Newsletter

Reklama

ISO TS 16949 automotive

IATF 16949 dla branży motoryzacyjnej

IATF 16949 jest międzynarodowym standardem motoryzacyjnym, zwiększającym szanse dostawców na pozyskanie kontraktów na zaopatrzenie na całym świecie. Przemysł motoryzacyjny wraz z postępem technologicznym, świadomością konsumencką wymaga od koncernów samochodowych i ich dostawców wdrożenia i stosowania systemów zarządzania jakością. Obecnie jednym z wiodących standardów, mającym zastosowanie w zarządzaniu jakością przez przedsiębiorstwa sektora motoryzacyjnego jest specyfikacja techniczna ISO/TS 16949.

Podstawowe wymagania ISO/TS 16949

ISO/TS 16949 to zbiór wytycznych charakterystycznych dla branży motoryzacyjnej w powiązaniu z normą jakościową ISO 9001 jest podstawą systemu zarządzania jakością niemal każdego przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej. Datą ostateczną, do której firmy muszą być certyfikowane zgodnie z nowym wydaniem normy ISO TS 16949 jest 14.09.2018. Data ta wynika z trzyletniego okresu przejściowego od momentu wydania najnowszej normy ISO 9001:2015.

Wymagana dokumentacja przez specyfikację techniczną, wraz z podziałem na dokumenty niezbędne, których brak uniemożliwia prawidłowe wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością organizacji oraz dokumenty pomocnicze ułatwiające pracę wewnątrz zakładu. Do wdrożenia ISO/TS 16949 można zastosować zbiór metod i narzędzi jakościowych (MSA, FMEA, SPC oraz G8D) określonych i wymaganych przez ISO/TS 16949, które prawidłowo zastosowane wewnątrz organizacji gwarantuje produkcję wyrobu zgodnego z wcześniej ustalonymi standardami jakościowymi danego koncernu samochodowego oraz założeniami systemu zarządzania jakością.

Norma IATF 16949 została opracowana przez branżową, Międzynarodową Grupę Zadaniową Motoryzacji (IATF), w celu poprawy zarówno jakości w ramach łańcucha dostaw, jak i samego procesu certyfikacji. Grupa ta zrzesza dziewięciu międzynarodowych producentów samochodów: BMW, Chrysler, Daimler, Fiat, Ford Motor, General Motors, PSA Peugeot Citroen, Renault i Volkswagen. Dla wszystkich producentów zrzeszonych w IATF certyfikacja na zgodność z tą specyfikacją jest wymagana od wszystkich dostawców. Ponadto dostawcy ci zostali zobligowani przez jedno z wymagań ISO/TS do postawienia takich wymagań swoim dostawcom, i w rezultacie certyfikacja jest wymagana w całym łańcuchu dostaw, od producenta materiałów (stal, tworzywa sztuczne, farby) do firm montujących duże podzespoły np. kokpit.

Zmiany w ISO/TS 16949

Załącznik A standardu IATF 16949:2016 stanowi plan kontroli, który obejmuje:

A.1 fazy planu kontroli,

A2. elementy planu kontroli.

Fazy planu kontroli (jeśli ma to zastosowanie) obejmuje trzy fazy:

  • Fazę prototypu
  • Fazę produkcji prze seryjnej
  • Fazę produkcji seryjnej.
  • Elementy planu kontroli:

Dane ogólne

  • Nadzór nad wyrobem
  • Nadzorowanie procesu
  • Metody
  • Plan reagowania.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Standard IATF 16949:2016 – załącznik B:

Pokazuje wzajemne powiązanie pomiędzy organizacjami AIAG oraz VDA – QMC dotyczące wymagań z zakresu podręczników jakości (narzędzi – core tools), wymagań VDA oraz procesów specjalnych CQI (continuous quality improvement) oraz wskazuje obecność normy ISO 45001:2018 (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy).

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

GDP dobra praktyka dystrybucyjna w logistyce

BRC Storage dla magazynów i firm logistycznych

IFS Logistyka dla firm handlowych i logistycznych, transportu

SQAS - Safety & Quality Assessment System

Reklama