Newsletter

Reklama

Znakowanie produktów dla konsumenta, specyfikacje

Znakowanie produktów konsumenckich

Oznakowanie danego opakowania to nic innego jak oddzielona przestrzeń towaru, na której znajdują się szczegółowe informacje na temat substancji wraz z jej sposobem przechowywania, transportowania oraz wszelkich innych zagrożeń związanych z przedostaniem się jej do środowiska.

Chemikalia, które sklasyfikowane są jakie potencjalne niebezpieczne lub całkowicie niebezpieczne muszą posiadać odpowiednio oznakowane opakowanie. Obecnie przyjęte zostały standardy GHS czyli Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów, które posiadają informacje ujednolicone dla klasyfikacji mieszanin oraz substancji.

Z definicji, znak widniejący na opakowaniu transportowym to umowny symbol, który umieszczony jest zazwyczaj na zewnętrznej stronie opakowania w celu przekazania informacji na temat właściwości towaru, jego opakowanie jak także sposobu obchodzenia się z nich wraz z procesem magazynowania i transportem. Oznakowanie to może zostać przedstawione w formie, napisu, kodu cyfrowego lub też grafiki.

Znaki, logo, grafiki na produktach

Rodzaje znaków jakie znajdują się na opakowaniach transportowych:

 • Zasadnicze – umożliwiają identyfikację opakowania, ułatwiają również dostarczenie towaru do odbiorcy
 • Informacyjne – umożliwiają przekazanie informacji o podstawowych cechach opakowania oraz nadawcy ładunku
 • Ostrzegawcze – zwracają uwagę na niebezpieczne właściwości ładunku
 • Manipulacyjne – umożliwiają przekazanie informacji na temat obchodzenia się z opakowaniem

Zajmujemy się szeroko pojętym doradztwem w zakresie wprowadzania produktów kosmetycznych, preparatów biobójczych, repelentów do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Wykonujemy ocenę bezpieczeństwa produktów, prowadzimy doradztwo naukowo-techniczne oraz szkolenia. Naszymi klientami są zarówno firmy kosmetyczne z Polski i Europy jak i ośrodki badawcze. Współpracujemy z laboratoriami badawczymi, dzięki czemu zapewniamy kompleksowość usług podczas wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu.

Znakowanie żywności

Więcej informacji, kliknij.

Symbole umieszczane na opakowaniach

 • ZNAK ZIELONY PUNKT. Często mylnie jest odbierany jako symbol recyklingu. A tak naprawdę oznacza, że producent sfinansował budowę i funkcjonowanie systemu odzysku odpadów.
 • ZNAK CE. Pojawia na wyrobach medycznych (np. płynów do soczewek), elektro-sprzęcie, zabawkach i informuje o tym, że produkt powstał zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i z normami uwzględniającymi zdrowie i bezpieczeństwo użytkownika nietestowane na zwierzętach
 • NIETESTOWANE NA ZWIERZĘTACH. Również najczęściej się pojawia na opakowaniach kosmetyków. Oznacza, że na etapie badań produkt nie był testowany na zwierzakach.
 • DBAJ O CZYSTOŚĆ. Znak przypomina o tym, by opakowanie po zużytym produkcie wyrzucić do kosza. A nie, na przykład, do lasu.
 • OPAKOWANIE NADAJE SIĘ DO RECYKLINGU. Symbolem odzysku jest ten znak. Informuje on, że opakowanie wykonane jest z takiego surowca, który można poddać recyklingowi.
 • ZNAK EKOLOGICZNY. Poświadcza on, że produkt został wytworzony zgodnie z ekologicznymi kryteriami ustalonymi przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
 • ROLNICTWO EKOLOGICZNE. Certyfikat eko Unii Europejskiej. Oznacza, że co najmniej 95 procent składników tego produktu powstało zgodnie z metodami ekologicznymi, a uprawy były nadzorowane.
 • ZNAK MSC. Umieszczany jest na przetworach i konserwach rybnych. Informuje, że produkt jest certyfikowany, a ryby pochodzą z przyjaznych dla środowiska zrównoważonych połowów.
 • OPAKOWANIE BIODEGRADOWALNE. Znak występuje na opakowaniach, które rozkładają się podczas kompostowania. Więcej na temat tego, czy produkty biodegradowalne są przyjazne dla środowiska, możesz przeczytać TUTAJ.
 • VEGAN. Symbol, którym mogą być oznakowane produkty spożywcze, środki czystości, ubrania, kosmetyki, a nawet usługi. Oznacza on, że do produkcji nie użyto żadnego składnika pochodzenia zwierzęcego.
 • ZNAK PRZEKREŚLONEGO KONTENERA. Zwykle występuje na sprzętach elektronicznych, RTV i AGD. Oznacza on, że po zużyciu produktu nie wolno wyrzucić do kosza razem z innymi odpadami, tylko należy przekazać do punktu zbiórki elektrośmieci.
 • MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO WYKORZYSTANIA. Tym znakiem opatrywane są produkty, które po wykorzystaniu nadają się do ponownego użycia (mogą być wielokrotnego użycia). Można go spotkać na butelkach, szklanych pojemnikach, beczkach, kontenerach i puszkach.
 • ZNAK ALUMINIUM. Informuje, że opakowanie albo produkt zostały wykonane z aluminium i nadają się do recyklingu.
 • OZNACZENIE UMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH PLASTIKOWYCH. To jest osobna kategoria symboli, z którymi warto się zapoznać choćby w trosce o własne zdrowie. 1) PET – wykorzystywany do produkcji jednorazowych opakowań i butelek do wody mineralnej, nie wolno używać ich ponownie! 2) HDPE – bezpieczny plastik, opakowania nadają się do ponownego użycia. 3) PVC – używa się do produkcji folii, najlepiej unikać! 4) LDPE – używany do produkcji opakowań na żywność, raczej bezpieczny. 5) PP – bezpieczny, opakowania mogą być ponownie używane. 6) PS – produkowany jest z niego styropian, unikać kontaktu z żywnością! 7) Inne – najbardziej niebezpieczne i toksyczne plastiki, nie używać! Polecam Wam też wpis Kasi na temat plastiku.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Ogólne zasady znakowania towarów

