Newsletter

Reklama

System ISCC biomasa, biopaliwa, certyfikaty

International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) – certyfikacja producentów biopaliw i biomasy

Norma ISCC jest przeznaczona dla przedsiębiorstw wchodzących w skład łańcucha produkcji biomasy i biopaliw. Potwierdza spełnienie międzynarodowych wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi czynnikami przetwórczymi. ISCC ma na celu ochronę biosfery, racjonalne gospodarowanie gruntami, ale także zrównoważony rozwój społeczny oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych (a to dzięki umożliwieniu śledzenia wielkości emisji, na każdym etapie procesu produkcji biomasy i biopaliw).

Wdrożenie systemu ISCC EU w sektorze biomasy i biopaliw

Dzięki certyfikatowi ISCC EU przedsiębiorcy mogą sprzedawać produkty na rynkach zagranicznych. Wdrożenie standardu dotyczącego biomasy i biopaliw daje możliwość obrotu produkowanymi towarami w Polsce oraz za granicą. Przedsiębiorstwo uzyskuje swobodną wymianę towarów z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Standard ISCC został oparty na zasadach dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, którą zastępuje nowa dyrektywa 2018/2001/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

ISCC EU to standard, który może być wprowadzony przez każdy podmiot biorący czynny udział w łańcuchu produkcji biopaliw oraz biomasy. Udzielamy pomocy przedsiębiorstwom zajmującym się:

 • Produkcją biomasy i biopaliw.
 • Prowadzeniem upraw przeznaczonych na wytworzenie biopaliw.
 • Skupem, magazynowaniem lub obrotem handlowym surowców wykorzystywanych do produkcji biomasy lub biopaliw.
 • Sprzedażą produktów otrzymanych wskutek przetwarzania surowców na biopaliwa i biomasę.
 • Wytwarzaniem paliw z ograniczonych materiałów odpadowych.
 • Zagospodarowaniem terenu pod produkcję biomasy.

Systemu ISCC PLUS w sektorze chemii i tworzyw sztucznych

ISCC Plus dedykowany jest dla branży innej niż produkcja biopaliw. Certyfikacją w ramach ISCC Plus obejmuje się rynek bioplastików oraz surowców pochodzących z recyklingu. Standard ISCC Plus daje możliwość używania certyfikatu przez producentów, którzy w swoich procesach produkcji stosują zarówno surowce certyfikowane, jak i surowce pierwotne (pochodzące ze źródeł kopalnych). Bezpieczeństwo i wiarygodność całego łańcucha dostaw w zakresie tworzyw sztucznych, żywności, pasz jest potwierdzane certyfikatem ISCC Plus, którego operatorem jest jeden z wiodących systemów certyfikacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych i zrównoważonego rozwoju bioenergii.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Certyfikat ten stawia wymagania dla surowców w obszarze identyfikowalności trwałych tworzyw sztucznych wprowadzanych do obrotu, zgodnie z zasadą bilansu masy. Surowce z tworzyw sztucznych są wytwarzane w drodze recyklingu chemicznego lub pochodzą z substancji pochodzenia biologicznego, które są wytwarzane jako odpady w innych sektorach przemysłu.

Doradztwo przy wdrożeniu ISCC

Pomagamy przedsiębiorstwom przejść przez proces weryfikacji produkcji biopaliw. Weryfikujemy, czy firma spełnia wymogi dotyczące stosowania środków powodujących ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz standaryzację procesów przetwórczych. Podczas analizy działalności przedsiębiorstwa, starającego się o uzyskanie certyfikatu ISCC, analizujemy:

 • Procesy odbywające się w ramach łańcucha produkcji i dostawy biomasy oraz biopaliw.
 • Dostosowanie się do wymogów obowiązujących na rynku Unii Europejskiej.
 • Narzędzia wykorzystywane w procesie produkcji i przetwarzania surowców.
 • Systemy służące do monitorowania emisji gazów cieplarnianych oraz czynników szkodliwych dla środowiska naturalnego.
 • Respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju firmy oraz oddziaływania na pobliską społeczność lokalną.

Potwierdzenie spełnienia wymogów regulacyjnych pozwala firmie rozpocząć starania o uzyskanie standardu ISCC. Wspieramy przedsiębiorstwo na każdym etapie wdrożenia, podpowiadając najlepsze rozwiązania oraz pomagając w opracowaniu dokumentacji.

Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu firmy do uzyskania certyfikatu ISCC Plus, ISCC UE oraz ISCC Non-GMO. Analizujemy szczegółowo procesy zachodzące w firmie oraz rodzaj prowadzonej działalności, aby opracować optymalny i efektywny schemat działania, zgodny z międzynarodowymi normami.

Certyfikacja zrównoważonego rozwoju

Przedsiębiorstwo posiadające certyfikat ISCC zapewnia ochronę środowiska naturalnego. Buduje wizerunek firmy nastawionej proekologicznie. Zobowiązuje się do podejmowania następujących zadań:

 • Redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 • Profesjonalnego zarządzania systemem jakości oraz bezpieczeństwa w firmie.
 • Monitorowania procesów przetwórczych, emisji gazów oraz ich wpływu na środowisko.
 • Zapewnienia odpowiednich warunków w środowisku pracy.
 • Racjonalnego zarządzania gruntami.
 • Respektowania międzynarodowych praw człowieka, praw pracownika oraz prawa do ziemi.
 • Przyjęcia odpowiedzialnej społecznie postawy w relacjach biznesowych.

Certyfikat ISCC potwierdza wiarygodność przedsiębiorstwa na międzynarodowym rynku biopaliw. Ułatwia nawiązywanie kontaktów handlowych dzięki promowaniu proekologiczne oraz prospołecznej postawy. Certyfikacja ISCC EU obejmuje niezwykle obszerny zakres produktów, powszechnie wykorzystywanych w produkcji biomasy, biokomponentów, a także biopaliw, do których zaliczyć można min.:

 • nasiona roślin oleistych (rzepak, soja, słonecznik, jatrofa, palma, i inne),
 • ziarna zbóż i kukurydza,
 • oleje (rzepakowy, słonecznikowy, palmowy),
 • półprodukty i produkty,
 • odpady i pozostałości.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Food Security Standard (FSS)

ISCC sustainability certification

System REDcert biomasa, biopaliwa, uco, certyfikaty

System REDcert 2 produkcja żywności, chemii

KZR INiG certyfikaty, szkolenia, wdrożenia

Certified Sustainable Palm Oil (RSPO) olej palmowy

Reklama