Newsletter

Reklama

IFS food dla producentów żywności i pet food

IFS Food – certyfikat dla producentów żywności i eksporterów współpracujących z sieciami handlowymi

IFS Food (International Featured Standards) to standard zatwierdzony przez organizację GFSI (Global Food Safety Initiative). Standard ma na celu zapewnić bezpieczeństwo żywności i wesprzeć monitorowanie poziomu jakości wyrobów wytwarzanych pod markami własnymi sieci handlowych. Nie bez znaczenia pozostaje również jakość produktów, do której również przykładana jest tu szczególna uwaga. Posiadając wdrożony powszechnie rozpoznawalny i uznawany standard IFS Food przedsiębiorstwo wykazuje zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznej żywności, charakteryzującej się stałym poziomem jakości, a także pełną zgodnością z przepisami prawa.

IFS Food – najważniejsze informacje

Dotyczy przede wszystkim zakładów przetwórstwa spożywczego oraz przedsiębiorstw, które zajmują się przetwórstwem żywności oraz pakowaniem produktów. Standard ten odgrywa duże znaczenie przede wszystkim w przypadku producentów wytwarzających własną markę, ponieważ zawarte są w niej wymagania związane ze zgodnością ze specyfikacjami klienta. Standard IFS Food wspiera dział produkcji w celu poprawy bezpieczeństwa oraz jakości wytwarzanej marki, ponadto zadaniem IFS Food jest również wsparcie działu marketingu.

Założenia nowego Standardu IFS Food

Wersja Standardu IFS Food 7 weszła w życie w 2020 roku. Zmiany w poprzedniej wersji IFS Food polegały na dodaniu wymagań, które obejmowały zafałszowania żywności – wprowadzona została nowa sekcja, która skupiała się na zapobieganiu oszustwom w branży spożywczej. Sekcje te obejmowały m.in. wymagania dotyczące oceny podatności na zafałszowanie surowców w celu określenia ryzyka nieuczciwej działalności związanej z zastępowaniem, fałszowaniem, podrabianiem oraz niewłaściwym oznakowaniem produktów. Wprowadzono działania nastawione na kulturę bezpieczeństwa żywności, obowiązkowe stosowanie Globalnego Numeru Lokalizacyjnego (GLN).Ponadto zweryfikowane zostały wymagania, w tym te które dotyczą zarządzania alergenami. Zaktualizowano również bazę internetową IFS, która dostępna jest dla jednostek certyfikujących oraz dla firm objętych certyfikacją.

IFS Food – struktura i zakres działań

Do głównych zadań standardu IFS Food należy kontrola producentów żywności w zakresie bezpieczeństwa żywności, a także jakości procesów prowadzących do jej produkcji oraz jakości wytwarzanych produktów. Standard IFS Food może być stosowany w momencie, kiedy produkt jest „przetwarzany” lub kiedy istnieje realne zagrożenie zanieczyszczenia produktu podczas pierwszego pakowania, np. w przypadku pakowanych pieczarek lub pakowanej marchwi. IFS Food nie znajduje zastosowania w przypadku importerów oraz eksporterów, transportu żywności oraz magazynowania i dystrybucji. Wymagania w zakresie standardu żywności IFS obejmują kilka zagadnień:

 • Odpowiedzialność i zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla.
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności.
 • Zarządzanie zasobami.
 • Planowanie i proces produkcji.
 • Pomiary, analizy oraz ulepszenia.
 • Ochrona żywności.
 • Mierzalne cele bezpieczeństwa i jakości.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Cele standardu IFS Food

Standard IFS Food jest odpowiedzią na rosnące wymagania konsumentów, dostawców, a także sprzedawców, które wiążą się m.in. z przeprowadzaniem stałych kontroli jakości produktów, jak również z nowymi wymaganiami prawnymi, które związane są ze wzrostem globalizacji. Ujednolicenie systemu oceny jakości żywności ma przede wszystkim gwarantować wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów. Ważnym elementem Standardu IFS Food jest zgodność wyrobów z europejskim prawem żywnościowym. Certyfikacja IFS Food jest szczególnie polecana producentom żywności, której głównym kanałem dystrybucji są sieci handlowe – supermarkety, dyskonty spożywcze i hipermarkety. Celem Standardu IFS Food jest:

 • Ustanawianie wspólnych standardów wraz z jednolitym systemem oceny.
 • Współpraca z akredytowanymi jednostkami certyfikującymi i audytorami.
 • Zapewnianie porównywalności oraz przejrzystości w całym łańcuchu dostaw.
 • Redukcja kosztów i zmniejszenie czasu dla producentów oraz sprzedawców detalicznych.

Certyfikacja IFS Food – korzyści

IFS Food opracowano w celu ochrony marek produktów spożywczych. Standard IFS Food oznacza wiele korzyści – przede wszystkim dla tych firm, które chcą być konkurencyjne na rynku i jednocześnie pragną uzyskać najwyższą jakość oferowanych produktów i pełne bezpieczeństwo oraz zadowolenie ze strony klienta.

Korzyści IFS Food

Przedsiębiorstwa produkujące żywność oraz pet-food otrzymują następujące korzyści z wdrożenia IFS Food:

 • Poprawa relacji i znacznie lepsze zrozumienie pomiędzy kierownictwem a pracownikami w zakresie dobrych praktyk, standardów oraz wszelkich obowiązujących procedur.
 • Efektywniejsze wykorzystanie zasobów.
 • Monitoring zgodny w przepisami dotyczącymi wytwarzanej żywności.
 • Ograniczanie liczby audytów drugiej strony.
 • Większa elastyczność dzięki podejściu, które oparte jest o ryzyko.
 • Wzrost reputacji firmy jako producenta bezpiecznych i dobrych jakościowo produktów.
 • Możliwość prowadzenia handlu z klientami, którzy wymagają audytu stron trzecich.
 • Możliwość wykorzystania logo firmy oraz certyfikatu IFS Food w celu wykazania zgodności wytwarzanych produktów z obowiązującymi standardami.

Założenia nowej wersji standardu IFS Food

Najnowsza wersja standardu IFS Food ma zacząć obowiązywać od pierwszego kwartału 2021 roku. Główne zagadnienia nowego standardu mają być zgodne z nową wersją Codex Alimentarius (Kodeks Żywnościowy) i dostosowane do bieżącego stanu branży przemysłu spożywczego. Obejmować mają m.in. integralność produktu, a także zarządzanie łańcuchem dostaw. Wersja ta ma koncentrować się również na wymaganiach dotyczących pakowania w procesie rozwoju produktu. W nowej wersji IFS Food szczególny nacisk kładziony będzie na metodologię audytu. Nowa wersja skupiać się będzie również na zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności dzięki bardziej przejrzystemu sformułowaniu wymagań związanych ze standardem.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

International Featured Standard (IFS)

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Certyfikacja IFS Broker w Polsce

Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN)

Reklama