Newsletter

Reklama

GMP+ B4 transport zbóż i pasz

Standard GMP+ B4 – transport i logistyka pasz i zbóż, wdrożenia, szkolenia, audyty oraz certyfikacja

Wdrożenie certyfikatu GMP+ B4 oznacza spełnienie norm jakości i bezpieczeństwa podczas przewozu pasz oraz zbóż. Zakłady produkcyjne, przetwórcze oraz firmy handlowe i transportowe starają się o uzyskanie potwierdzenia zachowania bezpieczeństwa pasz na każdym etapie łańcucha dostaw. Certyfikat GMP Plus B4 może objąć następujące rodzaje firm tj. spedycja / brokerstwo frachtowe (transport statkiem lub koleją), spedycję, transport drogowy i kolejowy.

Zakresy systemu GMP+ B4 dla transportu

Wdrożenie standardu GMP+ B4 (GMP+ FC 2020) jest możliwe w kilku wariantach:

 • GMP B4 – Transport pasz, materiałów paszowych i dodatków paszowych.
 • GMP+ B4.3 Transport Śródlądowymi Drogami Wodnymi.

Każdy z wymienionych certyfikatów opiera się na Dobrej Praktyce Produkcyjnej (GMP) oraz systemie HACCP, który weryfikuje krytyczne punkty kontroli i zagrożenia podczas realizowania procesów dostawczych. Zakres związany z transportem i logistyką obejmuje następujące rodzaje aktywności:

 • GMP+ B4 Affreightment of Inland Waterway transport
 • GMP+ B4 Affreightment of Rail transport
 • GMP+ B4 Affreightment of Road transport
 • GMP+ B4 Affreightment of Sea transport
 • GMP+ B4 Affreightment of Short sea shipping transport
 • GMP+ B4 Transport of Feed, Rail transport
 • GMP+ B4 Transport of Feed, Road transport
 • GMP+ B4.3 Transport of Feed, Inland Waterway transport

Weryfikacja zgodności transportu pasz z wymogami GMP+

Każdy z wymienionych standardów wymaga na przedsiębiorstwie spełnienia następujących wymagań:

 • Zapewnienia systemu służącego do zarządzania bezpieczeństwem pasz.
 • Odpowiedzialnego i profesjonalnego zarządzania zasobami.
 • Wyznaczenia standardów działania kierownictwa i pracowników działu transportu i logistyki.
 • Prowadzenie cyklicznych analiz sprawności działania systemu zarządzania bezpieczeństwem paszy podczas transportu.
 • Klasyfikacji transportowanych ładunków wg IDTF (International Database Transport for Feed).
 • Profesjonalnego zarządzania procesem transportu pasz.
 • Doskonalenia systemu zarządzania jakością świadczonych usług.

Certyfikacja wdrożenia GMP Plus B4 w transporcie

Pomagamy przedsiębiorstwom przejść przez każdy etap certyfikacji. Doradzamy, w jaki sposób udoskonalić stosowane rozwiązania, które służą do zarządzania jakością i bezpieczeństwem podczas transportu paszy. Priorytetowym zadaniem staje się wprowadzenie zasad identyfikacji wszystkich elementów występujących w łańcuchu żywnościowym. W dokumentacji przedsiębiorstwo określa:

 • Procedury bezpieczeństwa podczas transportu pasz i ich dostarczania do klientów.
 • Sposoby monitorowania krytycznych punktów kontroli w transporcie pasz.
 • Narzędzia służące do analizy pomiarów związanych z bezpieczeństwem pasz i zbóż, m.in. możliwością zanieczyszczenia paszy podczas transportu.
 • Planowane działania udoskonalające rozwiązania zarządzania bezpieczeństwem i jakością transportu pasz.
 • Metody przechowywania towarów w higienicznych warunkach.
 • Sposoby czyszczenia pomieszczeń magazynowych oraz samochodów przewożących pasze.
 • Adekwatne warunki, w jakich może odbywać się transport paszy.

Oferujemy dokumentację systemu GMP+ B4 dla firm transportowych w sektorze zbóż i pasz – więcej informacji pod adresem – kliknij.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Rejestracja firmy transportowej w Inspekcji Weterynaryjnej

Firma transportowa wdrażająca GMP+B4 musi wykazać, że posiada pozytywną decyzję odnośnie swojej działalności, którą wydaje Powiatowy Lekarz Weterynarii. Przedsiębiorstwo staje się w ten sposób odpowiedzialne za ochronę łańcucha w obszarze transportu pasz. Rejestrację można uzyskać na zgodności z wymaganiami przepisów prawa:

 • Transport materiałów paszowych, zbóż, produktów z przetwórstwa nasion oleistych i zbóż – rozporządzenie 183/2005/WE w sprawie higieny pasz
 • Transport żywności, zbóż, produktów spożywczych tj oleje roślinne, alkohol etylowy, gliceryny, kwasy tłuszczowe i inne – rozporządzenie 852/2004/WE w sprawie higieny środków spożywczych
 • Transport ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 3, kategorii 2 i 1 tj. mączki kostne i mięsne, skwarki, tłuszcze zwierzęce, karmy dla zwierząt (pet-food) – rozporządzenie 1069/2009/WE określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

Standard GMP+ B4 potwierdza, że transport zbóż i pasz odbywa się w bezpiecznym środowisku, które jest wolne od zagrożeń wpływających na zdrowie i życie konsumentów. Przedsiębiorstwo zyskuje wiarygodność prowadzonej działalności gospodarczej, co wpływa na jego reputację międzynarodową i zdobycie zaufania wśród klientów.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

International Database Transport (for) Feed

GMP+ International

EFISC/ GTP w sektorze pasz i żywności

System HACCP w logistyce, transporcie żywności i pasz

Reklama