Każdy produkt, który ma opakowanie, powinien być odpowiednio oznakowany. Oznaczenie ma informować odbiorcę o:

 • producencie, importerze lub innym podmiocie wprowadzającym towar do obrotu
 • danych umożliwiających identyfikację towaru
 • innych elementach ważnych ze względu na charakter towaru (np. o składzie produktu, zawartości substancji niebezpiecznych, dawkowaniu, ograniczeniach przy spożyciu)

W przypadku towarów paczkowanych (czyli takich, które są spakowane w jednorazowym opakowaniu dowolnego rodzaju i ich ilości nominalnej nie można zmienić bez jego naruszenia) musisz też podać:

 • ilość nominalną produktu
 • dane firmy paczkującej lub zlecającej paczkowanie, dane sprowadzającego produkt albo importera.

Oznakowanie może występować w postaci:

 • etykiety, metki
 • znaku firmowego lub handlowego
 • ilustracji
 • opisu słownego, drukowanego, tłoczonego albo odbitego.

Oznakowanie możesz nanosić:

 • bezpośrednio na produkt
 • na opakowanie
 • na pojemnik.

Możesz też dołączać je lub uzupełniać w formie ulotki.

Kody kreskowe GS1

Dobrym uzupełnieniem oznakowania towarów są kody kreskowe. W niektórych przypadkach (leki) musisz je stosować obowiązkowo. Kody kreskowe służą głównie do jednoznacznej identyfikacji produktów (każdy produkt ma swój unikatowy kod) i przyczynia się do sprawnej obsługi klienta.

Oznaczenie w postaci kodów kreskowych umożliwia także gromadzenie danych o produkcie w każdym punkcie jego dystrybucji, przemieszczania lub magazynowania, np. kiedy produkt pojawia się na terenie firmy lub go opuszcza. Takie oznaczenie może być zatem elementem automatyzacji większości czynności logistycznych. Często też jest wymogiem narzucanym przez sieci handlowe. Więcej na ten temat dowiesz się z poradnika Kody kreskowe w firmie.

Uprawnienia potrzebne do znakowania produktów

W przypadku niektórych produktów możesz potrzebować dodatkowych uprawnień, aby samodzielnie je znakować. Dotyczy to m.in:

 • wyrobów medycznych - aby sprzedawać je ze znakiem CE, musisz otrzymać świadectwo wolnej sprzedaży,
 • świeżych owoców i warzyw dostarczanych za granicę - gdy chcesz uzyskać zezwolenie na korzystanie ze specjalnego oznakowania opakowań owoców i warzyw,
 • środków ochrony roślin, dla których etykietę zatwierdza się w ramach ubiegania się o zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu,
 • środków spożywczych zawierających specjalne oświadczenie zdrowotne - wymagane jest dodatkowe zezwolenie (przeczytaj jak je otrzymać),
 • stosowania butelek miarowych - konieczne jest zgłoszenie i wpisanie do rejestru znaku identyfikacyjnego producenta.

W pozostałych przypadkach oznakowanie wyrobu musi:

 • w pełni informować nabywcę o wszystkich istotnych danych
 • zawierać wymagane ostrzeżenia lub informacje o ograniczeniach
 • posiadać instrukcję dotyczącą jego użycia.

Obowiązek oznakowania towarów mają głównie:

 • producent
 • importer
 • dystrybutor, który wprowadza dany towar do obrotu handlowego.

Proszę pamiętać, że znakując towary, należy umieścić na nich zapisy informacyjne w języku kraju, do którego mają trafić. Oznakowanie może być też wielojęzyczne.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Znakowanie żywności, dodatków, opakowań, etykiety

Oznakowanie CE maszyn, dyrektywa maszynowa

Maszyny i urządzenia ocena zgodności

Reklama