Newsletter

Reklama

Dodatki spożywcze rejestry, zatwierdzenia, pozwolenia

Dodatki spożywcze – zgłoszenia, specyfikacje, rejestracja, certyfikacja

Dodatki do żywności to substancje stosowane podczas przygotowywania żywności w różnych celach, takich jak konserwowanie, barwienie, słodzenie itd. Prawodawstwo Unii Europejskiej definiuje dodatki jako każdą substancję, która w normalnych warunkach nie jest spożywana sama jako żywność, ani nie jest stosowana jako charakterystyczny składnik żywności, bez względu na swoją ewentualną wartość odżywczą, której celowe dodanie, ze względów technologicznych, do żywności w trakcie jej produkcji, przetwarzania, przygotowywania, obróbki, pakowania, przewozu lub przechowywania powoduje, lub można spodziewać się zasadnie, że powoduje, iż substancja ta lub jej produkty pochodne stają się bezpośrednio lub pośrednio składnikiem tej żywności.

Rodzaje i funkcje dodatków spożywczych

Dana substancja nie powinna być uważana za dodatek do żywności, jeżeli jest stosowana w celu nadania tej żywności określonego funkcji technologicznych, aromatu lub smaku lub w celu żywieniowym, jak substytuty soli, witaminy i minerały. Ponadto substancje uważane za środki spożywcze, które mogą być stosowane ze względu na ich funkcję technologiczną, takie jak chlorek sodu czy szafran do barwienia, a także enzymy spożywcze, nie są objęte rejestrem dodatków spożywczych i wyłączone z tego katalogu.

Rodzaje funkcji pełnionej przez dodatki do żywności w środkach spożywczych oraz dodatki do żywności w dodatkach do żywności i w enzymach spożywczych:

 1. "substancje słodzące" to substancje stosowane do nadania środkom spożywczym słodkiego smaku lub stosowane w słodzikach stołowych;
 2. "barwniki" to substancje nadające lub przywracające żywności barwę, obejmujące naturalne składniki żywności i naturalne źródła, które w normalnych warunkach ani nie są same spożywane jako żywność ani nie są stosowane jako typowe składniki żywności. W rozumieniu niniejszego rozporządzenia barwnikami są preparaty uzyskane ze środków spożywczych i innych jadalnych surowców naturalnych uzyskanych poprzez fizyczną lub chemiczną ekstrakcję, której efektem jest selektywna ekstrakcja pigmentów względem składników odżywczych lub aromatycznych;
 3. "substancje konserwujące" to substancje przedłużające okres przydatności środków spożywczych do spożycia poprzez ochronę przed zepsuciem spowodowanym obecnością mikroorganizmów lub chroniące przed wzrostem mikroorganizmów patogennych;
 4. "przeciwutleniacze" to substancje przedłużające okres przydatności środków spożywczych do spożycia poprzez ochronę przed zepsuciem na skutek utleniania, takim jak jełczenie tłuszczu czy zmiana barwy;
 5. "nośniki" to substancje stosowane do rozpuszczania, rozcieńczania, dyspersji lub innej fizycznej modyfikacji dodatku do żywności, środka aromatyzującego, enzymu spożywczego, składnika odżywczego lub innej substancji dodanej do środka spożywczego w celach odżywczych lub mających związek z fizjologią, które nie zmieniają ich funkcji technologicznej (i same nie wywołują żadnych skutków technologicznych), w celu ułatwienia posługiwania się nimi lub wykorzystania czy zastosowania ich;
 6. "kwasy" to substancje, które zwiększają kwasowość środka spożywczego lub nadają mu kwaśny smak;
 7. "regulatory kwasowości" to substancje zmieniające lub kontrolujące kwasowość lub zasadowość środka spożywczego;
 8. "substancje przeciwzbrylające" to substancje ograniczające tendencję pojedynczych cząstek środka spożywczego do zlepiania się;
 9. "substancje przeciwpieniące" to substancje zapobiegające lub ograniczające powstawanie piany;
 10. "substancje wypełniające" to substancje zwiększające objętość środka spożywczego nie zwiększając znacząco jego wartości energetycznej;
 11. "emulgatory" to substancje umożliwiające utworzenie lub utrzymanie jednorodnej mieszaniny dwóch lub większej liczby niemieszających się faz, takich jak olej i woda w środkach spożywczych;
 12. "sole emulgujące" to substancje które zmieniają białka zawarte w serze w formę zdyspergowaną wprowadzając w ten sposób jednorodne rozłożenie tłuszczów i innych składników;
 13. "substancje wiążące" to substancje powodujące lub utrzymujące jędrność lub kruchość tkanek owoców i warzyw lub współdziałające z substancjami żelującymi w tworzeniu lub wzmacnianiu żelu;
 14. "wzmacniacze smaku" to substancje wzmacniające istniejący smak lub zapach środków spożywczych;
 15. "substancje pianotwórcze" to substancje umożliwiające powstanie jednorodnej dyspersji fazy gazowej w środkach spożywczych w płynie lub w postaci stałej;
 16. "substancje żelujące" to substancje nadające środkom spożywczym konsystencję poprzez tworzenie żelu;
 17. "substancje glazurujące" (w tym środki do smarowania) to substancje, które po nałożeniu na zewnętrzną powierzchnię środka spożywczego tworzą warstwę ochroną lub nadają jej błyszczący wygląd;
 18. "substancje utrzymujące wilgoć" to substancje zapobiegające wysychaniu żywności poprzez przeciwdziałanie wpływom atmosferycznym, posiadające niski stopień wilgotności, lub ułatwiające rozpuszczanie się proszku w środowisku wodnym;
 19. "skrobie modyfikowane" to substancje otrzymane w wyniku jednego lub większej ilości zabiegów chemicznych na skrobiach spożywczych, które mogły być wcześniej podane zabiegom fizycznym lub działaniu enzymów, i mogą być rozcieńczone lub odbarwione kwasem lub ługiem;
 20. "gazy do pakowania" oznacza gazy inne niż powietrze, wprowadzane do pojemnika przed, w trakcie lub po umieszeniu środka spożywczego w tym pojemniku;
 21. "gazy nośne" oznacza gazy inne niż powietrze, które wypychają środek spożywczy z pojemnika;
 22. "substancje spulchniające" to substancje lub mieszaniny substancji uwalniające gaz, a tym samym zwiększające objętość ciasta;
 23. "sekwestranty" to substancje tworzące związki chemiczne z jonami metali;
 24. "stabilizatory" to substancje umożliwiające utrzymanie właściwości fizyczno-chemicznych środków spożywczych; stabilizatory obejmują substancje umożliwiające utrzymanie w środkach spożywczych jednorodnej dyspersji dwóch lub większej liczby wzajemnie nierozpuszczalnych substancji, substancje stabilizujące, zachowujące lub wzmacniające istniejącą barwę środków spożywczych i substancje zwiększające zdolność środków spożywczych do wiązania, w tym do tworzenia wiązań poprzecznych pomiędzy białkami, umożliwiających wiązanie się elementów środków spożywczych, a tym samym uzyskiwanie produktów zrekonstytuowanych;
 25. "substancje zagęszczające" to substancje zwiększające lepkość środków spożywczych;
 26. "środki do przetwarzania mąki (polepszacze)" to substancje, inne niż emulgatory, dodawane do mąki lub ciasta w celu poprawy ich właściwości wypiekowych.

