Newsletter

Reklama

BRC Storage dla magazynów i firm logistycznych

BRC GS Storage and Distribution bezpieczeństwo żywności w magazynowaniu i logistyce

Firmy logistyczne zajmujące się magazynowaniem i transportem żywności potwierdzają wysoką jakość usług dzięki wdrożeniu standardu BRC Storage and Distribution. Zapewniają bezpieczeństwo, integralność i identyfikowalność artykułów spożywczych w całym łańcuchu dostaw.

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w logistyce

Firmy logistyczne pełnią funkcję łącznika pomiędzy producentem a klientem. W branży spożywczej muszą spełnić warunki dotyczące bezpiecznego magazynowania i dostarczania artykułów spożywczych do sieci handlowych czy indywidualnych odbiorców. Standard BRC GS Storage and Distribution określił zasady dotyczące weryfikacji pochodzenia żywności, jej przechowywania oraz transportu.

Wdrożenie BRC Storage and Distribution

Firma logistyczna w celu uzyskania standardu BRC musi przejść przez analizę obowiązujących norm oraz procesów związanych z logistyką dóbr konsumpcyjnych. Podczas audytu wstępnego weryfikowane są:

 • Systemy służące do monitorowania jakości produktów.
 • Procesy związane z sortowaniem, pakowaniem, załadowywaniem i rozładowywaniem towarów.
 • Częstotliwość przeprowadzania kontroli jakości procesów logistycznych przez jednostki wewnętrzne.
 • Warunki panujące na magazynach, gdzie jest przechowywana żywność.
 • Sposoby zapewniania chłodzenia, mrożenia oraz rozmrażania artykułów żywnościowych.
 • Stan techniczny urządzeń i samochodów, które wykorzystywane są w celach transportowych.

Globalny standard magazynowania i dystrybucji

BRC Storage and Distribution został podzielony na trzy moduły, które dotyczą zasad do spełnienia przez firmy logistyczne. W celu uzyskania pozytywnej certyfikacji należy przejść pozytywnie przez każdy z etapów.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

1. Magazynowanie i dystrybucja dóbr konsumpcyjnych

 • Przeprowadzanie analizy zagrożeń i ryzyka.
 • Stosowanie systemu zarządzania jakością opartego na HACCP.
 • Utrzymanie pojazdów transportowych w odpowiednim stanie technicznym.
 • Magazynowanie artykułów w higienicznych i bezpiecznych warunkach.
 • Ograniczenie negatywnego wpływu działań przedsiębiorstwa na środowisko.
 • Zastosowanie dobrych praktyk eksploatacyjnych.
 • Zapewnienie cyklicznych szkoleń w zakresie BHP dla personelu.

2. Sprzedaż hurtowa artykułów spożywczych

 • Weryfikowanie dostaw żywności i legalności pochodzenia produktów żywnościowych.
 • Wprowadzenie profesjonalnych metod przechowywania produktów.
 • Dostarczanie identyfikowalnych artykułów spożywczych na rynek (oznaczonych etykietami).

3. Usługi specjalistyczne

 • Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania produktów żywnościowych – chłodzenie, mrożenie, itd.
 • Zastosowanie opakowań zbiorczych i wtórnych.
 • Ustandaryzowanie procesów wycofywania towarów w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Bezpieczeństwo dostarczanej żywności przez firmy logistycznej

Przedsiębiorstwo zajmujące się przewozem żywności dzięki dostosowaniu się do zasad wymienionych w standardzie BRC Storage and Distribution zwiększa swój prestiż na rynku. Doprowadza do ujednolicenia zasad obowiązujących w zakresie przechowywania i dostarczania dóbr konsumpcyjnych do klientów. Certyfikacja zapewnia przedsiębiorstwom logistycznym:

 • Zwiększenie zaufania wśród klientów, podwykonawców i potencjalnych kontrahentów.
 • Ustandaryzowanie procedur bezpieczeństwa i metod weryfikacji legalności produktów.
 • Sprawną komunikacją z zainteresowanymi stronami w obrębie łańcucha dostaw.
 • Zwiększenie jakości świadczonych usług logistycznych i transportowych.
 • Sprawne wejście na rynki międzynarodowe.

Sprawdź również

IFS Logistyka dla firm handlowych i logistycznych, transportu

System HACCP w logistyce, transporcie żywności i pasz

System TAPA w transporcie i logistyce

Dobre praktyki dystrybucyjne GTP, GLP, GM

Reklama