Newsletter

Reklama

Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska

Ochrona środowiska – usługi doradcze

Przedsiębiorcy bez względu na rodzaj branży, w których pragną prowadzić działalność gospodarczą muszą spełniać polskie wymagania prawne, dyrektywy UE. Ochrona środowiska wymaga, aby zarządzanie przedsiębiorstwem odbywało się na zasadach zrównoważonego rozwoju. Każda firma musi planować swoje działania, mając świadomość wpływu, jaki mogą one wywrzeć na środowisko. Jednymi z największych problemów przedsiębiorstw jest osiągnięcie racjonalnej i efektywnej gospodarki odpadami, zmniejszenie emisji (LCA), a także zminimalizowanie strat energii (ISO 50001) oraz wywiązywanie się z obowiązków środowiskowych. Aspekty te trudno optymalnie rozwiązać bez fachowego wsparcia doświadczonych specjalistów do spraw ochrony środowiska. W naszej wieloletniej działalności współpracowaliśmy z przedsiębiorstwami z branży np. spożywczej, chemicznej, odpadowej, energetycznej.

Dokumentacja w zakresie gospodarki odpadami

 • Przygotowywanie wniosków w celu uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów
 • Przygotowywanie wniosków w celu uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Prowadzenie ewidencji odpadów
 • Przygotowanie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami
 • Weryfikacja odbiorców odpadów
 • Rejestracja w systemie Baza Danych o Odpadach
 • Opracowywanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów
 • Uzyskiwanie zgody na zamknięcie składowiska
 • Sprawozdawczość
 • Zbiorcze zestawienia danych o gospodarce odpadami
 • Raporty KOBIZE
 • Karty ewidencji odpadów
 • Szkolenia zamknięte i otwarte, webinaria
 • Szkolenia i webinaria w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Szkolenia w obszarze ochrony środowiska

W zakresie szkoleń i webinariów oferujemy:

 • przeszkolenie pracowników wewnętrznych
 • szkolenia na miejscu w firmach / zakładach
 • wysoką jakość materiałów szkoleniowych
 • certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje i umiejętności

Outsourcing usług pełnomocnika

Outsourcing środowiskowy – kompleksowa obsługa z zakresu ochrony środowiska przygotowywanie wszystkich wymaganych prawem sprawozdań stały nadzór nad zmianami w prawie ochrony środowiska dotyczących firmy przygotowanie firmy do ewentualnych kontroli (np. kontrola WIOŚ) reprezentacja przed organami kontroli bieżące doradztwo w sprawach związanych z ochroną środowiska.

Audyty środowiskowe

Audyty środowiskowe potwierdzają czy firma spełnia wszystkie wymagania z zakresu ochrony środowiska. Audyt kończy się raportem zawierającym:

 • Ocenę stopnia realizacji wymagań prawa w zakresie ochrony środowiska
 • Wnioski i zalecenia poaudytowe, zagadnienia wymagające dalszej analizy
 • Optymalne działania korygujące i zapobiegawcze
 • Doradztwo w zakresie ochrony środowiska
 • Międzynarodowe przemieszczanie odpadów
 • Sporządzanie opinii
 • Analizy decyzji administracyjnych
 • Przygotowywanie odwołania od decyzji administracyjnych

Profesjonalnie poprowadzimy Państwa przez procedury w zakresie ochrony środowiska.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Ochrona środowiska, system EMAS

ISO 14001 zarządzanie środowiskiem

ISO 50001 systemy efektywności energetycznej, oze

Reklama