Jakie substancje nie stanowią dodatków do żywności

Do substancji dodatkowych objętych rozporządzeniem nie należą także enzymy spożywcze objęte rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów spożywczych, co wyklucza zastosowanie niniejszego rozporządzenia. Za dodatki do żywności nie uważa się również:

 • monosacharydów, disacharydów lub oligosacharydów oraz środków spożywczych zawierających te substancje, zastosowanych ze względu na swoje właściwości słodzące;
 • środków spożywczych, zarówno suszonych, jak i w formie skoncentrowanej, w tym środków aromatyzujących dodanych w trakcie produkcji wieloskładnikowych środków spożywczych, ze względu na ich właściwości aromatyczne, smakowe lub odżywcze wraz z wtórnym efektem barwiącym;
 • substancji stosowanych w materiałach pokrywających lub powlekających, które nie stanowią elementu środków spożywczych i nie są przeznaczone do spożycia wraz z tymi środkami spożywczymi;
 • produktów zawierających pektynę i pochodzących z wysuszonych wytłoków z jabłek lub wysuszonych skórek owoców cytrusowych lub pigwy albo ich mieszaniny, otrzymywanych poprzez działanie rozcieńczonym kwasem, po którym następuje częściowa neutralizacja solami sodowymi lub potasowymi („pektyna płynna”);
 • baz gumy do żucia;
 • dekstryn białej lub żółtej, skrobi prażonej lub dekstrynowanej, skrobi modyfikowanej działaniem kwasów lub zasad, skrobi bielonej, skrobi modyfikowanej fizycznie i skrobi poddanej działaniu enzymów amylolitycznych;
 • chlorku amonu;
 • osocza krwi, żelatyny spożywczej, hydrolizatów białkowych i ich soli, białka mleka i glutenu;
 • pozbawionych funkcji technologicznej: aminokwasów i ich soli, innych niż kwas glutaminowy, glicyna, cysteina i cystyna oraz ich sole;
 • kazeinianów i kazeiny;
 • inuliny;

Dodatki do żywności nie mogą być stosowane w żywności dla niemowląt i małych dzieci, zgodnie z przepisami dyrektywy 89/398/EWG, w tym w żywności dietetycznej dla niemowląt i małych dzieci, specjalnego przeznaczenia medycznego, o ile w załączniku II do niniejszego rozporządzenia wyraźnie nie określono inaczej.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Grupy dodatków do żywności

Główny podział dodatków z listy E:

