Newsletter

Reklama

Dobre praktyki higieniczne GHP, produkcyjne GMP

Dobre Praktyki – rodzaje, wymagania, wdrożenia oraz dokumentacja

Dobre praktyki, to połączenie efektywnych procedur produkcyjnych oraz skutecznej kontroli i nadzoru produkcji, co gwarantuje, iż produkcja oraz dystrybucja przebiega w warunkach pozwalających na wytwarzanie produktów spełniających ustalone wcześniej wymagania jakościowe w obszarze wielu różnych branż. W obszarze organizacji można zidentyfikować następujące rodzaje:

 • good agricultural and collection practices (GACP),
 • good agricultural practice (GAP),
 • good hygienic practice (GHP),
 • good manufacturing practice (GMP),
 • good pharmacy practice (GPP),
 • good transport practice (GTP),
 • good storage practice (GSP),
 • good distribution practice (GDP),
 • good laboratory practice (GLP),
 • good microbiological practices (GMIP),
 • good audit practice (GAP).

Dobrymi praktykami określamy działanie przynoszące konkretne i pozytywne rezultaty oraz zawierające w sobie pewien potencjał innowacji. Jest ono trwałe i powtarzalne oraz możliwe do zastosowania w podobnych warunkach w innym miejscu lub przez inne podmioty.

Dokumentacja Dobrych Praktyk

Dokumentacja dobrych praktyk (GxP) jest zasadniczym elementem Systemu Zapewnienia Jakości (SZJ). Zapobiega błędom powstającym przy ustnym przekazywaniu informacji oraz pozwala odtworzyć historię procesu. Wytwórca powinien zdefiniować w SZJ rodzaje stosowanych dokumentów i nośników jak również opisać wszystkie dokumenty wymagane w celu zapewnienia jakości produktu. Dokumentacja może być prowadzona w różnych formach, w formie papierowej, elektronicznej lub fotograficznej. Zakres stosowanej dokumentacji powinien być na tyle szczegółowy aby zapewnić pełne zrozumienie wymagań oraz zapewnić dokładną i szczegółową rejestrację prowadzonych procesów i obserwacji w celu udowodnienia przestrzegania wymagań.

Dekalog Dobrych Praktyk Produkcyjnych

 1. Zanim zaczniesz jakąkolwiek pracę, upewnij się czy posiadasz wymagane procedury i instrukcje.
 2. Zawsze postępuj dokładnie wg instrukcji, nie stosuj skrótów lub usprawnień. Jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz, pytaj przełożonych lub sięgnij do odpowiedniej dokumentacji.
 3. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że masz do czynienia z właściwym surowcem lub półproduktem.
 4. Upewnij się czy stan techniczny urządzeń i sprzętu jest odpowiedni oraz czy są one czyste.
 5. Pracuj tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia produktu, pomieszczeń, sprzętu, urządzeń.
 6. Bądź uważny, przeciwdziałaj błędom.
 7. Wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od założonych parametrów procesu produkcji zgłaszaj kierownictwu.
 8. Dbaj o higienę osobistą, utrzymuj swoje stanowisko w czystości i porządku.
 9. Dokładnie zapisuj wszystkie parametry procesu.
 10. Przyjmij na siebie odpowiedzialność za to co robisz.

Dobre praktyki są wykorzystywane głównie w celu udoskonalenia standardów prowadzonej działalności a także są narzędziem podnoszenia jakości szkoleń oraz uczą jak wzbogacać swoją wiedzę wykorzystując doświadczenia innych.

Sprawdź również

Dokumentacja dobrych praktyk higienicznych GHP i Produkcyjnych GMP

Gastronomia GHP/GMP oraz system HACCP

Sklepy (handel) GHP/GMP oraz system HACCP

Magazynowanie GHP/GMP oraz system HACCP

Transport GHP/GMP oraz system HACCP

Reklama