Newsletter

Reklama

RSPO zrównoważony olej palmowy

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) w łańcuchu oleju palmowego wdrożenie, audyty, certyfikat

Przedsiębiorstwa wykorzystujące w działalności produkcyjnej oleju palmowego, są zobowiązane do potwierdzenia bezpieczeństwa otrzymywanych wyrobów dla życia i zdrowia. W tym celu przechodzą przez proces certyfikacji RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), który potwierdza przyjęcie postawy odpowiedzialnej społecznie za ochronę środowiska.

Bezpieczeństwo wyrobów pochodzących z certyfikowanych plantacji palmy

W ramach łańcucha dostaw RSPO przedsiębiorcy potwierdzają, że wyroby oparte na oleju palmowym, wykorzystują surowce jedynie z legalnych źródeł. Oznaczają swoje produkty certyfikowanym znakiem, który potwierdza spełnienie wymogów wysokiej jakości i bezpieczeństwa powstałego wyrobu.

Standard RSPO CoC można najczęściej spotkać na opakowań około 50% wszystkich artykułów spożywczych. Coraz częściej jest logo RSPO jest wykorzystywane również na etykietach kosmetyków, produktów farmaceutycznych oraz chemii gospodarczej.

Certyfikat RSPO dla przedsiębiorców odpowiedzialnych społecznie

Producenci stosujący olej palmowy w procesach produkcyjnych muszą zachować wysoki stopień ochrony artykułów spożywczych. W celu wdrożenia normy RSPO przechodzą przez szczegółową analizę używanych zasobów, podczas której weryfikowane są:

 • Techniki stosowane podczas procesów przetwórczych i produkcyjnych.
 • Dostosowanie się do standardów zrównoważonej produkcji opierającej się na użyciu oleju palmowego.
 • Procesy służące do weryfikowania dostawców oleju palmowego.
 • Metody sprzyjające ograniczeniu czynników negatywnie oddziałujących na środowisko naturalne.

RSPO oznacza przyjęcie ustandaryzowanych norm wytwórczych

Certyfikat RSPO mogą wdrożyć plantacje, na których dochodzi do powstawania oleju palmowego. Standard wprowadzają również dystrybutorzy i sprzedawcy produktów wykorzystujących olej palmowy oraz zakłady zajmującego się jego przetworzeniem w celu utworzenia określonego rodzaju artykułów.

Wśród zasad zrównoważonej produkcji oleju palmowego znajdują się:

 • Wykorzystywanie oleju palmowego wyłącznie z certyfikowanych plantacji.
 • Swobodna identyfikacja surowców wykorzystanych do produkcji artykułów spożywczych.
 • Zapewnienie metod segregacji surowców certyfikowanych od produktów, które nie posiadają standardu RSPO.
 • Prowadzenie bieżącego monitoringu potencjalnych zagrożeń w procesach przetwórczych.
 • Wprowadzenie działań naprawczych.
 • Udoskonalanie systemów zarządzania jakością, zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami rynkowymi.
 • Zapewnienie zgodności masy artykułów certyfikowanych przed zakupem oraz podczas jego przetwarzania.

Certyfikat RSPO prócz procesów przetwórczych, dużą uwagę przykuwa do warunków magazynowania i transportowania – zarówno surowca, jakim jest olej palmowy, jak i docelowych artykułów powstałych w wyniku ich zastosowania.

Wdrożenie certyfikatu RSPO opiera się na międzynarodowych regulacjach

Norma dotycząca pozyskiwania, przetwarzania i dostarczania artykułów opartych na oleju palmowym powszechnie znana jest pod skrótem RSPO Supply Chains. Określa warunki, jakie musi przyjąć przedsiębiorstwo, aby otrzymać pozytywną opinię i uzyskać certyfikat.

Pomagamy organizacjom spełnić wymogi regulacyjne, wśród których znajduje się wprowadzenie systemów do zarządzania produktami zawierającymi olej palmowymi. Klienci zapewniają zrównoważone procesy produkcyjne dzięki wdrożeniu przynajmniej jednego z następujących systemów:

 1. Identify Preserved.
 2. Segregation.
 3. Mass Balance.
 4. Book and Claim.

Po zweryfikowaniu działalności prowadzonej organizację, sugerujemy rozwiązania wpływające na sprawne zarządzanie działalnością – zarówno pod względem procesów produkcyjnych, jak i magazynowania oraz dostarczania produktów na rynek. Kierujemy się dobrem klienta oraz spełnieniem przez niego norm regulacyjnych, opartych na zrównoważonym procesie przetwórstwa oleju palmowego.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Dyrektywa REDII biomasa i biopaliwa

Zielony ład oraz zrównoważony rozwój. Green deal,sustainability

Reklama