 • E100–E199 – barwniki
 • E200–E299 – konserwanty
 • E300–E399 – przeciwutleniacze
 • E400–E499 – emulgatory, stabilizatory, środki zagęszczające
 • E500–E599 – dodatki o zróżnicowanym przeznaczeniu
 • E600–E699 – wzmacniacze smaku
 • E700–E799 – antybiotyki
 • E900–E1299 – dodatki do żywności o różnym zastosowaniu
 • E1300–E1400 – modyfikowane skrobie
 • A – Zauważono własności alergizujące.
 • G – Prawdopodobieństwo modyfikowania genetycznego.
 • Z – Prawdopodobieństwo pochodzenia zwierzęcego

Lista dodatków do żywności

BARWNIKI E100-E199

 • E100 Kurkumina (barwnik kurkumy)
 • E101 Ryboflawina (Witamina B2) [G]
 • E101a 5'-Fosforan ryboflawiny [G]
 • E102 Tartrazyna (żółcień FD&C 5) [A]
 • E103 Rezorcyna E104 Żółcień chinolinowa [A]
 • E105 Żółcień trwała AB
 • E106 Sól sodowa fosforanu-5'-ryboflawiny
 • E107 Żółcień 2G [A]
 • E110 Żółcień pomarańczowa FCF (żółcień pomarańczowa S, żółcień FD&C 6) [A]
 • E111 Oranż GGN, oranż α-naftolowy
 • E120 Kwas karminowy (karmina, koszenila) [A] [Z]
 • E121 Lakmus
 • E122 Azorubina (karmiozyna) [A]
 • E123 Amarant (czerwień FD&C 2, czerwień spożywcza 9) [A]
 • E124 Czerwień koszenilowa A (pąs 4R, jasny szkarłat 4R) [A]
 • E125 Szkarłat GN
 • E126 Pąs 6R
 • E127 Erytrozyna (czerwień FD&C 3) [A]
 • E128 Czerwień 2G [A]
 • E129 Czerwień Allura AC (czerwień FD&C 40) [A]
 • E130 Błękit indantrenowy RS
 • E131 Błękit patentowy V [A]
 • E132 Indygotyna (indygokarmina, niebieski FD&C 3) [A]
 • E133 Błękit brylantowy FCF (niebieski FD&C 1) [A]
 • E140 Chlorofil i jego pochodne
 • E141 Kompleksy miedzi z chlorofilem (i jego pochodnymi)
 • E142 Zieleń S [A]
 • E150a Karmel zwykły [G]
 • E150b Karmel siarczynowy [G]
 • E150c Karmel amoniakalny [G]
 • E150d Karmel amonowo-siarczynowy [G]
 • E151 Czerń brylantowa PN (jasna czerń BN) [A]
 • E152 Czerń 7984 [A]
 • E153 Węgiel roślinny [G]
 • E154 Brąz FK [A]
 • E155 Brąz HT (czekoladowy Brąz HT) [A]
 • E160a Karoteny (izomery karotenu)
 • E160b Annato (biksyna, norbiksyna - barwnik arnoty właściwej) [A]
 • E160c Kapsaicyna (kapsorubina, ekstrakt papryki) i jej pochodne (m.in. kapsantyna)
 • E160d Likopen [G]
 • E160e β-Apo-8'-karotenal (C 30)
 • E160f Ester etylowy kwasu β-apo-8'-karotenowego (C 30)
 • E161a Flawoksantyna
 • E161b Luteina
 • E161c Kryptoksantyna [G]
 • E161d Rubiksantyna
 • E161e Wiolaksantyna
 • E161f Rodoksantyna
 • E161g Kantaksantyna [Z]
 • E161h Zeaksantyna
 • E161i Cytranaksantyna
 • E161j Astaksantyna
 • E162 Betanina (czerwień buraczana – barwnik buraka ćwikłowego)
 • E163 Antocyjaniany
 • E170 Węglan wapnia (Kreda)
 • E171 Dwutlenek tytanu
 • E172 Tlenki i wodorotlenki żelaza
 • E173 Glin (aluminium)
 • E174 Srebro
 • E175 Złoto
 • E180 Karmin 6B (czerwień litolowa BK, rubin litolowy BK)
 • E181 Taniny

