Newsletter

Reklama

Standardy sieci handlowych wymagania szkolenia

Wymagania sieci handlowych – wdrożenia, audyty, szkolenia, certyfikacja

Sieci handlowe w Polsce często wymagają od swoich dostawców wdrożonego i potwierdzonego certyfikatem systemu zarządzania jakością żywności według standardu IFS, BRC lub FSSC/ISO 22000 (dla przemysłu spożywczego) oraz GLOBALG.A.P. (dla produkcji pierwotnej). Posiadanie aktualnego, właściwego dla prowadzonej działalności certyfikatu zwalnia dostawcę z obowiązku poddania się audytowi w zakresie, w którym obowiązuje certyfikat. Zdarza się tak, że współpraca zostanie nawiązana mimo braku wdrożonego systemu zarządzania jakością, potwierdzonego certyfikatem IFS/ BRC, FSSC/ISO 22000 czy Global G.A.P.

Wymagania wdrożenia systemów, standardów i norm

W Polsce, wdrożenia wymagań BRC oczekują następujące sieci zrzeszone w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji: Auchan Polska Ahold Polska,, Carrefour Polska, Geant Polska, Jeronimo Martins Dystrybucja, Metro Group, Nomi, OBI Centrala Systemowa, Selgros Polska, Schiever Polska oraz Tesco. Certyfikat zgodności z jednym ze standardów (BRC, IFS, ISO 22000 czy GLOBALG.A.P.) pozwala na oszczędność czasu i środków pieniężnych zarówno dostawców, jak i odbiorców, gdyż legitymując się certyfikatem można uniknąć audytów drugiej strony, czyli odbiorców, w zakresie objętym certyfikatem.

Posiadając wdrożony powszechnie rozpoznawalny i uznawany standard oraz uniwersalny sposób oceny dostawców ograniczona została konieczność prowadzenia audytów drugiej strony. Dla sieci handlowych nadzorowanie łańcucha dostarczania produktów stało się bardziej spójne i skuteczne. Stosowanie standardów sieciowych redukuje koszty całego procesu oraz podnosi poziom bezpieczeństwa wyrobów, co jest istotne dla klientów, dostawców i konsumentów.

Do negocjacji z siecią handlową trzeba się dobrze przygotować. Warto zidentyfikować siły sieci dystrybucyjnej, by zorientować się, jakiej wielkości zamówień może oczekiwać. Potem trzeba policzyć koszty, jakie producent będzie ponosił. Mowa nie tylko o transporcie, ale i opłatach ukrytych, o których dostawca jest informowany dopiero w trakcie negocjacji. Skutecznie wspieramy aby Państwa produkty zostały zaakceptowane przez sieci handlowe. Zatrudniamy specjalistów, którzy znają wymagania kupców, widzą na co zwracać uwagę w umowach, wiedzą jak promować produkt efektywnie tak aby zoptymalizować marżę sprzedażową, itp.

Systemy certyfikacji systemów sieciowych

Certyfikaty akceptowane w sieciach handlowych:

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Reklama