Newsletter

Reklama

Kalkulator masy online

Przelicznik jednostek masy pozwala zamienić wartość wyrażoną w danej jednostce na inną jednostkę. Do najbardziej popularnych przeliczeń jednostek masy należy:

  • Kilogram na funt
  • Gram na uncję
  • Gram na karat
  • Tona na kilogram

Przelicznik masy

Wyniki:

Wartość Jednostka

Wzory do zamiany pomiędzy jednostkami

Jednostką masy w układzie SI jest kilogram [kg].

Wzory systemu metrycznego / [kg]

miligram [mg] 0.000001
gram [g] 0.001
dekagram [dkg] 0.01
kilogram [kg] 1
tona 1000

Wzory miar anglosaskich / [kg]

uncja [oz] 0.028349523
funt [lb] 0.45359237
stone 6.35029318
cetnar us.[cwt] 45.359237
cetnar uk.[cwt] 50.80234544
tona krótka [tonUS] 907.18474
tona długa [tonUK] 1016.0469088
grain [gr] 0.00006479891

Inne wzory [kg]

Karat [ct] 0.0002
Kwintal [q] 100

Uwagi do kalkulatora

Po wprowadzeniu danej jednostki narzędzie, kalkulator automatycznie przelicza wartość dla wszystkich jednostek z danej kategorii. Kalkulator oblicza dokładną wartość jednostki, z uwzględnieniem 15 istotnych znaków. Dla wartości z zakresu poniżej 10^(-15) i powyżej 10^(15) zastosowano zapis matematyczny, np: 1.34e+16 co oznacza 1,34*10^(-16) co jest równe 0,000000000000000134.

Konwerter oblicza jednostki automatycznie. Po wprowadzenia wartości danej jednostki (obojętnie której) przelicza wartość pozostałych jednostek z danej kategorii. Aby wyczyścić („zerować”) narzędzie wystarczy wprowadzić dla danej (obojętnie której) jednostki wartość 0.

Sprawdź również

Kalkulator powierzchni

Kalkulator energii

Kalkulator temperatury

Kalkulator masy

Kalkulator objętości

Kalkulator pracy

Kalkulator emisji GHG

Reklama