Newsletter

Reklama

IFS HPC wyroby dla konsumentów

IFS HPC – standard dla produktów gospodarstwa domowego i higieny osobistej

Standard w branży kosmetycznej i przedmiotów gospodarstwa domowego IFS HPC (International Featured Standard Household and Personal Care Standard). Popularność standardu IFS HPC związana jest z rosnącymi wymaganiami sieci handlowych w stosunku do jakości i bezpieczeństwa produktów dla konsumenta finalnego.

Zakres standardu IFS Household and Personal Care

Standard IFS HPC obejmuje cztery grupy produktów:

  1. Produkty kosmetyczne oraz produkty higieny osobistej.
  2. Produkty chemii gospodarczej i artykuły gospodarstwa domowego.
  3. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością.
  4. Produkty lub materiały, które są przeznaczone do higieny osobistej z wyłączeniem produktów kosmetycznych, a także niektóre wyroby medyczne klasy 1.

IFS HPC obejmuje swoim zakresem wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa z punktu widzenia jakości oraz bezpieczeństwa wytwarzanych produktów. Wymagania IFS HPC dla artykułów gospodarstwa domowego i kosmetyków do pielęgnacji m.in.: odpowiedzialność kadry zarządzającej, system zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu, zarządzanie zasobami, planowanie i proces produkcji, pomiary, analizy, działania naprawcze oraz zarządzanie incydentami. Stanowi poszerzenie istniejącego Systemu Zarządzania Jakością obecnego w danym przedsiębiorstwie o dodatkowe wymagania bezpieczeństwa, takie jak: aspekty utrzymania higieny w zakładzie, higieny personelu oraz określone wymagania dla infrastruktury przedsiębiorstwa.

Specyficzne wymagania IFS HPC

Standard wskazuje również specyficzne wymagania, które określono jako punkty KO (czyli wymagania, których niespełnienie powoduje brak możliwości wydania certyfikatu bez względu na to, że zakład spełni pozostałe wymagania normy). Zalicza się do nich m.in.:

  • Odpowiedzialność kierownictwa
  • Specyfikacje produktów
  • Identyfikowalność
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Działania korygujące

Wszystkie najważniejsze wymagania zawarte są w „Standardzie IFS HPC do przeprowadzania audytu produktów/procesów produkcyjnych u dostawców produktów gospodarstwa domowego i produktów do higieny osobistej”, który jest dostępny na stronach International Featured Standards (IFS).

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

IFS Logistyka dla firm handlowych i logistycznych, transportu

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

ISO 22716 systemy kosmetyczne, rejestr INCI

Reklama