Newsletter

Reklama

KZR INiG certyfikaty, szkolenia, wdrożenia

KZR INiG – system certyfikacji systemu zrównoważonego rozwoju biomasy i biopaliw

Przedsiębiorstwa zarządzające zasobami bioenergetycznymi wdrażają normę KZR INiG w celu spełnienia wymagań zrównoważonego rozwoju. Producenci rolni, przetwórcy biomasy, wytwórcy oraz dostawcy paliw silnikowych uzyskują możliwość rozszerzenia działalności na kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz realizację narodowych celów OZE.

Zrównoważony rozwój KZR INiG

Przedsiębiorstwa zajmujące się skupem, sprzedażą i dystrybucją biomasy, biopaliw i biokomponentów mogą uwiarygodnić prowadzoną działalność za sprawą wdrożenia systemu KZR INiG. Po spełnieniu wymogów wyznaczonych w dyrektywie w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (REDI / REDII) otrzymają certyfikat potwierdzający odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw.

Certyfikatem KZR INiG mogą zostać objęte produkty, które są wykorzystywane do produkcji biomasy, biopaliw i biokomponentów. Wśród nich znajdują się:

 • Ziarna zbóż tj. pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień,
 • Kukurydza,
 • Nasiona oleistych roślin tj. rzepak, jatrofa, słonecznik, soja, szyszki palmy, itp.
 • Biomasa przetworzona tj. olej roślinny, etanol, kwasy tłuszczowe,
 • Odpady i pozostałości,
 • Biopaliwa, biokomponentu, biopłyny tj. estry, hvo, bioetanol, biowęglowodory ciekłe.

Wdrożenia systemu KZR INiG

Aby ubiegać się o certyfikację normy dla przedsiębiorstw zarządzających energią odnawialną, należy przeprowadzić wstępny audyt. W oparciu o procesy przebiegające w firmie, związane z produkcją, sprzedażą i dystrybucją biomasy, biopaliw i biokomponentów, oceniamy szanse firmy na wdrożenie KZR INiG.

Weryfikujemy również, w jakim stopniu w przedsiębiorstwie są przestrzegane zasady zrównoważonego rozwoju. Weryfikujemy zgodność działania z zasadami wyznaczonymi przez standard KZR INiG, wśród których wymienia się:

 • Racjonalne wykorzystanie zasobów oraz gruntów rolnych.
 • Rzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania jakością.
 • Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
 • Obliczenia i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG).
 • Prowadzenie bieżącej analizy zużycia produktów, surowców i odpadów do produkcji biomasy i biopaliw.
 • Wymagania w zakresie realizacji NCW & NCR.
 • Wykorzystywanie systemów i narzędzi służących do pomiaru analizy ryzyka.
 • Sprawność działania systemu biomasy zgodnie z przepisami prawa.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Obliczenia emisji GHG w systemie KZR INiG

W łańcuchu zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów dochodzi do emisji gazów cieplarnianych. Przedsiębiorstwo po wdrożeniu normy KZR INiG jest zobowiązane do kontrolowania emisji gazów, które powstają w wyniku:

 • Uprawy roślin i biomasy.
 • Procesów produkcyjnych.
 • Transportowania produktów.
 • Magazynowania produktów.

Doradzamy firmom, jakie metody stosować w celu profesjonalnej oceny cyklu życia. Monitorowanie emisji gazów jest niezbędne do zminimalizowania negatywnego wpływu procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych na środowisko naturalne.

Certyfikacja systemu KZR INiG

Wprowadzenie normy dotyczącej użycia biomasy i biopaliw pozwala wyróżnić się firmie na tle konkurentów w branży energii odnawialnej. KZR INiG potwierdza spełnienie warunków dotyczących zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa oraz jego pozytywnego wpływu na środowisko naturalne. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na wdrożenie normy KZR INiG zyskają następujące korzyści:

 • Podwyższenie cen sprzedawanych produktów, które zyskały certyfikację.
 • Nawiązanie współpracy z większą ilością klientów.
 • Oznaczenie sprzedawanych produktów jako zrównoważonych towarów w państwach należących do Unii Europejskiej.
 • Promowanie wizerunku firmy, która uzyskuje energię ze źródeł odnawialnych.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

System ISCC biomasa, biopaliwa, certyfikaty

System REDcert biomasa, biopaliwa, uco, certyfikaty

Szkolenia zrównoważony rozwój, emisje gazów cieplarnianych

Vbioss biomasa stała dla energetyki

Zrównoważy rozwój dla biomasy stałej. Wymagania łańcucha dostaw

System certyfikacji KZR INiG

Reklama