KONSERWANTY E200-E299

 • E200 Kwas sorbinowy (konserwant)
 • E201 Sorbinian sodu (konserwant)
 • E202 Sorbinian potasu (konserwant)
 • E203 Sorbinian wapnia (konserwant)
 • E210 kwas benzoesowy (konserwant) [A]
 • E211 benzoesan sodu (konserwant) [A]
 • E212 benzoesan potasu (konserwant) [A]
 • E213 benzoesan wapnia (konserwant) [A]
 • E214 p-hydroksybenzoesan etylu (konserwant) [A]
 • E215 etylo-p-hydroksybenzoesan sodu (konserwant) [A]
 • E216 p-hydroskybenzoesan propylu (konserwant) [A]
 • E217 propylo-p-hydroksybenozoesan sodu (konserwant) [A]
 • E218 p-hydroksybenzoesan metylu (konserwant) [A]
 • E219 metylo-p-hydroksybenzoesan sodu (konserwant) [A]
 • E220 dwutlenek siarki (konserwant) [A]
 • E221 siarczyn sodowy (konserwant) [A]
 • E222 wodorosiarczyn sodu (konserwant) [A]
 • E223 metadisiarczek sodu (konserwant) [A]
 • E224 metadisiarczek potasu (konserwant) [A]
 • E225 siarczek sodu (konserwant) [A]
 • E226 siarczek wapnia (konserwant) [A]
 • E227 siarczek wodorowo-wapniowy (konserwant) (środek zestalający) [A]
 • E228 siarczek wodorowo-potasowy (konserwant) [A]
 • E230 bifenyl (środek zestalający)
 • E231 fenol ortofenylowy (środek zestalający)
 • E232 fenol ortofenylowo-sodowy (konserwant)
 • E233 tiobendazol (konserwant)
 • E234 Nisyna (konserwant)
 • E235 Natamycyna (konserwant)
 • E236 kwas mrówkowy (konserwant)
 • E237 mrówczan sodu (konserwant)
 • E238 mrówczan potasu (konserwant)
 • E239 Heksamina (konserwant)
 • E240 Formaldehyd (konserwant)
 • E242 pirowęglan dimetylu (konserwant)
 • E249 azotyn potasu (konserwant)
 • E250 azotyn sodu (konserwant)
 • E251 azotan sodu (konserwant)
 • E252 azotan potasu (konserwant) [Z]
 • E260 kwas octowy (konserwant) (regulator kwasowości)
 • E261 Octan potasu (konserwant) (regulator kwasowości)
 • E262 Octan sodu i wodorooctan sodu (konserwant) (regulator kwasowości)
 • E263 Octan wapnia (konserwant) (regulator kwasowości)
 • E264 Octan amonu (konserwant) (regulator kwasowości)
 • E270 kwas mlekowy (konserwant) (regulator kwasowości), (przeciwutleniacz) [Z]
 • E280 kwas propionowy (konserwant)
 • E281 propionian sodu (konserwant)
 • E282 propionian wapnia (konserwant) [A]
 • E283 propionian potasu (konserwant)
 • E284 kwas borowy (konserwant)
 • E285 boraks (konserwant)
 • E290 dwutlenek węgla (regulator kwasowości)
 • E296 kwas jabłkowy (regulator kwasowości)
 • E297 kwas fumarowy (regulator kwasowości)

PRZECIWUTLENIACZE E300-E399

 • E300 kwas askorbinowy (Witamina C) (przeciwutleniacz)
 • E301 askorbinian sodu (przeciwutleniacz)
 • E302 askorbinian wapnia (przeciwutleniacz)
 • E303 askorbinian potasu (przeciwutleniacz)
 • E304 Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego (i) Palmitynian askorbinowy (ii) stearynian askorbinowy (przeciwutleniacz)
 • E306 Ekstrakt naturalny tokoferolu (Witamina E) (przeciwutleniacz) [G]
 • E307 α-tokoferol (syntetyczny) (przeciwutleniacz) [G]
