Newsletter

Reklama

Audyty wewnętrzne ISO 9001

Audyt wewnętrzny ISO 9001

Audyt wewnętrzny ISO 9001 weryfikuje zgodność i zdolność organizacji do wprowadzenia i utrzymania procesów wewnętrznych. W ramach auditu ISO 9001 oceniana jest dokumentacja prowadzona przez firmę oraz prawidłowość przebiegu procesów biznesowych lub produkcyjnych. Nasi specjaliści oceniają, czy firma przestrzega wymagania odkreślonych dokumentów odniesienia w celu eliminacji sytuacji związanych z reklamacjami lub wycofaniami produktów z rynku.

Cele audytu wewnętrznego ISO 9001

Celem przeprowadzania audytów jest zapewnienie planowego, systematycznego i niezależnego badania zgodności i efektywności Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 (ZSJ), oraz innych założeń określonych przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami, jak również dokumentowanie powyższych działań.

Kto może przeprowadzić audyt wewnętrzny?

Zespół Audytorów ZSJ, określa się w drodze odrębnego zarządzenia wewnętrznego organizacji, audytorami mogą być min.

Każdorazowo wyznaczeni audytorzy powinni posiadać odpowiednie kompetencje oraz szkolenia z zakresu auditowania systemów zarządzania jakością. W celu zagwarantowania niezależności prowadzonych auditów ISO 9001 zaleca się zawsze wykorzystywanie specjalistów zewnętrznych. Jest to dość popularna metoda, zwłaszcza w małych średnich przedsiębiorstwach, w korporacjach audytor zewnętrzny jest również często wykorzystywany do weryfikacji obszarów lub procesów.

Jakie elementy poddaje się weryfikacji?

W zakresie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 przeprowadza się:

 • analizę dokumentów wymaganych w Systemie Zarządzania Jakością,
 • sprawdzenie skuteczności realizacji polityki i celów,
 • weryfikacja przestrzegania odpowiednich krajowych przepisów prawnych,
 • badanie wzajemnego oddziaływania procesów,
 • badanie dostępności zasobów informacji,
 • pomiary, monitoring i analizę prowadzonej działalności,
 • weryfikację stanu realizacji lub wyników podjętych działań doskonalących,
 • badanie możliwości weryfikacji poprawności działań związanych z bezpieczeństwem informacji,
 • weryfikację przeprowadzonej analizy ryzyka zagrożeń korupcyjnych w obrębie danego procesu.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Pełen zakres usług auditowych ISO 9001

Poniżej przedstawimy czynności wchodzące w skład audytu wewnętrznego ISO 9001:

 • Doradztwo w procesie projektowania, wdrażania i oceny systemów kontroli wewnętrznej dotyczących wszystkich lub wybranych procesów,
 • Wsparcie w procesie realizacji zadań audytowych przeprowadzanych przez komórkę audytu wewnętrznego w formule co-sourcingu lub out-sourcingu,
 • Wykonywanie audytów specjalistycznych (z wykorzystaniem ekspertów branżowych, specjalistów w określonej dziedzinie wiedzy takich jak np. lekarze weterynarii, byli pracownicy administracji państwowej).
 • Wsparcie w procesie identyfikacji i oceny ryzyk na potrzeby planowania działań audytu wewnętrznego.
 • Wsparcie audytu wewnętrznego w procesie tworzenia rocznych i długoterminowych planów audytu wewnętrznego.
 • Doradztwo w procesie audytu wewnętrznego w organizacji (opracowanie zakresów, regulacji wewnętrznych i wzorcowych dokumentów, list kontrolnych, itp.).
 • Szkolenia dotyczące wybranych zagadnień, adresowane do audytorów wewnętrznych ukierunkowane na podnoszenie kompetencji.

Potwierdzenie wysokich standardów etycznych firmy na podstawie otrzymanego certyfikatu

Audyty wewnętrzne proponujemy producentom i ich dostawcom w celu potwierdzenia spełnienia wymagań organizacyjnych. Identyfikujemy wszelkie niezgodności w zakresie obowiązującego prawa, wymagań zrównoważonego rozwoju (zielony ład), procesów zarządzania oraz przestrzegania wymagań systemów certyfikacji. Nasi specjaliści szczegółowo analizują prowadzoną dokumentację firmową oraz wprowadzone środki sprawozdawcze i nadzoru. Oceniają, jak wykonywane są procesy oraz szkolenia, w odniesieniu do systemów oraz wymogów prawa.

Sprawdź również

Audity dostawców produktów i usług, weryfikacja dostawców

Audyt zewnętrzny w przedsiębiorstwie

Funkcja pełnomocnika w organizacji

Polski Komitet Normalizacyjny

Reklama