Newsletter

Reklama

Certyfikat ISCC EU, ISCC Plus system zrównoważonego rozwoju

Certyfikacja systemu zrównoważonego rozwoju ISCC EU & ISCC Plus w łańcuchu biomasy, biopaliw i biotworzyw

Certyfikacja ISCC EU jest procesem pozwalającym uzyskać potwierdzenie, że poszczególne obszary działania podmiotu spełniają wymagania określone w zasadach zrównoważonego rozwoju. ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) to system certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw w sposób zrównoważony przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł. ISCC EU opiera się o wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczącej odnawialnych źródeł energii (RED I 2009/28/WE oraz RED II 2001/2018/WE).

System certyfikacji ISCC EU – zrównoważony rozwój

System certyfikacji ma na celu ochronę biosfery, racjonalne gospodarowanie gruntami, ale także zrównoważony rozwój społeczny oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych (dzięki umożliwieniu śledzenia wielkości emisji na każdym etapie procesu produkcji biomasy i biopaliw). Został zatwierdzony na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1361 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „International Sustainability and Carbon Certification” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE. Zakresem certyfikacji mogą być objęte następujące organizacje:

 • Pierwsze punkty skupu produktów rolnych oraz odpadów i pozostałości;
 • Firmy handlowe wraz z magazynowaniem;
 • Centra logistyczne dla produktów rolnych, biomasy, biopaliw i paliw płynnych;
 • Zakłady przetwórcze tj. gorzelnie, olejarnie, cukrownie, itp.,
 • Wytwórców biokomponentów i biopaliw tj. bioetanol, fame, ucome, biowęglowodory, itp.,

Certyfikat ISCC EU, mający zastosowanie do wszystkich rodzajów biomasy (rodzaje biomasy - link), pomaga organizacjom zademonstrować zaangażowanie i odpowiedzialność w następujących obszarach:

 • Zrównoważona produkcja biomasy roślinnej;
 • Wykorzystanie odpadów i pozostałości;
 • Nadzór nad emisjami gazów cieplarnianych (GHG);
 • Zrównoważone funkcjonowanie społeczne;
 • Ochrona środowiska naturalnego.

Certyfikacja ISCC Plus – zrównoważony rozwój

Certyfikacja ISCC PLUS oferuje możliwość rozszerzenia certyfikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju na zastosowania bioenergii do produkcji żywności, paszy, w dziedzinach technicznych i chemicznych oraz innych (np. biomasa stała). Dokumentacja ISCC Plus obejmuje następujące dokumenty:

 • 202-01 Environmental management and biodiversity (Zarządzanie środowiskowe i bioróżnorodność);
 • 202-02 - Classified chemicals (substancje chemiczne);
 • 202-03 - SAI Gold - ISCC Plus uznany jest za równoważny poziomowi FSA Silver Initiative (SAI);
 • 205-01 - GHG Emission Requirements (Wymagania dotyczące emisji gazów cieplarnianych);
 • 205-02- Consumables (Metodyka obliczania ilości wszystkich istotnych materiałów zużywalnych np. wody, paliw, energii elektrycznej, nawozy, dodatki w łańcuchu dostaw);
 • 205-03 - Non-GMO food/feed (żywność i pasza niemodyfikowana genetycznie);
 • 205-04 - Non-GMO technical markets - Wymagania dotyczące certyfikacji upraw bez GMO na potrzeby rynków technicznych.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Jeżeli Państwa organizacja wymaga dodatkowego wsparcia ISCC

Szkolenia - oferujemy szeroki wachlarz szkoleń pozwalających lepiej zrozumieć wymagania standardów i korzyści, jakie niesie ze sobą solidne wdrożenie oraz certyfikacja ISCC EU & ISCC Plus.

Analiza braków - weryfikujemy, w którym miejscu obecnie znajdujesz się na drodze do uzyskania certyfikatu ISCC. Dzięki zebranym w ten sposób informacjom, dowiesz się ile brakuje Ci jeszcze do pełnego sukcesu oraz które elementy systemu wymagają poprawy.

Jak wygląda proces certyfikacji ISCC EU & ISCC Plus

Na skorzystanie z naszych usług do tej pory zdecydowały się już setki producentów, przetwórców oraz dystrybutorów biomasy, biopaliw oraz żywności, informacje dostępne w dziale Referencje. Aby uzyskać certyfikat ISCC bez dodatkowych kosztów należy przeprowadzić w swojej firmie następujące etapy:

 • Audyt wstępny. Na tym etapie najważniejsze jest zapoznanie się ze wszelką dokumentacją, zgromadzoną w siedzibie danego przedsiębiorstwa;
 • Wdrożenie systemu ISCC EU lub ISCC Plus (opcjonalnie, w przypadku gdy system nie został wdrożony lub posiada obszary nie zidentyfikowane a wykazane w ramach audytu wstępnego).
 • Audyt przed-certyfikacją – dokonywanie realizacji poszczególnych zapisów według wdrożonej dokumentacji. Mówiąc najprościej, na tym etapie przekonujemy się, czy obrany system przynosi oczekiwane rezultaty.
 • Utrzymanie systemu – oferujemy również nadzór nad systemami zarządzania w Państwa organizacji przez naszych specjalistów, funkcja pełnomocnika gwarantuje należyty poziom systemów jak również szkoleń wewnętrznych.

Wydanie certyfikatu ISCC

Ważność certyfikatu wynosi 1 rok po których następuje proces re-certyfikacji systemu ISCC. Certyfikacja zapewnia, biorąc pod uwagę aktualny poziom wiedzy i techniki, że oferowane produkty spełniają wymagania zrównoważonego rozwoju.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

International Sustainability & Carbon Certification System

Biotworzywa – doradztwo, wdrożenia, emisje CO2

System REDcert EU – zrównoważony rozwój

Used cooking oil (UCO) – odpady i pozostałości

Reklama