 • E308 γ-tokoferol (syntetyczny) (przeciwutleniacz) [G]
 • E309 δ-tokoferol (syntetyczny) (przeciwutleniacz) [G]
 • E310 Galusan propylu (przeciwutleniacz) [A]
 • E311 Galusan oktylu (przeciwutleniacz) [A]
 • E312 Galusan dodecylu (przeciwutleniacz) [A]
 • E315 kwas erytrobowy (przeciwutleniacz)
 • E316 Erytroban sodu (przeciwutleniacz)
 • E317 Kwas erytrobinowy (przeciwutleniacz)
 • E318 Erytrobin sodu (przeciwutleniacz)
 • E319 Butylo hydrochinon (przeciwutleniacz)
 • E320 Bytylowany hydroksyanizol (BHA) (przeciwutleniacz)
 • E321 Butylowany hydroksytoluen (BHT) (przeciwutleniacz) [A]
 • E322 Lecytyna (emulgator) [G] [Z]
 • E325 Mleczan sodowy (przeciwutleniacz) [Z]
 • E326 Mleczan potasowy (przeciwutleniacz) (regulator kwasowości) [Z]
 • E327 Mleczan wapniowy (przeciwutleniacz) [Z]
 • E329 Mleczan magnezowy (przeciwutleniacz)
 • E330 Kwas cytrynowy (przeciwutleniacz)
 • E331 Sole sodowe kwasu cytrynowego (i) Mono (ii) dwu (iii) Trójsodowa (przeciwutleniacz)
 • E332 Sole potasowe kwasu cytrynowego (i) Mono (ii) dwu (iii) Trójpotasowa (przeciwutleniacz)
 • E333 Sole wapniowe kwasu cytrynowego (i) Mono (ii) dwuwapniowa (przeciwutleniacz), (regulator kwasowości), (zagęstnik)
 • E334 Kwas winowy (L(+) –) (regulator kwasowości) (przeciwutleniacz)
 • E335 Sole sodowe kwasu winowego (i) Mono (ii) dwusodowa (przeciwutleniacz)
 • E336 Sole potasowe kwasu winowego (i) Mono (ii) dwupotasowa (przeciwutleniacz)
 • E337 Sól sodowo-potasowa kwasu winowego (przeciwutleniacz)
 • E338 Kwas fosforowy (regulator kwasowości)
 • E339 Fosforany sodu (i) Mono (ii) dwu (iii) trójsodowy (regulatory kwasowości)
 • E340 Fosforany potasu (i) Mono (ii) dwu (iii) trójpotasowy (przeciwutleniacz)
 • E341 Fosforany wapnia (i) Mono (ii) dwu (iii) trójwapniowy (zagęstnik) (środek spulchniający)
 • E343 Fosforany magnezu (i) Mono (ii) dwumagnezowy (przeciwutleniacz) (środek spulchniający) (Uwaga: ten dodatek zostanie prawdopodobnie usunięty z listy kolejną dyrektywą UE)
 • E350 jabłczan sodu (i) – dwusodowy (ii) – wodorosodowy (regulator kwasowości)
 • E351 Jabłczan potasu (regulator kwasowości)
 • E352 (i) jabłczan wapnia (ii) wodorojabłczan wapnia
 • E353 Kwas metawinowy (Kwas diwinowy) (emulgator)
 • E354 Winian wapnia (emulgator)
 • E355 Kwas adypinowy (regulator kwasowości)
 • E356 Adypinian sodu (regulator kwasowości)
 • E357 Adypinian potasu (regulator kwasowości)
 • E363 Kwas bursztynowy (regulator kwasowości)
 • E365 fumaran sodu (regulator kwasowości)
 • E366 fumaran potasu (regulator kwasowości)
 • E367 Fumaran wapnia (regulator kwasowości)
 • E370 I,4-Heptonolakton (regulator kwasowości)
 • E375 Kwas nikotynowy (Niacyna, Witamina B3) (utrwalacz barwy) [A]
 • E380 Cytrynian triamonu (regulator kwasowości)
 • E381 Amonocytrynian żelaza (regulator kwasowości)
 • E385 Sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego EDTA (EDTA wapniowo-disodowy)

