Newsletter

Reklama

Dokumentacja HACCP dla aptek, HACCAP w farmacji

System HACCP w aptekach i drogeriach

W związku z kontrolami aptek przez organy inspekcji sanitarnej, które wymagają w aptekach m.in. wdrożenia systemu HACCP. Apteki, punkty apteczne oraz hurtownie farmaceutyczne, drogerie które dokonują obrotu np. suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego są traktowane jak podmioty działające na rynku spożywczym, dlatego muszą dopełnić obowiązków wynikających z przepisów prawa żywnościowego. Podkreśla to pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego do Naczelnej Izby Aptekarskiej dot. wprowadzenia systemu HACCP w aptekach.

Wymagania HACCP w aptekach i drogeriach

Apteki ogólnodostępne, punkty apteczne oraz hurtownie farmaceutyczne, które dokonują obrotu suplementami diety są traktowane również jako podmioty działające na ryku spożywczym. W związku z tym muszą dopełnić obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa żywnościowego – czytamy w piśmie Głównego Inspektora Sanitarnego do prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Do warunków wstępnych zalicza się: wymagania infrastrukturalne i sprzętowe, usuwanie odpadów, procedury ochrony przed szkodnikami, procedury sanitarne (czyszczenie i dezynfekcja), utrzymywanie właściwych warunków przechowywania żywności, zdrowie i higiena osobista personelu. “Możliwym jest ograniczenie wdrażania systemu HACCP w aptekach poprzez wdrożenie i stosowanie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz wymagań wstępnych” – ocenia szef GIS, zobowiązując się do przekazania tej informacji o elastycznym podejściu do wdrażania zasad systemu HACCP do wojewódzkich inspekcji sanitarnych.

Potrzeba wdrożenia systemu HACCP została określona ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia, z której wynika, iż kierujący zakładem lub osoba przez niego upoważniona jest zobowiązany wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Apteki, punkty apteczne oraz hurtownie farmaceutyczne, które dokonują obrotu np. suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego są traktowane jak podmioty działające na rynku spożywczym, dlatego muszą dopełnić obowiązków wynikających z przepisów prawa żywnościowego. Decyzja GIS w sprawie systemu HACCP w aptekach znajdziecie Państwo klikając na link PDF, dokumentację Pakietu „APTEKA” i Pakietu „DROGERIA” można znaleźć pod linkiem - kliknij. Dokumentacja jest opracowywana indywidualnie.

Wykaz wybranych dokumentów dla apteki

 • Przestrzeganie zasad higieny osobistej przez pracowników apteki
 • Karta niedopuszczenia pracownika do pracy
 • Mycie i dezynfekcja w aptece
 • Rejestr mycia i dezynfekcji
 • Kwalifikacje i szkolenia pracowników apteki
 • Zaopatrzenie apteki w wodę oraz zasady odbioru ścieków i śmieci
 • Kontrola zabezpieczenia przed szkodnikami pomieszczeń apteki
 • HACCP Rejestr ochrony przed szkodnikami
 • HACCP Konserwacja sprzętu, maszyn i urządzeń w aptece
 • HACCP Kontrolowanie warunków przechowywania produktów wymagających warunków chłodniczych
 • HACCP Identyfikacja CCP (critical control points - krytycznych punktów kontroli)
 • HACCP Rejestr kontroli dostaw produktów spożywczych
 • HACCP Weryfikacja systemu HACCP
 • HACCP Nadzór nad dokumentami i zapisami HACCP

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Suplementy diety, znakowanie, rejestracja

System bezpieczeństwa żywności HACCP

ISO 13485 dla wyrobów medycznych MDR

Reklama