Newsletter

Reklama

Vbioss biomasa stała dla energetyki

System SURE / V-Bioss INiG – spełnienie wymogów certyfikacji i uwierzytelnienia biomasy stałej

Biomasa przeznaczona na cele energetyczne wymaga otrzymania certyfikatu Systemu SURE / V-Bioss INiG od autoryzowanych jednostek certyfikujących. Potwierdza również spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i legalności pochodzenia odnawialnych surowców, które są wykorzystywane w celach wyprodukowania energii cieplnej.

Wymagania System SURE

Dobrowolny system certyfikacji SURE, potwierdza w udokumentowany sposób zgodność biomasy stałej z kryteriami RED II. Certyfikacja zrównoważonej biomasy gwarantuje wysoką jakość i przejrzystość. System zapewnia, że biomasa jest audytowana i zatwierdzana przez Komisję UE, aby zapewnić pełną zgodność z wymogami RED II. System SURE umożliwia zainteresowanym organizacjom udokumentowanie pochodzenia biomasy za pomocą certyfikacji SURE, nawet poza prawnym obowiązkiem przedstawienia dowodów. W tym celu SURE dalej rozwija swoje podejście we współpracy branżą biomasy, w ten sposób stale integrując kolejne rynki i użytkowników biomasy. Definicje systemu SURE dostępne są w pliku PDF - kliknij.

Zakresy certyfikacji systemu SURE

 • 1101 Groupmanager agricultural biomass producer,
 • 1102 Producer of agricultural biomass,
 • 1201 Groupmanager forest biomass producer,
 • 1202 Producer of forest biomass,
 • 1301 Groupmanager waste producer,
 • 1302 Waste producer / production point,
 • 2101 First gathering point agricultural biomass,
 • 2201 First gathering point forest biomass,
 • 2301 Collector of waste and residues,
 • 3101 Treatment plant agricultural biomass,
 • 3102 Pellet plant agricultural biomass,
 • 3103 Briquette plant agricultural biomass,
 • 3201 Treatment plant forest biomass,
 • 3202 Pellet plant forest biomass,
 • 3203 Briquette plant forest biomass,
 • 3301 Treatment plant waste and residues,
 • 3302 Pellet plant waste and residues,
 • 3303 Briquette plant waste and residues,
 • 3401 Biogas plant (raw biogas, fermentation),
 • 3402 Biogas (raw biogas, gasification),
 • 3403 Biomethane treatment plant,
 • 4001 Supplier before the last interface,
 • 5101 Electricity from biomass (solid biomass),
 • 5102 Heat from biomass (solid biomass),
 • 5201 Electricity from biogas (raw biogas),
 • 5202 Heat from biogas (raw biogas),
 • 5301 Electricity from biomethane,
 • 5302 Heat from biomethane,
 • 6001 Electricity trader / distributor,
 • 6002 Heat trader / distributor,

Rodzaje biomasy systemu SURE

 • BIOMASS AGRI Agricultural biomass (without agri waste and residues),
 • AGRI WaR Agricultural waste and residues,
 • FOREST Forest biomass (without forest waste and residues),
 • FOREST WaR Forest waste and residues,
 • WaR Waste and Residues (not agricultural or forest),
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Wymagania V-Bioss INiG

System V-Bioss INiG jest to system weryfikacji pochodzenia biomasy na cele energetyczne. Wdrożenie Systemu V-Bioss INiG ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, a także obowiązku wprowadzenia systemu należytej staranności, zgodnie z rozporządzeniem nr 995/2010/WE ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna”. Certyfikacja V-Bioss odbywa się w oparciu o regulacje prawne zapisane w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Standard wymaga stosowania w procesie produkcji energii wyłącznie wysokiej jakości biopłynów, biomasy, pełnowartościowego drewna oraz biogazów. Są one sprawdzane pod kątem wypełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i dostarczania surowców.

Jak uzyskać certyfikat systemu SURE i V-Bioss INiG

W celu uzyskania certyfikatu systemu SURE lub V-Bioss należy spełnić wymogi prowadzenia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie wytwarzania energii oraz chłodzenia produktów. Pomagamy przedsiębiorstwom przygotować profesjonalną dokumentację oraz wdrożyć rozwiązania systemowe służące do monitorowania jakości oraz zagrożeń powstających w procesie produkcji.

Wdrożenie certyfikatu SURE lub V-Bioss wymaga potwierdzenia przez przedsiębiorstwo, że biomasa jest uprawiana i zbierana na terenie Unii Europejskiej. Surowce wykorzystywane do wytworzenia energii nie powodują zaś szkód w środowisku naturalnym ani nie oddziałują negatywnie na życie i zdrowie społeczeństwa.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Audyt systemu SURE lub V-Bioss INiG

Podczas procesu weryfikacji zostają przeanalizowane legalności i obszaru pochodzenia wykorzystywanych surowców. W dokumentacji wdrożeniowej należy również określić:

 • Miejsce składowania odpadów powstałych wskutek procesów produkcyjnych.
 • Rodzaj roślin, z których pozyskiwane są źródła energii.
 • Producenta, importera lub dystrybutora biomasy w przypadku firmy handlowej.
 • Sposoby i miejsca służące do magazynowania biomasy.
 • Metody służące do chłodzenia lub ogrzewania pomieszczeń, w których są przechowywane uzyskane produkty.
 • Techniki wykorzystywane w zakresie monitorowania zagrożeń powstających w procesie produkcji.
 • Metody weryfikacji sprawności działania systemów zarządzania jakością.

Korzyści z wdrożenia systemu SURE i V-Bioss

Firma posiadająca certyfikat SURE lub V-Bioss potwierdza bezpieczeństwo łańcucha dostaw bioenergii. Wdrożenie normy SURE lub V-Bioss poprzedzane jest przeprowadzeniem weryfikacji procesów zachodzących w firmie podczas procesów produkcyjnych. Wśród nich wymienia się:

 • Wypełnienie norm nałożonych przez władze krajowe.
 • Określenie masy surowców energetycznych.
 • Monitorowanie procesów przetwórczych
 • Ograniczenie negatywnego wpływu procesów przetwórczych na środowisko.
 • Zapewnienie zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Do certyfikacji standardu SURE lub V-Bioss mogą przystąpić wszystkie przedsiębiorstwa występujące w łańcuchu dostaw – producenci energii, wytwórcy surowców energetycznych, przetwórcy odpadów energetycznych, importerzy i eksporterzy biomasy, producenci biomasy, biopłynów oraz biogazu.

Wdrożenie certyfikatu SURE lub V-Bioss przez wyżej wymienione podmioty zwiększa zakres ich współpracy na rynkach międzynarodowych. Potwierdza spełnienie wymogów legalności, bezpieczeństwa i jakości surowców energetycznych w całym cyklu produkcyjnym.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Urząd Regulacji Energetyki - Odnawialne Źródła Energii

Zrównoważy rozwój dla biomasy stałej. Wymagania łańcucha dostaw

System certyfikacji SURE

System certyfikacji V-Bioss INiG

BioGrace-II

Reklama