkie

Instrukcja mycia rąk

Instrukcja higieny osobistej pracowników

Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych

Instrukcja usuwania odpadów i ścieków

Instrukcja myci i dezynfekcji środków transportu

Instrukcja dla osób odwiedzających zakład

Instrukcja mycia i dezynfekcji magazynu

Ogólna instrukcja mycia i dezynfekcja

Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych

Instrukcja mycia i dezynfekcji naczyń stołowych

Instrukcja mycia i dezynfekcji krajalnicy

Instrukcja przyjęcia towaru do zakładu gastronomicznego

Instrukcja mycia i dezynfekcji wyposażenia zakładu

Instrukcja przyjęcia towaru do zakładu (punkty handlowe)

Instrukcja mycia i dezynfekcji wózków i koszy

Instrukcja mycia lady/szafy chłodniczej

Instrukcja BHP dla kierowcy

Instrukcja mycia bemaru

Instrukcja mycia i dezynfekcji narzędzi mających kontakt z żywnością

Instrukcja mycia trzonu kuchennego gazowego

Instrukcja mycia trzonu kuchennego elektrycznego

Instrukcja sprzedaży w sklepie spożywczym

Instrukcja mycia kuchenki mikrofalowej

Instrukcja ochrony przed szkodnikami

Instrukcja przygotowania roztworów środków chemicznych

Instrukcja przyjęcia mięsa świeżego i drobiu

Instrukcja mycia i dezynfekcji noży

Instrukcja przyjęcia materiałów i opakowań

Instrukcja mycia środków transportu żywności

Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę

Instrukcja mycia form aluminiowych / stalowych

Instrukcja mycia miesiarki do ciasta

Instrukcja mycia naczyń kuchennych

Instrukcja mycia chłodni / mroźni

Instrukcja przyjęcia opakowań do zakładu

Instrukcja higieny termoportów

Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń ekspedycyjnych

Instrukcja przyjęcia produktów w łańcuchu chłodniczym

DOBRE PRAKTYKI PRODUKCYJNE [GMP]

Zaznacz wszystkie

Odznacz wszystkie

Instrukcja przygotowania warzyw, owoców, ziemniaków

Instrukcja ekspedycji potraw

Instrukcja obróbki wstępnej i właściwej

Instrukcja mycia sali konsumenckiej

Instrukcja rozmrażania surowców/półproduktów

Instrukcja przyjęcia towarów do gastronomii

Instrukcja obróbki cieplnej

Instrukcja higieniczna pionu konsumenckiego

Instrukcja składowania przygotowanych potraw

Instrukcja dla kelnera, sprzedawcy

KARTY KONTROLI [GHP, GMP]

Zaznacz wszystkie

Odznacz wszystkie

Karta kontroli higieny pracowników

Karta reklamacji wraz z raportem

Rejestr środków wycofanych z obrotu

Księga reklamacji dostaw surowców

Raport z likwidacji artykułów

Rejestr urządzeń kontrolno - pomiarowych

Karta kontroli procesów mycia i dezynfekcji

Zaświadczenie o odbytym szkoleniu

Karta szkoleń pracowników

Rejestr przyjęcia dostaw do zakładu

PROCEDURY GMP i HACCP

Zaznacz wszystkie

Odznacz wszystkie

Procedura przyjęcia osoby niepełnosprawnej do zakładu

Procedura postępowania z mięsem świeżym i mielonym w zakładzie

Procedura postępowania z wyrobem niezgodnym

Procedura planowania i organizowania szkoleń w firmie

Ogólna procedura mycia i dezynfekcji

Procedura wzorcowania urządzeń kontrolno - pomiarowych

Procedura postępowania z reklamacjami

Procedura usuwania odpadów i ścieków

Procedura obiegu dokumentacji

Procedura poboru próbek przez zakłady żywienia zbiorowego

Procedura konserwacji maszyn

PROCEDURY SPECJALISTYCZNE

Zaznacz wszystkie

Odznacz wszystkie

Procedura kalibracji termometrów i wyposażenia kontrolno - pomiarowego

Procedura paczkowania towarów w zakładzie (oznakowanie)

Procedura identyfikacji i identyfikowalności produktów

Procedura audytu wewnętrznego

AUDYT GHP/GMP oraz HACCP

Check-lista audytu wewn. ghp, gmp i haccp (pakiet 4 dokumentów)

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe dla pracowników z HACCP GHP/GMP (pakiet 5 dokumentów)

PLAN HACCP

Plan haccp

Procedury związane z planem haccp (10 wzorcowych procedur systemu HACCP)

Dane wymagane do wysyłki instrukcji

Imię i nazwisko/nazwa firmy:

Adres:

Kod i miasto:

Telefon kontaktowy:

NIP firmy:

E-mail:

Forma wysyłki:*

Forma płatności:

Forma dokumentacji:

Zapoznałem się z regulaminem

procedury haccp księga

Wysyłka dokumentacji:*

Dokumenty przy zaznaczeniu opcji "e-mail" zostaną przesłane w formie zarchiwizowanego pliku ".zip", który można otworzyć przy pomocy każdego programu archiwizującego (WinZip, WinRar, 7zip itp.). W celu ochrony plików są one zabezpieczone hasłem. W celu otrzymania hasła dostępu do pliku należy dokonać płatności. Aby otrzymać hasło należy odpowiedzieć na nasz list z potwierdzeniem otrzymania pliku (w formie załącznika lub linku). W przypadku zaznaczenia opcji "poczta/kurier" dokumentację przesyłamy w formie wydruku oraz na płycie CD wraz z fakturą VAT.

 

Opcjonalna forma rozliczenia:

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

płatności online za instrukcje i procedury haccap

 

Indywidualne zamówienia dokumentacji GHP/GMP oraz HACCP

Istnieje również możliwość sporządzenia instrukcji, procedur, kart kontrolnych wg Państwa życzeń - w tym przypadku prosimy o kontakt. W razie pytań lub sugestii prosimy o kontakt: (71) 733-67-67 lub +48 605-660-993.

 

Właściciel serwisu:

Quality Assurance Poland

Ul. Żernicka 296

54-510 Wrocław

NIP 832-178-51-73