Newsletter

Reklama

Standardy sieciowe, wymagania, audyty, szkolenia

Sieci handlowe – wymagania standardów, certyfikacja systemów sieciowych

Sieci handlowe (tj. Lidl, Biedronka, Dino, itp.) są dziś najsilniejszym elementem w łańcuchu dostaw żywności do konsumentów finalnych. Można powiedzieć, że żyjemy w czasach ogromnej przewagi sieci handlowych względem producentów żywności oraz tradycyjnej formy handlu na targowiskach i małych osiedlowych sklepach.

Wymagania sieci handlowych

Niektóre z sieci handlowych opracowały własne standardy żywności (np. TFMS/TPPS – TESCO), część sieci handlowych uznaje za ważne standardy takie jak IFS lub BRC oraz FSSC 22000. Sieci handlowe oczekują od swoich dostawców spełnienia wymagań określonych w tych standardach i poddanie ich certyfikacji. Klienci wymagają bardzo dobrej świadomości w obszarze jakości i bezpieczeństwa żywności.

Szkolenia pracowników

Oferujemy szkolenia z zakresu wymagań sieci handlowych, szkolenie obejmuje min.:

 • standardy wykorzystywane przez sieci handlowe
 • standardy własne sieci
 • własne listy kontrolne
 • audyty niezapowiedziane

Organizacja auditów

 • rodzaje zakładów objętych auditami
 • audity zapowiedziane
 • audity niezapowiedziane

Wdrożenia wymagań i systemów sieciowych

 • obszary objęte inspekcją sieci
 • szczególne umów z klientami

Formułowanie działań korygujących i zapobiegawczych

 • kryteria oceny
 • rodzaje niezgodności w tym niezgodności krytyczne i
 • dokumentowanie i komunikacja niezgodności
 • sposób komunikowania oceny z auditu
 • sposób przedstawiania działań korygujących i ich weryfikacja
 • częstotliwość auditów

Możliwość reklamacji niezgodności i postępowania audytora

Uczestnik procesu certyfikacji ma prawo złożenia reklamacji wynikających z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług oraz niedotrzymania terminów umowy. Reklamacji nie podlega subiektywne odczucie i niesprostanie oczekiwaniom uczestnika co do formy, merytorycznej zawartości i przydatności procesu certyfikacji.

Sieci handlowe a COVID-19

Zamknięcie centrów handlowych i dyskontów spowodowało, że przychody największych firm spadły od jednej czwartej do trzech czwartych. Biznes przenosi się tym samym do internetu, część sprzedaży zostanie tam już na dobre. Kryzys epidemiologiczny (SARS-CoV-2) bardziej niż firmy handlowe uderzył jednak w sieci restauracji, kin oraz klubów fitness. Oferujemy dokumentację dla handlu, gastronomi zgodną z COVID-19.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

BRC GS Food Safety dla producentów żywności, wytwórcy

Certyfikat FSC w branży drzewnej i papierniczej

IFS food dla producentów żywności i pet food

Kody kreskowe - GS1 Polska

Reklama