Newsletter

Reklama

Ochrona środowiska, system EMAS

EMAS jako bezpieczne oddziaływanie firm na środowisko naturalne

Tradycyjne podejścia do ochrony środowiska zwykle opierają się na ramach prawnych, które wymuszają środki i zachowania organizacji. Jednak aby osiągnąć zrównoważony rozwój, konieczne jest zastosowanie innych narzędzi, które wymagają większego zaangażowania organizacji w trzy filary zrównoważonego rozwoju.

Czym jest EMAS ?

EMAS to skrócona nazwa Systemu Ekozarządzania i Audytu (Eco Management and Audit Scheme). Certyfikacja systemu przeznaczona jest dla przedsiębiorstw, które popierają filozofię ekologicznego zarządzania w przestrzeni publicznej i postulat zachowania czystego środowiska. EMAS jako system ekozarządzania i audytu obejmuje wymagania ISO 14001:2015, zachowując jednocześnie ważne dodatkowe wymagania, takie jak deklaracja środowiskowa i zaangażowanie pracowników

Zarządzanie środowiskiem a regulacje prawne

EMAS powstał w celu złagodzenia negatywnych skutków globalizacji. Jako priorytet uchwalenia regulacji wskazano zjednoczenie firm proekologicznych, które należą do państw członkowskich Unii Europejskiej. W rezultacie doprowadzono do określenia polityki środowiskowej, która wpływa na utworzenie jednolitego obszaru gospodarczego. W ramach niego zostały określone normy prawne, które mają za zadanie chronić środowisko i obniżać ryzyko czynników szkodliwych, powstających w procesach produkcyjnych.

Jakie podmioty mogą wdrożyć system EMAS?

Dołączenie do grona przedsiębiorstw certyfikujących się EMAS jest dobrowolne. Z pewnością wpływa na pozytywny odbiór firmy, zwłaszcza wśród docelowych odbiorców i Klientów organizacji. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem (EMAS) proponujemy następującym podmiotom:

 • Instytucjom z sektora publicznego,
 • Przedsiębiorstwom prywatnym,
 • Organizacjom rządowym,
 • Firmom o zasięgu międzynarodowym.

Większe organizacje biznesowe (posiadają kilka lub kilkanaście oddziałów) posiadają dwie możliwości przystąpienia do systemu EMAS:

 1. Kompleksowo – wszystkie oddziały firmy decydują się na wdrożenie.
 2. Częściowo – jeden lub kilka oddziałów firmy dołączają do systemu.

System Zarządzania Środowiskowego jest dość elastyczny, dlatego przedsiębiorstwo podczas implementacji może dokonać modyfikacji w strukturze organizacyjnej lub w metodach prowadzenia działalności gospodarczej.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Wymagania wprowadzone na przedsiębiorstwa w systemie EMAS

Zadaniem systemu EMAS jest w szczególności:

 • Zmniejszenie czynników negatywnego wpływu oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko.
 • Rzetelne informowanie o wprowadzanych modyfikacjach w wybranych obszarach systemu zarządzania środowiskiem.
 • Poszukiwanie metod, które wzmocnią ochronę środowiska.
 • Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń dla personelu.

Nastawienie na rozwój i bezpieczne zarządzanie środowiskiem

Certyfikat EMAS jest zgodny z normą ISO 14001. Podkreśla nastawienie organizacji na ciągłe doskonalenie się w obszarze bezpiecznego zarządzania środowiskiem. Każda firma, która zdecyduje się na wdrożenie EMAS, musi przejść następujące etapy:

 • Opublikować deklarację środowiskową.
 • Zdobyć akredytację ze strony audytora środowiskowego.
 • Zaangażować cały personel do decyzji podejmowanych w ramach administracji środowiskiem.
 • Wypełnić wszystkie regulacje prawne.

Dzięki pozytywnej implementacji systemu, firma będzie mogła identyfikować się logo EMAS. Uzyska deklarację środowiskową w formie specjalnie przygotowanego dokumentu, który wskaże na proekologiczne nastawienie przedsiębiorstwa.

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji EMAS

Wśród korzyści z wprowadzenia standardu EMAS wymienia się:

 • Zwiększenie efektywności zarządzania procesami środowiskowymi.
 • Wzrost identyfikacji pracowników z firmą.
 • Ograniczenie do minimum zagrożeń środowiskowych.
 • Potwierdzenie prestiżu firmy na rynku.
 • Wzmocnienie zaufania wśród konsumentów i szerokiej opinii publicznej.
 • Podkreślenie postawy proekologicznej i zaangażowania się w działania prośrodowiskowe.

Sprawdź również

EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

ISO 14001 system zarządzania środowiskiem

EMAS registered organisations and sites

Reklama