Newsletter

Reklama

GMP+ w handlu paszami i zbożami

GMP+ B3 na handel, magazynowanie i przeładunki zbóż i pasz – bezpieczeństwo pasz

Przedsiębiorstwa zajmujące się magazynowaniem i dostarczaniem pasz, materiałów paszowych oraz zbóż na rynek potwierdzają wysoką jakość usług dzięki certyfikatowi GMP B3 na handel. Zapewniają bezpieczeństwo dostarczanych produktów paszowych poprzez weryfikację pochodzenia oraz adekwatne warunki przechowywania.

Ochrona pasz i zbóż przez przedsiębiorstwa

Certyfikat GMP B3 Handel jest wprowadzany przez przedsiębiorstwa zajmujące się:

 • Skupem zboża.
 • Handlem paszami i zbożami.
 • Magazynowaniem pasz i zboża.
 • Dystrybucją pasz i zboża.

Standard GMP+ B3 potwierdza dostosowanie się przedsiębiorstwa do zasad obowiązujących w międzynarodowym handlu. Wytyczne dotyczą również zapewnienia profesjonalnych systemów zarządzania i narzędzi zapewniających ochronę materiałów paszowych i zbóż podczas magazynowania i przeładunku.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo podczas wdrożenia GMP+

Pomagamy firmom przygotować się profesjonalnie do certyfikacji standardu, który wymaga ujednolicenia systemów jakości i bezpieczeństwa stosowanych w zakładach magazynowych i skupowych. Doradzamy, jakie regulacje należy spełnić w celu otrzymania normy GMP+ B3 Handel. Wśród działań, których się podejmujemy, znajdują się:

 • Opracowanie dokumentacji procesów biznesowych, zgodnie ze standardem GMP+.
 • Weryfikacja stosowanych w firmie procesów monitorujących jakość magazynowanych pasz i zbóż.
 • Analiza warunków higienicznych i sanitarnych w zakładzie, które zapewniają ochronę przechowywanych artykułów przed zniszczeniem, skażeniem, zepsuciem, itd.
 • Sprawdzenie poprawności gospodarowania odpadami, oddzielania certyfikowanych pasz od niecertyfikowanych, umów zawartych z podwykonawcami usług.
 • Ocenienie poprawności weryfikowania dostawców produktów paszowych oraz metod legalności ich pochodzenia.
 • Zaproponowanie działań naprawczych, m.in. wdrożenia rozwiązań systemów zarządzania jakości i bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych.
 • Wskazanie i pomoc przedsiębiorstwu we wdrożeniu narzędzi redukujących poziom zanieczyszczeń podczas przechowywania i dostarczania pasz i zbóż.

Spełnienie wszystkich wymogów wyznaczonych w standardzie GMP+ pozwala firmie przejść pozytywnie przez certyfikację GMP Plus Handel. Potwierdza w ten sposób, że procesy związane ze skupem, handlem, magazynowaniem, transportem i dystrybucją pasz, materiałów paszowych oraz artykułów zbożowych zachodzą w pełni chronionych warunkach, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia konsumentów.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Zaufanie do certyfikatu GMP+

Wdrożenie standardu GMP+ B3 Handel w wzmacnia rynkowy prestiż firmy. Zwłaszcza wśród producentów pasz oraz hurtowników. Dzięki zapewnieniu wysokiej jakości usług, związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i zgodności zawartości dostarczanych produktów, przedsiębiorstwo potwierdza:

 • Dostosowanie się do międzynarodowych zasad w obszarze magazynowania i dostarczania produktów żywnościowych.
 • Przeprowadzanie profesjonalnej analizy bezpieczeństwa pasz.
 • Doskonalenie procesów zarządzania jakością.
 • Stosowanie środków zapewniających ochronę pasz i zbóż przed czynnikami szkodliwymi dla życia i zdrowia konsumentów.

Standard GMP+ na handel oraz magazynowanie i przeładunki to jeden z komponentów standardu GMP+ 2020, który otwiera przedsiębiorstwu wejście na międzynarodowy rynek produktów konsumpcyjnych.

Pomoc w spełnieniu wymagań GMP+

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

GMP+ dla producentów pasz

GMP+ dla transportu pasz i zbóż

System HACCP – bezpieczeństwo pasz

QS (Qualitat und Sicherhei) – wymagania dla produkcji rolnej i hodowli zwierząt

Reklama