Newsletter

Reklama

Dane kontaktowe (contact data)

Dane podmiotu / Organization:

Quality Assurance Poland

Żernicka 296

54-510 Wrocław, Polska

Telefony kontaktowe (general contacts):

tel. +48 (71) 733-67-67

fax. +48 (71) 733-67-08

Whatsapp +48 720 843 722

ENG/ITA: +48 665606846

e-mail: biuro@haccp-polska.pl

Szczegółowe kontakty (detailed contacts):

> wdrożenia, znakowanie, audyty, certyfikacja (consulting, labeling, audits, certification)

tel. +48 665-606-846

> systemy jakości, szkolenia, certyfikacja (quality systems, trainings, certification)

tel. +48 535-161-779

> branża paszowa, zrównoważony rozwój (feed & grain industry, sustainability systems)

tel. +48 665-451-204

> dokumentacja HACCP, GHP i GMP dla handlu, dystrybucji i gastronomii (HACCP, GHP and GMP documentation for trade, distribution and catering)

tel. +48 605-660-993

Obszar działania (working area)

Zakres działania obejmuje kraje Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji oraz USA. Folder informacyjny – kliknij. (The area of activities covers the countries of Europe, the Middle East, Africa, Asia and the USA. Information folder - click.)

Mapa świata z kropek

System płatności (payment system)

Przyjmujemy płatności online za pomocą systemu DotPay (przelewy24.pl)

Logo firmy DotPay

O firmie (abort company)

Quality Assurance Poland powstała w 2004 roku, głównym profilem firmy jest zapewnienie usług doradczych na najwyższym poziomie w celu spełnienia wymagań przepisów prawa oraz norm i standardów międzynarodowych. Firma zatrudnia specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, w każdym z działów: produkcyjnym, konstruktorsko-technologicznym, systemowych i audytowych. Dzięki temu zapewnia stałą i wysoką jakość wyrobów i świadczonych usług. QAP jest wiodącym liderem w Polsce w swojej branży oraz posiada wielu klientów w Europie i innych krajach na całym świecie. Pozycja firmy na rynku jest wynikiem wysokiej jakości i niezawodności usług, doświadczenia oraz doskonałej obsługi naszych Klientów. Polityka firmy owocuje ciągłym wzrostem sprzedaży i ekspansją na nowe rynki tj. Bliski Wschód i Azję. Biorąc pod uwagę duży wpływ bezpośrednich kontaktów z Klientami i Odbiorcami firma sukcesywnie poszerza zakres usług oraz czynnie uczestniczymy w targach i imprezach branżowych.

W trosce o jakość usług dobieramy najlepszych specjalistów, aby zapewnić najwyższą jakość usług. Wysoką jakość naszych usług osiągamy przez:

  • pełne stosowanie i doskonalenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością opartego o normy ISO,
  • podnoszenie poziomu jakości usług oraz rozszerzanie usług o nowe obszary,
  • systematyczne doskonalenie usług, metod badań i kontroli oraz nadzorowanie procesów wewnętrznych,
  • wykazywanie niezbędnej elastyczności w dostosowaniu się do potrzeb i wymagań Klientów w zakresie produkcji świadczonych usług,
  • dostarczanie usług zawsze zgodnych ze specyfikacją (wymaganiami umów i Klientów),
  • systematyczne szkolenie wszystkich pracowników w zakresie wymagań wynikających ze stosowania systemów, norm i wymagań jednostek certyfikujących,
  • rozwijanie współpracy z kwalifikowanymi dostawcami,

Jakość naszych produktów potwierdzają opinie zadowolonych Klientów.

Reklama