Newsletter

Reklama

Ustawa o towarach paczkowanych wymagania procedury

Pakowanie produktów – obowiązki wynikające z przepisów ustawy o towarach paczkowanych

Procedurze kontroli paczkowania towarów podlegają przedsiębiorstwa, które zlecają zapakowanie wytworzonych produktów oraz usługodawcy wykonujący tą usługę. Paczkowanie odbywa się na zlecenie lub w ramach stałej współpracy przez wykwalifikowane firmy, które posiadają niezbędne uprawnienia i zgody od Głównego Urzędu Miar.

Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw zajmujących się paczkowaniem

Każdy podmiot, który zajmuje się pakowaniem towarów, musi powiadomić Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar o zamiarze podjęcia zaplanowanego paczkowania najpóźniej w terminie 7 dni od rozpoczęcia tego procesu. W celu spełnienie wymagań prawnych opracowaliśmy procedurę pakowania produktów przeznaczoną dla wszystkich organizacji, które muszą spełnić ten wymóg prawny.

Jakie działania podlegają zgłoszeniu?

 • Import produktów pakowanych na terytorium Polski z krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 • Produkcja butelek miarowych.
 • Import butelek miarowych.

Ustawa o towarach paczkowanych obowiązuje importerów i sprowadzających produkty. W celu pozyskania zgody na wprowadzenie znakowanych towarów do obrotu w Polsce zarówno importer, jak i zgłaszający, mają obowiązek poinformować o tym fakcie Dyrektora Urzędu Miar. Podając ilości, specyfikację i miejsce składowania towarów.

Aby wykonywać powyższe działania, przedsiębiorcy muszą uzyskać zgodę od Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar na znakowanie. W tym celu przygotowują dokument, w którym wystosowują prośbę o zgłoszenie do rejestru przedsiębiorców znaku graficznego lub tekstowego, który pozwoli na identyfikację paczkowanych produktów.

Przepisy prawne

 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2335),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania kontroli poprawności systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania kontroli butelek miarowych,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. z 2020 r., poz. 1024),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Wymogi znakowania towarów paczkowanych

Przedsiębiorstwa muszą zapewnić czytelne formy znakowania, tj. etykiety na produkowanych, transportowanych oraz przeznaczonych do sprzedaży towarach. Zgodnie z rozporządzeniem powinny być one łatwe do odczytania i umiejscowione w dobrze widocznym miejscu. Jednocześnie należy zadbać o to, żeby oznakowanie nie uszkodziło paczkowanych towarów.

Jak powinien wyglądać znak identyfikacyjny producenta butelek miarowych?

Obowiązek dostosowania się do procesu paczkowania i jego identyfikacji dotyczy także producentów butelek miarowych. Aby uzyskać zezwolenie na przygotowanie oznakowania, muszą wystosować prośbę o akceptację znaku graficznego, który posłuży jako etykieta producenta czy dystrybutora.

W zgłoszeniu należy szczegółowo opisać cechy znaku i wskazać jego elementy wyróżniające się wobec znaków innych producentów. Identyfikacja ma na celu wskazanie producenta konkretnych towarów w oparciu o czytelną grafikę lub tekst (w tym jego formę i kolorystykę).

Aby nie doszło do powtórzenia znaku, warto zapoznać się z rejestrem znaków identyfikacyjnych butelek miarowych, który został opublikowany na stronie Głównego Urzędu Miar. Udostępniamy link do zestawienia – kliknij.

Jakie dane zawiera zgłoszenie producentów butelek miarowych?

 • Nazwa firmy, która zamierza zająć się produkcją i paczkowaniem.
 • Dokładny adres siedziby.
 • Adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż adres centrali firmy.
 • Aktualny numer i wypis z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).
 • Symbol graficzny, który przedstawia znak identyfikacyjny.
 • 5 egzemplarzy, w których zostanie opisany szczegółowo wzór znaku.

Największe dopuszczalne wymiary znaku wynoszą 5 x 5 cm.

Formularze zgłoszeniowe

Przykładowe formularze zgłoszeniowe:

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Znakowanie żywności, dodatków, opakowań, etykiety

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Znakowanie produktów dla konsumenta, specyfikacje

Reklama