Newsletter

Reklama

Dokumentacja HACCP dla hurtowni, magazynów oraz centrów dystrybucji

Pakiet „HURTOWNIA” dokumentacji dobrych praktyk higienicznej GHP oraz systemu HACCP dla magazynów, chłodni, hurtowni spożywczych

Wymagania przepisów prawa określają, że każdy podmiot zajmujący się magazynowaniem (magazyny, chłodnie, mroźnie, centra logistyczne, itp.), firmy logistyczne i hurtownie musi wdrożyć wymagania systemu HACCP w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Pakiet „HURTOWNIA” to kompletna dokumentacja, która została przygotowana zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w prawie polskim i EU – spełnia wymagania min.:

  • ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
  • rozporządzenie (WE) nr 178/2002 ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;
  • rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych;
  • rozporządzenia (WE) nr 853/2004 w sprawi higieny żywności pochodzenia zwierzęcego.

Dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez urzędową kontrolę (sanepid oraz weterynaria) i jest stosowana przez wiele firm logistycznych i magazynowych. Dokumentacja Pakiet „HURTOWNIA” przygotowywana jest indywidualnie, po uzyskaniu dodatkowych informacji na temat działalności Państwa firmy.

  • Cena dokumentacji – kliknij.
  • Wzór Pakietu „HURTOWANIA” – kliknij.

Dokumenty dostarczane są dla Państwa w formie kompletnego wydruku (księga jakości, dobrych praktyk i formularzy) oraz dodatkowo na płycie CD. Wraz z dokumentacją można dodatkowo zamówić:

  • termometry do lodówek i zamrażarek,
  • termo-higrometry do magazynów,
  • oznakowania na urządzenia chłodnicze / stanowiska,
  • pieczątka przyjęcia i wydania dostaw.

Wybierz rodzaj

Wybierz dodatki

Dodatkowe informacje

Dodatkowe elementy

Dane firmy

Dane kontaktowe

Wysyłka i płatność

Uwagi do zamówień

Forma wysyłki - dokumenty przy zaznaczeniu opcji "online/e-mail" zostaną przesłane w formie zarchiwizowanego pliku ".zip", który można otworzyć przy pomocy każdego programu archiwizującego (WinZip, WinRar, 7zip itp.). W celu ochrony plików są one zabezpieczone hasłem. Aby otrzymać hasło należy odpowiedzieć na nasz list z potwierdzeniem otrzymania pliku (w formie załącznika lub linku). W przypadku zaznaczenia opcji "poczta/kurier" dokumentację przesyłamy w formie wydruku oraz na płycie CD wraz z fakturą VAT.

Regulamin oraz ochrona danych

Polityka prywatności – kliknij.
Regulamin zgłoszenia na szkolenie – kliknij.

Reklama