Newsletter

Reklama

ISO 14001 zarządzanie środowiskiem

ISO 14001 – poprawność działania systemu zarządzania środowiskiem naturalnym

Wdrożenie ISO 14001 w firmie potwierdza spełnienie wymagań dotyczących poszanowania środowiska naturalnego. Uzyskanie certyfikatu oznacza konieczność prowadzenia nadzoru nad działaniami wywołującymi szkody ekonomiczne i ekologiczne. ISO 14000 to rodzina norm związanych z zarządzaniem środowiskowym, której celem jest zminimalizować negatywny wpływ procesów na środowisko (tj. powodować niekorzystne zmiany w powietrzu, wodzie lub glebie), przestrzegać obowiązujących praw, przepisów i innych wymagań związanych z ochroną środowiska oraz nieustannie doskonalić system.

Certyfikat ISO 14001 a ochrona środowiska naturalnego

Norma ISO 14001 charakteryzuje istotę zarządzania środowiskowego w ramach pojedynczych przedsiębiorstw właśnie i jest najważniejsza z serii norm ISO 14000. W dokumentacji prowadzonej przez firmę należy uwzględnić narzędzia i środki służące do prowadzenia bieżącego monitoringu i rzetelnej analizy uzyskanych wyników. System zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie odnosi się do czynników, które powodują negatywne skutki w środowisku naturalnym.

Wdrożenia ISO 14001 w organizacji

Pomagamy firmom wprowadzić ISO 14001 i ustandaryzować przebieg zachodzących procesów weryfikacyjnych. Głównym zadaniem przedsiębiorstwa staje się udowodnienie, że za pomocą używanych środków zapewni ochronę środowiska i będzie zapobiegać powstawaniu zanieczyszczeń. Do istotnych działań należą metody utylizacji odpadów, sposoby wykorzystywania zasobów naturalnych w działalności gospodarczej oraz efektywność energetyczna.

Aby uzyskać certyfikację ISO 14001, należy wprowadzić i kontrolować system zarządzania środowiskowego. Proces wdrożenia ISO 14001 składa się z kilku etapów:

 • Poznanie specyfiki działania organizacji oraz procesów w niej zachodzących.
 • Przeprowadzenie audytu zerowego.
 • Opracowanie dokumentacji ISO 14001.
 • Przeszkolenie personelu firmy w zakresie wykorzystywania systemu zarządzania środowiskowego w codziennych działaniach.
 • Wskazanie wytycznych dotyczących przygotowywania dokumentacji w oparciu o wyznaczniki ISO.
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego ISO 14001.
 • Przygotowanie firmy do uzyskania certyfikacji po uprzednim przeglądzie poprawności działania systemów zarządzania i zgodności z wymogami ISO 14001.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Certyfikat ISO 14001 potwierdza sprawność działania systemu zarządzania środowiskowego.

Podczas szczegółowej analizy narzędzi wykorzystywanych do operowania działaniami przedsiębiorstwa, oceniamy wpływ jego oddziaływania na środowisko. Weryfikujemy również rzetelność prowadzonej dokumentacji. Dzięki wynikom uzyskanym podczas audytu zerowego doradzamy, jakie działania podjąć, aby zmodyfikować system zarządzania środowiskowego. Do najważniejszych zadań zaliczamy:

 • Zaadaptowanie procesów tworzenia dokumentów firmowych do standardu ISO 14001.
 • Prowadzenie stałego nadzoru nad informacjami biznesowymi.
 • Zaangażowanie się kierownictwa w procesy zarządzania systemem środowiskowym.
 • Cykliczne przeprowadzanie przeglądów systemu zarządzania.
 • Przyjęcie profesjonalnego planu doskonalenia przedsiębiorstwa.
 • Wydajne i efektywne zarządzanie czynnikami środowiskowymi – zwłaszcza w celu ograniczenia negatywnych skutków.
 • Monitorowanie oddziaływania procesów zachodzących w firmie na środowisko.
 • Wprowadzenie rozwiązań ograniczających szkodliwy wpływ na środowisko.
 • Zadbanie o bieżące wprowadzanie działań korygujących i doskonalących system oraz zapobiegających awariom, które wpływają na środowisko.

Korzyści z wdrożenia ISO 14001

Wśród korzyści z wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego znajdują się:

 • Minimalizacja kosztów ponoszonych na prowadzenie działalności produkcyjnej.
 • Pozyskanie wiedzy na temat racjonalnego zarządzania zasobami naturalnymi.
 • Podejmowanie efektywnych decyzji o inwestycjach biznesowych.
 • Wykreowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej za ochronę środowiska naturalnego.
 • Zwiększenie możliwości współpracy z firmami proekologicznymi.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Zarządzanie odpadami i pozostałościami

Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska

Energia odnawialna, redukcja emisji GHG

Pozwolenia zintegrowane dla firm

Reklama