Newsletter

Reklama

Ochrona danych osobowych RODO, GDPR

Ochrona danych RODO – wdrożenie procedur ochrony danych osobowych

Każde przedsiębiorstwo działające na rynku zobowiązane jest do zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i dostępności danych. Zgodnie z rozporządzeniem RODO należy wdrożyć środki zabezpieczające przed możliwą utratą informacji oraz określić wewnętrzne polityki bezpieczeństwa.

Proces wdrożenia RODO wymaga ustandaryzowania polityk i procedur bezpieczeństwa danych

Schemat działania firmy w przypadku potencjalnego zagrożenia powinien zostać określony w wewnętrznych politykach i procedur bezpieczeństwa informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z wymogami wprowadzonymi przez przedsiębiorstwo oraz do ich przestrzegania w codziennych czynnościach.

Niezbędne staje się przeszkolenie personelu z norm obowiązujących w firmie oraz wskazania zasad postępowania w przypadku zauważania zachowania odbiegającego od przyjętych norm.

Bezpieczeństwo informacji w firmie potwierdzają certyfikaty ochrony danych

Przetwarzanie i przechowywane danych w przedsiębiorstwie powinno zachodzić zgodnie z rozporządzeniem RODO. Należy wdrożyć środki zabezpieczające, m.in. rozwiązania informatyczne, które zapewniają poufność i integralność danych oraz ich ochronę przed niepożądanym dostępem osób z zewnątrz. Pomagamy firmom dostosować się do wymogów RODO, przeprowadzając następujące działania:

 • Zapoznanie się z metodami przetwarzania danych osobowych, które są stosowane w firmie.
 • Określenie środków zabezpieczających.
 • Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji w zakresie RODO.
 • Analiza możliwych zagrożeń.
 • Przedstawienie sugerowanych rozwiązań do wdrożenia w firmie.
 • Opracowanie procedur i polityk bezpieczeństwa.
 • Wdrożenie RODO w firmie.
 • Szkolenia dla pracowników z zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 • Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wskazanie jego najważniejszych zadań.

Rozporządzenie RODO wymaga zapewnienia wysokiej ochrony danych osobowych

RODO obowiązuje wszystkie przedsiębiorstwa, które mają styczność z danymi osobowymi. Zasady określone w rozporządzeniu zobowiązały firmy do wprowadzenia wysokiego poziomu bezpieczeństwa podczas ich przetwarzania, aby nie dochodziło do ich kradzieży, wycieków ani ich wykorzystywania w nielegalnych celach.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Jako specjaliści we wdrożeniu RODO w strukturach firmy doradzamy, jak dostosować rozwiązania do wymogów rozporządzenia. Opracowujemy i wdrażamy zasady prawidłowego zarządzania danymi. Wśród sugerowanych metod do wprowadzenia znajdują się:

 • Zasady zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych
  • Inwentaryzacja
  • Klasyfikacja danych
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Zarządzanie zmianami
 • Zasady zarządzania procesami operacyjnymi
  • Informowanie o wykorzystywaniu danych osobowych docelowego odbiorcę
  • Wprowadzanie sprostowań wobec nieprawidłowo użytych danych osobowych
  • Ustandaryzowanie metod usuwania danych osobowych
  • Ograniczenie przetwarzania danych osobowych
  • Metody przenoszenia danych osobowych
  • Sposoby kopiowania danych osobowych
  • Zasady przekazywania danych osobowych innym organizacjom
  • Możliwość pozyskania informacji z innego źródła
  • Standard reagowania na zaistniałe incydenty
 • Zasady zarządzania rozwiązaniami wprowadzonymi w ramach infrastruktury teleinformatycznej.

Nasze działania w zakresie RODO rozpoczynamy od ustalenia z firmą specyfiki panującej w branży. Określamy procesy, w obrębie których dochodzi do operowania danymi osobowymi. Docelowym zadaniem jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie zasad zgodnych z rozporządzaniem RODO, dzięki którym zostanie ograniczone ryzyko utraty danych oraz wystąpienia naruszeń obowiązującego prawa.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Audit antykorupcyjny w firmie, dostawcy

Usługi QSHE pełnomocnika ds. jakości w firmie

ISO 27001 rodo ochrona danych informacji

Reklama