EMULGATORY, STABILIZATORY, ŚRODKI ZAGĘSZCZAJĄCE E400-E499 E400

 • E400 Kwas alginowy (zagęstnik) (stabilizator) (środek żelujący) (emulgator)
 • E401 Alginian sodu (zagęstnik) (stabilizator) (środek żelujący) (emulgator)
 • E402 Alginian potasu (zagęstnik) (stabilizator) (środek żelujący) (emulgator)
 • E403 Alginian amonu (zagęstnik) (stabilizator) (emulgator)
 • E404 Alginian wapnia (zagęstnik) (stabilizator) (środek żelujący) (emulgator)
 • E405 Alginian propylenowo-glikolowy (zagęstnik) (stabilizator) (emulgator)
 • E406 Agar (zagęstnik) (środek żelujący)
 • E407 Karagen (zagęstnik) (stabilizator) (środek żelujący) (emulgator) [A]
 • E407a Przetworzony wodorost morski Eucheuma (zagęstnik) (stabilizator) (środek żelujący) (emulgator)
 • E410 Mączka chleba świętojańskiego (zagęstnik) (stabilizator) (środek żelujący) (emulgator)
 • E412 Guma guar (zagęstnik) (stabilizator)
 • E413 Tragakanta (zagęstnik) (emulgator) [A]
 • E414 Guma arabska (zagęstnik) (stabilizator) (emulgator) [A]
 • E415 Guma ksantanowa (zagęstnik) (stabilizator) [G]
 • E416 Guma karaya (zagęstnik) (stabilizator) (emulgator) [A]
 • E417 Guma Tara (zagęstnik) (stabilizator)
 • E418 Guma gellan (zagęstnik) (stabilizator) (emulgator)
 • E420 Sorbitol (i) Sorbitol (ii) Syrop sorbitolowy (emulgator) (środek słodzący) (środek zwilżający)
 • E421 Mannitol (środek przeciwspieniający) (środek słodzący)
 • E422 Glicerol (emulgator) (środek słodzący) [Z]
 • E425 Konjac (i) Konjac guma (ii) Konjac glukomannan (emulgator)
 • E430 Polioksyetylen (8) stearynian (emulgator) (stabilizator) [A] [Z]
 • E431 Polioksyetylen (40) stearynian (emulgator) [Z]
 • E432 Monolaurynian polioksyetylenosorbitolu (emulgator) [Z]
 • E433 Monooleinian polioksyetylenosorbitolu (emulgator) [Z]
 • E434 Monopalmitynian polioksyetylenosorbitolu (emulgator) [Z]
 • E435 Monostearynian polioksyetylenosorbitolu (emulgator) [Z]
 • E436 Tristearynian polioksyetylenosorbitolu (emulgator) [Z]
 • E440 Pektyny (i) pektyna (ii) pektyna amidowana (emulgator)
 • E441 Żelatyna (emulgator) (środek żelujący) [Z]
 • E442 Fosfatydy amonu (emulgator) [Z]
 • E444 Izomaślan octanu sacharozy (emulgator)
 • E445 Estry glicerolu i żywicy roślinnej (emulgator)
 • E450 Difosforany (i) Difosforan disodowy (ii) Difosforan trisodowy (iii) Difosforan tetrasodowy (v) Difosforan tetrapotasowy (vi) Difosforan diwapniowy (vii) Diwodoro-difosforan wapnia (emulgator)
 • E451 Trifosforany (i) Trifosforan pentasodowy (ii) Trifosforan pentapotasowy (emulgator)
 • E452 Polifosforany (i) Polifosforan sodu (ii) Polifosforan potasu (iii) Polifosforan sodowo-wapniowy (iv) Polifosforan wapnia (emulgator) E459 β-cyklodekstryna (emulgator)
 • E460 Celuloza (i) Celuloza mikrokrystaliczna (ii) Celuloza sproszkowana (emulgator) E461 Metyloceluloza (emulgator)
 • E462 Etyloceluloza (emulgator)
 • E463 Hydroksypropyloceluloza (emulgator)
 • E464 Hydroksypropylometyloceluloza (emulgator)
 • E465 Etylometyloceluloza (emulgator)
 • E466 Karboksymetyloceluloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy (CMC) (emulgator)
 • E468 Sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana (emulgator) (Uwaga: Ten dodatek może być w przyszłości usunięty z listy)
 • E469 Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetyloceluloza (emulgator)
 • E470a Sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych (emulgator) (środek przeciw spienianiu) [Z]
 • E470b Sole magnezowe kwasów tłuszczowych, w tym stearynian magnezu (emulgator) (środek przeciw spienianiu) [Z]
 • E471 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (emulgator) [G] [Z]
 • E472a Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym (emulgator) [G] [Z]
 • E472b Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym (emulgator) [A]
 • E472c Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym (emulgator) [A]
 • E472d Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem winowym (emulgator) [Z]
 • E472e Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym (emulgator) [Z]
 • E472f Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane mieszaniną kwasu octowego i winowego (emulgator) [Z]
 • E473 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych (emulgator) [G] [Z]
 • E474 Sacharoglicerydy (emulgator) [Z]
 • E475 Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu (emulgator) [G] [Z]
 • E476 Polirycynoleinian poliglicerolu (emulgator) [G] [Z]
 • E477 Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego (emulgator) [G] [Z]
 • E478 Laktydowane estry kwasów tłuszczowych z glicerolem i 1-propanem (emulgator) [Z]
 • E479b Termoutleniony olej sojowy z mono- i diglicerydami kwasów tłuszczowych (emulgator) [G] [A]
 • E481 Stearyoilomleczan sodu (emulgator) [Z]
 • E482 Stearyoilomleczan wapnia (emulgator) [Z]
 • E483 Winian stearylu (emulgator) [Z]
 • E491 Monostearynian sorbitolu (emulgator) [G] [Z]
 • E492 Tristearynian sorbitolu (emulgator) [Z]
 • E493 Monolaurynian sorbitolu (emulgator) [Z]
 • E494 Monooleinian sorbitolu (emulgator) [Z]
 • E495 Monopalmitynian sorbitolu (emulgator) [Z]

