Newsletter

Reklama

System REDcert biomasa, biopaliwa, uco, certyfikaty

System REDcert EU – wdrożenia, audyty, szkolenia, emisje GHG, nowa dyrektywa RED2

REDcert jest systemem certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy, biopaliw i biopłynów, którego celem jest stworzenie międzynarodowych standardów odpowiedzialnej produkcji biomasy, w tym zrównoważone zagospodarowanie gruntów, ochrona biosfery i jej zasobów oraz redukcja emisji CO2 a także ochrona praw pracowniczych. System ten ma zastosowanie na wszystkich etapach procesu – od produkcji, przez skup i przetwarzanie surowców, aż po produkcję energii i biopaliw. System REDcert Eu spełnia wymagania dyrektywy 2018/2001/WE w sprawie promowanie energii ze źródeł odnawialnych.

System REDcert – międzynarodowy system certyfikacji produktów biomasy

Rozwój gospodarczy w poszanowaniu środowiska naturalnego i dbaniu o prawa pracownicze to podstawa unijnych standardów odpowiedzialnego biznesu. Każdy producent lub dystrybutor biopaliw oraz biomasy w UE zobowiązany jest do posiadania certyfikatu przyznanego przez niezależną jednostkę certyfikującą, która potwierdza, że spełnione zostały przez niego kryteria zrównoważonego rozwoju. Takich dobrowolnych systemów certyfikacji istnieje kilka – do najpopularniejszych w Europie należy REDcert, którego wdrożenie to nie tylko większa szansa rozwoju firmy na rynku międzynarodowym, ale również możliwość wyróżnienia się, jako producent dbający o ochronę środowiska. Warto zaznaczyć, że międzynarodowy system REDcert to nie tylko zrównoważony rozwój produkcji i ochrona środowiska (w tym ochrona naturalnej biosfery i zasobów naturalnych oraz ograniczenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych), ale również duży nacisk na prawa człowieka, prawa pracownicze oraz na prawo rolne.

Certyfikacja zrównoważonego rozwoju REDcert – dla kogo?

REDcert (Renewable Energy Directive Certification) to systemy certyfikacji biomasy i biopaliw, które są zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (2018/2001/WE) dotyczącą promowania energii z odnawialnych źródeł. System powstał w Niemczech w 2010 roku z inicjatywy wiodących organizacji sektora rolnego i paliwowego, jednak już w 2012 roku został zaakceptowany przez Komisję Europejską i dziś jako REDcert EU obejmuje zakresem kraje UE oraz Ukrainę, Białoruś, Norwegię. Warto zaznaczyć, że REDcert dedykowany jest nie tylko do producentów biopaliw, biopłynów oraz zróżnicowanej biomasy, ale swoim zasięgiem obejmuje dzisiaj także producentów zrównoważonych surowców rolnych, które przeznaczone są do sektora spożywczego i paszowego oraz branży, które stawiają na wykorzystanie biomasy jako materiału. Co więcej – certyfikacja może być stosowana na wielu płaszczyznach – nie tylko w pierwotnej produkcji rolnej i ewidencji surowców, ale także w sektorze ich magazynowania, przetwórstwa oraz dystrybucji.

Certyfikat Renewable Energy Directive 2

Certyfikacja REDcert obejmuje kontrolą cały łańcuch produkcji i dystrybucji, poczynając od rolnika, uznawanego za producenta biomasy, przez punkty zajmujące się skupem biomasy, jednostki odpowiedzialne za jej przetwórstwo, aż po firmy, które zajmują się handlem produktem ostatecznym. Certyfikat REDcert dotyczy różnego rodzaju produktów, w tym między innymi zbóż, nasion roślin oleistych, olejów roślinnych, a także odpadów roślinnych i zwierzęcych oraz spirytusu rolniczego. Certyfikat REDcert potwierdza spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz potwierdza pochodzenie biomasy i racjonalne wykorzystanie gruntów, ponadto pozwala na skorzystanie z preferencji podatkowych (stosowanie odpadów przy produkcji biopaliw) i jest warunkiem sprzedaży biomasy na cele energetyczne.

System REDcert EU/DE oraz REDcert2

Wyróżnić można dwa systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju REDcert:

REDcert EU

Certyfikacja zrównoważonego rozwoju biopaliw, która znajduje zastosowanie na etapie produkcji oraz skupu surowców, a także na etapie ich przetwarzania w olejarniach oraz na etapie właściwej produkcji biopłynów oraz biopaliw. REDcert EU dedykowany jest zatem zarówno do producentów rolnych, jak również do punktów skupu surowców od rolników, przedsiębiorstw zajmujących się ich przetwórstwem, np. produkcją biogazu lub bioetanolu, a także producentów energii elektrycznej, która bazuje na biomasie.

REDcert DE

System REDcert DE wdraża ramy określone w niemieckim rozporządzeniu dotyczącym zrównoważonej energii elektrycznej biomasy (BioSt-NachV) i rozporządzeniu dotyczącym zrównoważonego rozwoju biopaliw (Biokraft-NachV). Jest używany głównie do biomasy i biopaliw wykorzystywanych w Niemczech.

REDcert2

Wprowadzony w 2015 roku system certyfikacji zrównoważonych surowców rolnych. Posiada pozytywną ocenę międzynarodowej Inicjatywy na Rzecz Zrównoważonego Rolnictwa SAI oraz jest uznawany za równoważny FSA. Dotyczy surowców rolnych, które są przeznaczone do dalszego przetwarzania w sektorach:

  • spożywczym (certyfikacja zrównoważonego rozwoju dla żywności),
  • paszowym (certyfikacja zrównoważonego rozwoju dla pasz),
  • wykorzystania biomasy jako materiału.

REDcert2 dotyczy nie tylko produkcji pierwotnej, ale również skupu surowców rolnych, a także zakładów przetwórczych, takich jak cukrownie, słodownie, gorzelnie, młyny czy olejarnie, a także firm handlowych, które specjalizują się w obrocie surowcami lub przetworzonymi półproduktami i produktami ostatecznymi.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Certyfikacja REDcert – dlaczego warto?

Certyfikat REDcert spełnia wymogi dyrektywy 2018/2001 w sprawie promowania energii źródeł odnawialnych, tak więc wdrożenie certyfikatu REDcert to większa szansa na poszerzenie rynku zbytu o rynek międzynarodowy, a także możliwość skorzystania z unijnego wsparcia dedykowanego dla sektora biopaliw, biomasy i biokomponentów. Certyfikat to także sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej oraz zdobycie zaufania konsumentów, ponieważ REDcert jest znakiem rozpoznawczym tych firm, które działają odpowiedzialnie, z troską o środowisko naturalne. Zrównoważone metody produkcji, określone w standardach REDcert, są nie tylko zgodne z prawem unijnym, ale również dają gwarancję bezpiecznej dla środowiska działalności. To możliwość aktywnego udziału w dbałości o zasoby naturalne i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie możliwość spełnienia najwyższych standardów pracy i włączenia się w ten sposób w zrównoważony rozwój społeczny oraz udoskonalenie systemu zarządzania firmą.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

REDcert system certyfikacji zrównoważonego rozwoju

System REDcert2 produkcja żywności, chemii

System ISCC biomasa, biopaliwa, certyfikaty

KZR INiG certyfikaty, szkolenia, wdrożenia

Obliczenia emisji gazów cieplarnianych CO2

Reklama