Newsletter

Reklama

PAS 223 wymagania dla opakowań do żywności

PAS 223 – podstawowy certyfikat dla producentów opakowań do żywności

Programy wstępne dla producentów opakowań dla artykułów żywnościowych stanowią uzupełnienie Dobrych Praktyk Produkcyjnych. PAS 223 jest normą, która dotyczy wyznacza zasady bezpiecznego projektowania i przygotowywania opakowań przeznaczonych dla produktów spożywczych i napoi.

PAS 223 a bezpieczeństwo opakowań

Wdrożenie PAS 223 następuje w połączeniu z ISO 22000. Certyfikat jest przeznaczony głównie dla producentów opakowań do żywności. Może zostać również wprowadzony przez przedsiębiorstwa zajmujące się importem opakowań do żywności, produkujące i dostarczają produkty żywnościowe oraz urzędy, które zajmują się zapewnianiem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

Głównym celem stosowania PAS 223 w codziennych procesach jest zwiększenie przejrzystości i rzetelności działań firm produkujących opakowania. Ustandaryzowane metody zwiększają kontrolę nad procesami przetwórczymi oraz pozwalają wprowadzić w szybszy sposób niezbędne usprawnienia.

Certyfikacja PAS 223

Przedsiębiorstwa produkujące opakowania są zobowiązane do zapewnienia adekwatnym środków bezpieczeństwa. Certyfikat PAS 223 wskazuje na podstawowe działania, jakie muszą podjąć producenci opakowań. Wśród metod zabezpieczających wymienia się:

 • Stałe kontrolowanie i eliminowanie czynników zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu konsumentów.
 • Prowadzenie nadzoru nad materiałami służącymi do produkcji opakowań.
 • Określenie ryzyka związanego z zatruciem i zanieczyszczeniem żywności.
 • Zapewnienie odpowiednich warunków w środowisku produkcyjnym.
 • Zagwarantowanie sprzężonego powietrza i gazów w celach pakowania artykułów żywnościowych.
 • Wyznaczenie bezpiecznych metod przechowywania opakowań z żywności.
 • Racjonalne zarządzania odpadami.
 • Rozpoznawanie szkodliwych czynników.

Zapewniamy doradztwo podczas wdrożenia PAS 223

PAS 223 jest programem wstępnym, który sugeruje środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa materiałów, które mają bezpośrednią styczność z żywnością. W oparciu o międzynarodowe standardy i dobre praktyki produkcyjne sugerujemy, jakie zadania wykonać w celu ustandaryzowania procesów wytwórczych. Przeprowadzamy dla przedsiębiorstwa szczegółową analizę, w oparciu o którą sprawdzamy:

 • Metody zarządzania bezpieczeństwem produkcji.
 • Wypełnienie wymagań technicznych sprzętu.
 • Sposoby minimalizowania negatywnych czynników na bezpieczeństwo żywności, m.in. alergeny czy chemikalia.
 • Zapewnienie higienicznych warunków podczas procesów produkcyjnych.

Przygotowujemy profesjonalną dokumentację, w które wskazujemy rekomendacje rozwiązań do wprowadzenia w przedsiębiorstwie. Przechodzimy z klientem przez każdy etap wdrożeniowy, przeprowadzając szkolenia i działania naprawcze w celu uzyskania certyfikacji.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Korzyści z wdrożenia PAS 223

Wprowadzenie w przedsiębiorstwie produkcyjnym normy PAS 223 zwiększa zaufanie docelowych klientów i partnerów biznesowych. Producenci opakowań dostosowują się do standardu produkowania, przechowywania i dostarczania opakowań dedykowanych dla artykułów żywnościowych przez wzgląd na szereg korzyści.

 • Zwiększają odpowiedzialność społeczną na produkowane artykuły.
 • Potwierdzają dbałość o życie i zdrowie konsumentów.
 • Udoskonalają narzędzia i systemy służące do wytwarzania produktów wysokiej jakości.
 • Usprawniają wydajność zachodzących procesów.
 • Doprowadzają do większych oszczędności w procesach wytwórczych.
 • Zachowują najlepsze praktyki produkcyjne.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

PAS 220 wymagania dla GHP i GMP, HACCP

PAS 221 dla handlu artykułami spożywczymi

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

British Standards Institution Shop

Reklama