DODATKI O ZRÓŻNICOWANYM PRZEZNACZENIU E500-E599

 • E500 Węglany sodu (i) Węglan sodu (ii) Wodorowęglan sodu (iii) Półtorawęglan sodu (regulator kwasowości) (środek spieniający)
 • E501 Węglany potasu (i) Węglan potasu (ii) Wodorowęglan potasu (regulator kwasowości)
 • E503 Węglany amonu (i) Węglan amonu (ii) Wodorowęglan amonu (regulator kwasowości)
 • E504 Węglany magnezu (i) Węglan magnezu (ii) Wodorowęglan magnezu (regulator kwasowości) )środek przeciw spienianiu)
 • E507 Kwas chlorowodorowy (kwas solny) (kwas)
 • E508 Chlorek potasu (środek żelujący) (kondycjonowanie)
 • E509 Chlorek wapnia (środek maskujący) (środek wiążący)
 • E510 Chlorek amonu (regulator kwasowości) (środek ulepszający)
 • E511 Chlorek magnezu (środek wiążący)
 • E512 Chlorek cyny (przeciwutleniacz)
 • E513 Kwas siarkowy (kwas)
 • E514 Siarczany sodu (i) Siarczan sodu (ii) Wodorosiarczan sodu (regulator kwasowości)
 • E515 Siarczany potasu (i) Siarczan potasu (ii) Wodorosiarczan potasu (kondycjonowanie)
 • E516 Siarczan wapnia (środek maskujący) (Środek ulepszający) (środek wiążący)
 • E517 Siarczan(VI) amonu [Środek ulepszający]
 • E518 Siarczan magnezu, Sól Epsom (regulator kwasowości) (środek wiążący) E519 Siarczan miedzi (konserwant)
 • E520 Siarczan glinu (środek wiążący)
 • E521 Siarczan sodowo-glinowy (środek wiążący)
 • E522 Siarczan potasowo-glinowy (regulator kwasowości)
 • E523 Siarczan amonowo-glinowy (regulator kwasowości)
 • E524 Wodorotlenek sodu (regulator kwasowości)
 • E525 Wodorotlenek potasu (regulator kwasowości)
 • E526 Wodorotlenek wapnia (regulator kwasowości) (środek wiążący)
 • E527 Wodorotlenek amonu (regulator kwasowości)
 • E528 Wodorotlenek magnezu (regulator kwasowości)
 • E529 Tlenek wapnia (regulator kwasowości) (środek ulepszający)
 • E530 Tlenek magnezu (regulator kwasowości) (środek przeciwspieniający)
 • E535 Żelazocyjanek sodu (regulator kwasowości) (środek przeciwspieniający)
 • E536 Żelazocyjanek potasu (środek przeciwspieniający)
 • E538 Żelazocyjanek wapnia (środek przeciwspieniający)
 • E540 Difosforan dwuwapniowy (regulator kwasowości) (emulgator)
 • E541 Fosforan glinowo-sodowy, kwaśny (emulgator)
 • E542 Fosforany z kości (środek przeciwspieniający) [Z]
 • E543 Polifosforan wapniowo-potasowy
 • E544 Polifosforan wapnia (emulgator)
 • E545 Polifosforan glinu (emulgator)
 • E550 Szkło wodne (środek przeciwspieniający)
 • E551 Krzemionka (emulgator) (środek przeciwspieniający)
 • E552 Krzemian wapnia (środek przeciwspieniający)
 • E553a (i) Krzemian magnezu (ii) Trikrzemian magnezu (środek przeciwspieniający)
 • E553b Talk (środek przeciwspieniający) [A]
 • E554 Krzemian glinowo-sodowy (środek przeciwspieniający)
 • E555 Krzemian glinowo-potasowy (środek przeciwspieniający)
 • E556 Krzemian glinowo-wapniowy (środek przeciwspieniający)
 • E558 Bentonit (środek przeciwspieniający)
 • E559 Krzemian glinu (Kaolin) (środek przeciwspieniający)
 • E570 Kwasy tłuszczowe (środek przeciwspieniający) [G] [Z]
 • E572 Stearynian magnezu (emulgator) (środek przeciwspieniający) [G] [Z]
 • E574 Kwas glukonowy (regulator kwasowości)
 • E575 Lakton kwasu glukonowego (regulator kwasowości) (środek maskujący)
 • E576 Glukonian sodu (środek maskujący)
 • E577 Glukonian potasu (środek maskujący)
 • E578 Glukonian wapnia (środek wiążący)
 • E579 Glukonian żelazawy (barwnik)
 • E585 Mleczan żelazawy (barwnik) [Z]
 • E586 4-heksylorezorcynol (przeciwutleniacz)

WZMACNIACZE SMAKU E600-E699

 • E620 Kwas glutaminowy (wzmacniacz aromatu) [możliwe reakcje uboczne] [G]
 • E621 Glutaminian sodu (wzmacniacz aromatu) [możliwe reakcje uboczne] [G]
 • E622 Glutaminian potasu (wzmacniacz aromatu) [możliwe reakcje uboczne] [G]
 • E623 Diglutaminian wapnia (wzmacniacz aromatu) [możliwe reakcje uboczne] [G]
 • E624 Glutaminian monoamonowy (wzmacniacz aromatu) [możliwe reakcje uboczne] [G]
 • E625 Diglutaminian magnezu (wzmacniacz aromatu) [możliwe reakcje uboczne] [G]
 • E626 Kwas guanylowy (wzmacniacz aromatu)
 • E627 Guanylan disodowy, (wzmacniacz aromatu) [G]
 • E628 Guanylan dipotasowy (wzmacniacz aromatu) [możliwe reakcje uboczne] [G]
 • E629 Guanylan wapnia (wzmacniacz aromatu)
 • E630 Kwas inozynowy (wzmacniacz aromatu)
 • E631 Inozynian disodowy (wzmacniacz aromatu) [Z]
 • E632 Inozynian dipotasowy (wzmacniacz aromatu)
 • E633 Inozynian wapnia (wzmacniacz aromatu)
 • E634 Rybonukleotydy wapnia (wzmacniacz aromatu) [Z]
 • E635 Rybonukleotydy disodowe (wzmacniacz aromatu) [Z]
 • E636 Maltol (wzmacniacz aromatu)
 • E637 Etylomaltol (wzmacniacz aromatu)
 • E640 Glicyna i jej sól sodowa (wzmacniacz aromatu) [możliwe reakcje uboczne] [Z]
 • E650 Octan cynku

ANTYBIOTYKI E700-E799

 • E710 Spiramycyna
 • E713 Tylozyna - Symulator zrostu dla trzody
 • Penicylina - występuje w serach pleśniowych

