Newsletter

Reklama

Certyfikat HACCP+ dla produkcji, handlu i gastronomii

Certyfikat HACCP niezależna ocena systemu bezpieczeństwa żywności i pasz

Certyfikacja HACCP+ jest procesem pozwalającym uzyskać potwierdzenie, że poszczególne obszary działania podmiotu spełniają wymagania określone w przepisach prawa oraz standardzie HACCP+ dla firm z różnych elementów łańcucha żywności, opakowań oraz pasz, tj.:

Warto w tym miejscu dodać, że system HACCP może podlegać certyfikacji w ramach standardu HACCP+. W obowiązującym stanie prawnym nie ma konieczności certyfikowania wdrożonego systemu HACCP. Oznacza to, że certyfikacja jest dobrowolna. Certyfikacja przydaje się, w sytuacji w której pragniecie udokumentować spełnienie wymagań prawnych.

Korzyści z certyfikacji systemu HACCP

 • Certyfikacja i rejestracja na zgodność z HACCP pokazuje zaangażowanie w jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wolę ciągłego doskonalenia;
 • Certyfikacja HACCP wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego audytu;
 • Certyfikat HACCP wzmacnia także wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy oraz wskazuje, że organizacja spełnia wymagania prawne powyżej ustawowego minimum;
 • Certyfikat HACCP stanowi wreszcie przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

Podczas certyfikacji HACCP audytor weryfikuje plan HACCP, procedury, zapisy w tym z krytycznych punktów kontrolnych (CCP) oraz analizie czy ustanowione cele programów wstępnych są realizowane. Auditor weryfikuje również czy metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami, a odpowiednie zapisy są utrzymywane. Po pozytywnie zakończonej procedurę certyfikacji jest wydawany certyfikat HACCP+. Kolejnym etapem są audyty nadzoru, które mają na celu zapewnienie, że system zarządzania jest nadzorowany, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu HACCP+.

Jeżeli organizacja wymaga dodatkowego wsparcia w ramach HACCP

 • Szkolenia pracowników - oferujemy szeroki wachlarz szkoleń pozwalających lepiej zrozumieć wymagania standardów i korzyści, jakie niesie ze sobą solidne wdrożenie oraz certyfikacja HACCP+. Szczegóły szkoleń dostępne na stronie.
 • Analiza luk i braków - weryfikujemy, w którym miejscu obecnie znajdujesz się na drodze do uzyskania certyfikatu HACCP+. Dzięki zebranym w ten sposób informacjom, dowiesz się ile brakuje Ci jeszcze do pełnego sukcesu oraz które elementy systemu wymagają poprawy.
 • Opracowanie dokumentacji – tworzymy procedury i instrukcje oraz księgi systemu HACCP, weryfikujemy dokumentację oraz istniejące procedury wewnątrz organizacji.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Jak wygląda proces certyfikacji HACCP

Na skorzystanie z naszych usług do tej pory zdecydowały się już setki producentów, przetwórców oraz dystrybutorów żywności oraz pasz, informacje dostępne w dziale Referencje. Aby uzyskać certyfikat HACCP bez dodatkowych kosztów należy przeprowadzić następujące etapy:

 • Audyt wstępny. Na tym etapie najważniejsze jest zapoznanie się ze wszelką dokumentacją, zgromadzoną w siedzibie danego przedsiębiorstwa;
 • Wdrożenie systemu HACCP+ (opcjonalnie, w przypadku gdy system nie został wdrożony lub posiada obszary nie zidentyfikowane a wykazane w ramach audytu wstępnego).
 • Audyt certyfikujący – dokonywanie realizacji poszczególnych zapisów według wdrożonej dokumentacji. Mówiąc najprościej, na tym etapie przekonujemy się, czy obrany system przynosi oczekiwane rezultaty.
 • Utrzymanie systemu – oferujemy również nadzór nad systemami zarządzania w Państwa organizacji przez naszych specjalistów, funkcja pełnomocnika gwarantuje należyty poziom systemów jak również szkoleń wewnętrznych.

Wydanie certyfikatu

Ważność certyfikatu wynosi 3 lata po których następuje proces re-certyfikacji systemu HACCP+. Certyfikacja zapewnia, biorąc pod uwagę aktualny poziom wiedzy i techniki, że produkty spożywcze są bezpieczne dla zdrowia i życia konsumenta.

Koszty certyfikacji

Ceny certyfikacji zależą w dużej mierze od zakresu i wielkości organizacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Safe Food Alliance Certification Program

Certyfikat standardu bezpieczeństwa HACCP+

Codex Alimentarius Commission (Codex)

HACCP Certification GCL INTL

Reklama