Newsletter

Reklama

Wymazy ATP, higiena procesu produkcji, transportu

Walidacja procesów czyszczenia oraz higieny przy użyciu wymazów higienicznych ATP

Wymazy higieniczne polegają na pobraniu próbek celem określenia ich zawartości, pod względem bezpieczeństwa dla zdrowia użytkowników. Pozwalają na dokonanie oceny zachodzących procesów produkcyjnych oraz higienicznego wytwarzania i dystrybuowania produktów spożywczych.

Wymazy higieniczne przy użyciu szybkich testów ATP

Utrzymanie odpowiedniej higieny urządzeń i pomieszczeń jest warunkiem wytwarzania bezpiecznej żywności. Ważne jest zarówno prawidłowe przeprowadzenie procesów mycia i dezynfekcji, jak i wiedza o zagrożeniach mikrobiologicznych, mogących wystąpić podczas przetwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych.

Drobnoustroje występujące na powierzchni urządzeń, rąk i ubrań osób biorących udział w produkcji mogą stanowić źródło wtórnych zanieczyszczeń surowców, półproduktów i produktów gotowych. W celu kontrolowania środków spożywczych w krajach Unii Europejskiej wprowadzono rozporządzenia stanowiące tzw. Pakiet Żywnościowy dotyczący zasad higieny środków spożywczych. Z regulacjami związane jest rozporządzenie Nr 2073/2005/WE w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych, z późniejszymi nowelizacjami. W rozporządzeniu uwzględniono dwa rodzaje kryteriów:

 • kryteria bezpieczeństwa środków spożywczych,
 • kryteria higieny procesu.

Wymazy lumenometrem ATP

Systemy luminometryczne wykorzystują efekt bioluminescencji mający miejsce podczas enzymatycznego rozkładu ATP. Systemy bardziej zaawansowane (jak luminometr PD30) mierzą również luminescencję podczas rozkładu AMP i ADP. Adenozynotrifosforan (ATP) oraz adenozynomonofosforan (AMP) są nukleotydami, czyli organicznymi związkami chemicznymi, wykorzystywanymi przez komórkę jako uniwersalny przenośnik energii niezbędnej do przebiegu reakcji biochemicznych. Kumulowana w jego wiązaniach energia uwalniana jest w procesie hydrolizy do ADP lub AMP.

Narzędziem realizującym pomiar bioluminescencji jest właśnie luminometr. Ten mieszczący się w dłoni aparat umożliwił stworzenie prostego, łatwo dostępnego i efektywnego systemu monitorowania higieny. System poboru oraz wstępnego przygotowania próbek jest maksymalnie uproszczony dzięki zastosowaniu wymazówek, z zawartymi w nich reagentami.

Oprócz analizy zanieczyszczenia powierzchni można również badać zanieczyszczenie bakteriologiczne wody lub innych cieczy. Można również monitorować czystość dłoni personelu. Najnowsze, superczułe wymazówki wykrywają ATP, AMP oraz dodatkowo ADP (Adenozyno-5'-difosforan). ADP powstaje z ATP w wyniku hydrolizy lub przeniesienia jednej reszty fosforowej z ATP, tak więc jego wykrywanie zdecydowania rozszerza możliwości detekcyjne luminometru.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Kryterium bezpieczeństwa żywności

Do najczęściej badanych wskaźników higieny należą:

 • drożdże i pleśnie;
 • bakterie z grupy coli;
 • bakterie tlenowe;
 • salmonella;
 • escherichia coli;
 • enterobactericeae;
 • enterococcus spp.;
 • listeria spp.;
 • staphylococcus aureus.

W jakim celu wykonywane są wymazy higieniczne produktów żywnościowych?

Badania w formie wymazów higienicznych oceniają czystość żywności, klarowność jej składu i wpływ na bezpieczeństwo oraz zdrowie konsumentów. W zależności od ustawodawstwa krajowego istnieją różnice pomiędzy normami prawnymi i wskaźnikami, na podstawie których towary są przekazywane do użytku powszechnego. Dlatego też eksperci doradzają, w jaki sposób dostosować produkt do wymogów lokalnych.

W zdecydowanej mierze wymazy higieniczne są przeprowadzane, żeby:

 • Zapobiec dostaniu się skażonych artykułów na rynek.
 • Uniemożliwić przedsiębiorcom używania szkodliwych substancji w procesie produkcji.
 • Ocenić jakość wytworzonych wyrobów.

Jakie wymazy higieniczne są najczęściej wymagane wobec przedsiębiorstw produkujących żywność lub lokali gastronomicznych?

Próbki pobrane w zakładach zajmujących się dystrybucją żywności służą do wykrycia zanieczyszczeń i oceny składu zawartości badanych artykułów. Analizowane są:

 • patogenne drobnoustroje występujące w żywności i paszach;
 • woda wykorzystywana na rzecz działalności gospodarczej;
 • powietrze w przestrzeniach magazynowych i halach produkcyjnych;
 • wskaźniki mikrobiologiczne pobrane z linii produkcyjnych i służbowych pomieszczeń;
 • parametry higieny uboju zwierząt;
 • przydatność terminu spożycia składników, z których składa się żywność.

Wymazy higieniczne to metoda służąca do profesjonalnej oceny produktów pod względem ich użyteczności i bezpieczeństwa.

Próbki pobrane w przedsiębiorstwach spożywczych pozwalają na:

 • analizę jakościową wytwarzanych lub używanych produktów;
 • wykrycie niebezpiecznych substancji;
 • określenie wartości odżywczej artykułów spożywczych;
 • opracowanie etykiet GDA;
 • wyznaczenie parametrów fizycznych i chemicznych wody do spożycia;
 • analizę żywnościową przygotowanych pasz.

Przedsiębiorstwo, które wykonuje cykliczne wymazy higieniczne, potwierdza bezpieczeństwo dostarczanych produktów i wysoką jakość świadczonych usług.

Dodatkowe korzyści z przeprowadzania analiz laboratoryjnych to:

 • Potwierdzenie renomy firmy spożywczej.
 • Spełnienie międzynarodowych norm w zakresie produkcji i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Wypełnienie postulatu społecznej odpowiedzialności – w zakresie zdrowia i życia konsumentów.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Wymagania dla higieny żywności dla konsumentów

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Wymagania dla higieny pasz dla zwierząt

Walidacja czyszczenia GMP+ B4 transport zbóż i pasz

Reklama