Newsletter

Reklama

Niemiecki Q-S, doradztwo, wdrożenia, szkolenia

System QS Qualität und Sicherheit – wdrożenia, audyty, szkolenia

Celem certyfikacji QS (Qualität und Sicherheit) jest realizacja założeń bezpieczeństwa żywości i pasz na całym łańcuchu – od produkcji, przez jej przetwórstwo, transport i handel. By otrzymać certyfikat QS, należy spełniać rygorystyczne warunki bezpieczeństwa produktów żywnościowych. Ponadto przestrzeganie wymagań QS jest systematycznie sprawdzane – nacisk kładziony jest na dostawców oraz laboratoryjne kontrole surowców i gotowych produktów. Daje to konsumentowi gwarancję, że żywność, która do niego trafia jest zgodna jakościowo i bezpieczna.

Czym jest i kogo obejmuje system QS?

System QS powstał w 2001 roku dzięki QS Qualität und Sicherheit GmbH, która skupia organizacje i stowarzyszenia działające w sektorze rolno-spożywczym. Certyfikacja QS obejmuje:

 • Producentów pasz, handlowców zajmujących się obrotem pasz oraz firmy transportowe, które zajmują się transportem pasz i ich komponentów, a także punkty skupu, mieszalnie pasz i magazyny. Certyfikacja QS w branży paszowej potwierdza najwyższe standardy bezpieczeństwa paszowych mieszanek, z których w kolejnym etapie korzystać będą certyfikowani hodowcy, którzy funkcjonują w systemie QS.
 • Hodowców zwierząt, a także właścicieli ubojni oraz firm zajmujących się przetwórstwem mięsa. Również przedsiębiorstwa transportowe oraz firmy zajmujące się handlem produktami mięsnymi mogą być w tym systemie certyfikowane.
 • QS to również kontrola owoców i warzyw na całym łańcuchu produkcji, przetwarzania, transportu i dystrybucji.

Od gospodarstwa do sklepu

Żywność, która posiada znak certyfikacji QS jest bezpieczna, a jej historia od gospodarstwa do sklepu jest znana i przejrzysta. Daje to konsumentowi gwarancję wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów mięsnych, wyrobów wędliniarskich, owoców i warzyw, ponieważ wszystkie firmy znajdujące się w systemie QS są regularnie sprawdzane przez niezależnych audytorów. O jakość i niezawodność dbają kompleksowe programy monitorowania przedsiębiorców oraz ukierunkowane kontrole jednostek certyfikujących, audytorów i laboratoriów.

Wymagania systemu QS

System QS posiada jasne wymagania i szczegółowo opisane wytyczne dotyczące hodowli oraz karmienia zwierząt gospodarskich, a także stosowania środków ochrony roślin i dbania o wymogi higieny oraz łańcuch chłodniczy. Wymagania ogólne muszą być stosowane przez każdego z uczestników programu QS, natomiast zależnie od profilu działalności konieczne jest również spełnienie specyficznych standardów i wymogów dodatkowych.

 • W przypadku hodowców zwierząt, inspekcje rozpoczyna się od sprawdzenia jakości pasz – mogą być to wyłącznie pasze pochodzące od producentów posiadających certyfikat QS. Zwraca się dużą uwagę na dobrostan zwierząt i warunki ich hodowli (wymagania te są bardziej rygorystyczne niż wymagania prawne). Wymogi dotyczą również stosowania leków, transportu zwierząt oraz higieny uboju, a także utrzymania łańcucha chłodniczego oraz minimalizowania ryzyka zanieczyszczeń krzyżowych. Nadzór obejmuje także higienę personelu.
 • Jeśli chodzi o producentów warzyw i owoców, sprawdzana jest zgodność z wymogami dotyczącymi nawożenia, ochrony roślin i nawadniania. Istotny jest również sposób przechowywania plonów i ich transportu, a w sprzedaży detalicznej także właściwe magazynowanie, obchodzenie się z gotowym towarem i jego etykietowanie.

Plan monitoringu QS

W systemie QS znajdują się cztery programy monitorowania:

 • obecność substancji niepożądanych w paszach (sektor paszowy),
 • monitoring Salmonella (drób i trzoda chlewna),
 • monitoring antybiotyków,
 • zawartość substancji niepożądanych i pozostałości (produkcja roślinna).
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Certyfikacja QS – etapy wdrażania systemu QS

Proces certyfikacji QS dotyczy trzech poziomów kontroli:

 • Pierwszy poziom certyfikacji QS – jest to samoocena funkcjonowania przedsiębiorstwa, podczas której firma sama sprawdza poprawność swojego funkcjonowania i zgodność z normami, na podstawie jasno określonych wymagań, wytycznych i list kontrolnych QS. Przedsiębiorstwo powinno mieć udokumentowane systematyczne, sumienne monitoringi oraz ich wyniki potwierdzające spełnianie wymogów QS.
 • Drugi poziom certyfikacji QS – składa się z dwóch elementów, czyli zewnętrznego audytu przedsiębiorstwa przeprowadzanego przez wykwalifikowanych audytorów, a także z aktywnego udziału przedsiębiorstwa w regularnych programach monitorowania. Tego typu programy monitorowania pozwalają niezależnym audytorom w zarodku wykryć niezgodności w stosunku do wymagań i błędy jakości, a także ocenić potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności na maksymalnie wczesnym etapie. Kontrole QS są zorientowane na ryzyko – od wyniku audytu i niezgodności zależy częstotliwość późniejszych kontroli.
 • Trzeci poziom certyfikacji QS – działa w ramach systemu integralności systemu (SIKS) i ma na celu śledzenie pracy audytorów i jednostek certyfikujących, a także monitorowanie działalności laboratoriów. Pozwala to bezbłędnie zapewnić o jakości produktu.

Certyfikacja QS – dlaczego warto?

 • Większe zaufanie konsumentów i odbiorców, przez identyfikowalność i przejrzystą historię wyrobów od gospodarstwa do sklepu.
 • Większe bezpieczeństwo produktu, przez eliminację możliwości jego skażenia, a także zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności w przypadku produktu złej jakości.
 • Potwierdzenie wysokiej jakości i gwarancji bezpieczeństwa żywności.
 • Jest to certyfikat ogólnoeuropejski, więc certyfikacja QS to sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej i poszerzenie rynków zbytu.
 • Oszczędność czasu i środków, dzięki jasno określonym wymogom, standardom i systemom zarządzania, których celem jest bezpieczeństwo końcowego produktu, a także rentowność systemu.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

GlobalGAP – wymagania dla produkcji roślinnej i hodowli zwierząt

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Dobrostan zwierząt / Animal welfare certyfikacja

QS Qualität und Sicherheit

Reklama