DODATKI DO ŻYWNOŚCI - RÓŻNE E900-E1299

 • E900 polisiloksan (środek przeciwspieniający) (substancja przeciwzbrylająca)
 • E901 Wosk pszczeli biały i żółty (nabłyszczacz)[A] [Z]
 • E902 Wosk candelilla (nabłyszczacz)
 • E903 Wosk carnauba (z liści palmy brazylijskiej) (nabłyszczacz) [A]
 • E904 Szelak (nabłyszczacz) [Z]
 • E905 Wosk mikrokrystaliczny (nabłyszczacz)
 • E907 Wosk krystaliczny (nabłyszczacz)
 • E910 L-cysteina [Z]
 • E912 Estry kwasu montanowego
 • E913 Lanolina (nabłyszczacz) [Z]
 • E914 Utleniony wosk polietylenowy (nabłyszczacz)
 • E915 Estry Kolofanu (nabłyszczacz)
 • E920 Chlorowodorek L-cysteiny (substancja ulepszająca) [Z]
 • E921 Monowodzian chlorowodorku L-cysteiny (substancja ulepszająca) [Z]
 • E924 Bromek potasu (substancja ulepszająca)
 • E925 Chlorine (konserwant) [wybielacz]
 • E926 ditlenek chloru (konserwant) [wybielacz]
 • E927b Karbamid (substancja ulepszająca)
 • E928 Nadtlenek benzoilu (substancja ulepszająca)
 • E930 Nadtlenek wapnia (substancja ulepszająca)
 • E938 Argon [gaz do pakowania]
 • E939 Hel [gaz do pakowania]
 • E941 Azot [gaz do pakowania]
 • E942 Podtlenek azotu [gaz nośny]
 • E943a Butan [gaz nośny]
 • E943b Izobutan [gaz nośny]
 • E944 Propan [gaz nośny]
 • E948 Tlen [gaz do pakowania]
 • E949 Wodór
 • E950 Acesulfam K (substancja słodząca)
 • E951 Aspartam (substancja słodząca)
 • E952 Kwas cyklaminowy oraz jego sole: sodowa i wapniowa (substancja słodząca)
 • E953 Izomaltoza (substancja słodząca)
 • E954 Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa (substancja słodząca)
 • E955 Sukraloza
 • E957 Taumatyna (substancja słodząca) [wzmacniacz smaku]
 • E959 Neohesperydyna DC (substancja słodząca)
 • E965 Maltitol (i) Maltitol (ii) Syrop maltitolowy (substancja słodząca) (stabilizator) (substancja utrzymująca wilgotność)
 • E966 Laktitol (substancja słodząca) [Z]
 • E967 Ksylitol (substancja słodząca)
 • E999 Ekstrakty Quillaia (substancja pianotwórcza)

MODYFIKOWANE SKROBIE E1300-E1399

 • E1103 Inwertaza (stabilizator)
 • E1105 Lizozym (konserwant)
 • E1200 Polidekstroza (stabilizator) (zagęstnik) (substancja utrzymująca wilgotność) [Carrier]
 • E1201 Poliwinylopirolidon (stabilizator)
 • E1202 Poliwinylopolipirolidon [Carrier] (stabilizator)
 • E1400 Dekstryna (stabilizator) (zagęstnik)
 • E1401 Skrobia modyfikowana (stabilizator) (zagęstnik)
 • E1402 Skrobia modyfikowana zasadami (stabilizator) (zagęstnik)
 • E1403 Skrobia bielona (stabilizator) (zagęstnik) E1404 Skrobia utleniona (emulgator) (zagęstnik)
 • E1410 Fosforan monoskrobiowy (stabilizator) (zagęstnik)
 • E1412 Fosforan diskrobiowy (stabilizator) (zagęstnik)
 • E1413 Fosforowany fosforan diskrobiowy (stabilizator) (zagęstnik)
 • E1414 Acetylowany fosforan diskrobiowy ([emulgator]) (zagęstnik)
 • E1420 Acetylowana skrobia, monooctan skrobi (stabilizator) (zagęstnik)
 • E1421 Acetylowana skrobia, monooctan skrobi (stabilizator) (zagęstnik)
 • E1422 Acetylowany adypinian diskrobiowy (stabilizator) (zagęstnik)
 • E1423 Acetylowany glicerol diskrobiowy (zagęstnik)
 • E1430 Glicerol dwuskrobiowy (stabilizator) (zagęstnik)
 • E1440 Hydroksypropyloskrobia ([emulgator]) (zagęstnik)
 • E1441 Hydroksypropylo glicerol dwuskrobiowy (stabilizator) (zagęstnik)
 • E1442 Fosforan hydroksypropylodwuskrobiowy (stabilizator) (zagęstnik)
 • E1450 Bursztynian sodowo oktenylo skrobiowy ([emulgator]) (stabilizator) (zagęstnik)
 • E1451 Acetylowana skrobia utleniona ([emulgator]) (zagęstnik)
 • E1505 Cytrynian trietylowy (stabilizator piany)
 • E1510 Etanol
 • E1518 Trójoctan glicerolu trójacetyna (substancja utrzymująca wilgotność)
 • E1520 Glikol 1,2-propylenowy (substancja utrzymująca wilgotność)

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Znakowanie żywności, dodatków, opakowań, etykiety

Wartości odżywcze, wyliczenia wartości energetycznej

Reklama