Newsletter

Reklama

Kalkulator powierzchni online

Przelicznik jednostek powierzchni pozwala zamienić wartość wyrażoną w danej jednostce na inną jednostkę. Do najbardziej popularnych przeliczeń jednostek powierzchni należy:

  • Metr kwadratowy na jard kwadratowy
  • Metr kwadratowy na ar
  • Metr kwadratowy na hektar
  • Kilometr kwadratowy na hektar

Przelicznik powierzchni

Wyniki:

Wartość Jednostka

Wzory do zamiany pomiędzy jednostkami

Jednostką powierzchni w układzie SI jest metr kwadratowy [m2].

Wzory systemu metrycznego / [m2]

milimetr2 [mm2] 0.000001
centymetr2 [cm2] 0.0001
decymetr2 [dm2] 0.01
metr2 [m2] 1
kilometr2 [km2] 1000000
ar [ar] 100
hektar [ha] 10000

Wzory miar anglosaskich / [m2]

cal2 [in2] 0.00064513460025
stopa2 [ft2] 0.09290304
jard2 [jard2] 0.83612736
mila2 [mi2] 2589881.10336
akr imperialny (UK) 4046.8564224
akr amerykański (US) 4046.87261

Uwagi do kalkulatora

Po wprowadzeniu danej jednostki narzędzie, kalkulator automatycznie przelicza wartość dla wszystkich jednostek z danej kategorii. Kalkulator oblicza dokładną wartość jednostki, z uwzględnieniem 15 istotnych znaków. Dla wartości z zakresu poniżej 10^(-15) i powyżej 10^(15) zastosowano zapis matematyczny, np: 1.34e+16 co oznacza 1,34*10^(-16) co jest równe 0,000000000000000134.

Konwerter oblicza jednostki automatycznie. Po wprowadzenia wartości danej jednostki (obojętnie której) przelicza wartość pozostałych jednostek z danej kategorii. Aby wyczyścić („zerować”) narzędzie wystarczy wprowadzić dla danej (obojętnie której) jednostki wartość 0.

Sprawdź również

Kalkulator powierzchni

Kalkulator energii

Kalkulator temperatury

Kalkulator masy

Kalkulator objętości

Kalkulator pracy

Kalkulator emisji GHG

Reklama