Newsletter

Reklama

Kalkulator energii online

Przelicznik jednostek energii pozwala zamienić wartość wyrażoną w danej jednostce na inną jednostkę. Do najbardziej popularnych przeliczeń jednostek energii należy:

  • Dżule na Kalorie
  • Kalorie na Foot Pound
  • Kilowatogodziny na Quad
  • Kilowatogodzina na Therm

Przelicznik temperatury

Wyniki:

Wartość Jednostka

Wzory do zamiany pomiędzy jednostkami

Jednostką energii w układzie SI jest Dżul [J] (Joule). Dżul jako jednostka pochodna układu SI. 1 J = 1 N m = 1 kg m2 / s2

Wzory systemu metrycznego / [J]

Dżul/Joul [J] 1
Kilodżul [kJ] 1000
Kilogramometr [KGm] 9.80665
Watogodzina [Wh] 3600
Kilowatogodzina [kWh] 3600000
Erg [erg] 1e-7

Wzory miar anglosaskich / [J]

foot-poundal [ft pdl] 0.0421401100938
inch-pound force [in lbf] 0.1129848290276167
foot-pound force [ft lbf] 1.3558179483314004
horsepower-hour [hph] 2.6845e+6
BTU 1055.05585262

Wzory kalorii / [J]

Kalorie [cal] 4.1868
Kilokalorie [kcal] 4186.8

Wzory atomowe / [J]

Elektronowolt [eV] 1.6021765314e-19
Hartree [Eh] 4.3597441775e-18
Rydberg [Ry] 2.179872e-18

Uwagi do kalkulatora

Po wprowadzeniu danej jednostki narzędzie, kalkulator automatycznie przelicza wartość dla wszystkich jednostek z danej kategorii. Kalkulator oblicza dokładną wartość jednostki, z uwzględnieniem 15 istotnych znaków. Dla wartości z zakresu poniżej 10^(-15) i powyżej 10^(15) zastosowano zapis matematyczny, np: 1.34e+16 co oznacza 1,34*10^(-16) co jest równe 0,000000000000000134.

Konwerter oblicza jednostki automatycznie. Po wprowadzenia wartości danej jednostki (obojętnie której) przelicza wartość pozostałych jednostek z danej kategorii. Aby wyczyścić („zerować”) narzędzie wystarczy wprowadzić dla danej (obojętnie której) jednostki wartość 0.

Sprawdź również

Kalkulator powierzchni

Kalkulator energii

Kalkulator temperatury

Kalkulator masy

Kalkulator objętości

Kalkulator pracy

Kalkulator emisji GHG

Reklama