Newsletter

Reklama

Raporty etyczne, społeczne csr

Standardy etyczne w łańcuchu dostaw, odpowiedzialność społeczna biznesu, audyt etyczny

CSR, SMETA, ETI Base Code, standardy etyczne w łańcuchu dostaw, odpowiedzialność społeczna biznesu, audyt etyczny, SWA McDonald's, BSCI, ICS CSR - odpowiedzialność społeczna biznesu, kodeks ETI Base Code, SMETA, SEDEX, BSCI, SWA McDonald's, audyt łańcucha dostaw.

Raporty społeczne

Raportowanie społeczne to ujawnianie danych pozafinansowych, czyli kwestii z obszaru środowiskowego, społecznego oraz ładu korporacyjnego, określanych jako dane ESG (od angielskich słów: E – environment; S – social; G – governance). Wynika z postulatu jawności i transparentności działań organizacji. Raport społeczny przedstawia skondensowany obraz zarządzania i publikuje wyniki odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej. Powinien zatem definiować okres sprawozdawczy, zawierać oświadczenia dotyczące polityk, celów i strategii oraz przegląd podstawowych wyników, pozwalając na porównanie ich w kolejnych latach.

Audyt etyczny według procedury SMETA

Organizacja SEDEX stworzyła i zarządza platformą internetową o nazwie SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange). Platforma ta służy jako miejsce wymiany informacji pomiędzy partnerami biznesowymi w zakresie stopnia spełnienia wymagań SMETA. Na platformie SEDEX każda organizacja po zarejestrowaniu się i opłaceniu składki członkowskiej może:

 • pobrać i uzupełnić kwestionariusz samooceny (SAQ),
 • umieścić na platformie raporty z audytu SMETA,
 • umieścić na platformie dowody na podjęte działania naprawcze dla stwierdzonych podczas audytu niezgodności.

Platforma SEDEX dostarcza również każdej zarejestrowanej na niej organizacji wielu przewodników związanych z procedurą audytową jak i dobrymi praktykami SMETA.

Odpowiedzialność biznesu

Przedsiębiorstwa w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu są zobligowane do tworzenia zasad ewaluacji działań przez nie podejmowanych a wpływających na zrównoważony rozwój. Konieczne jest dokonanie wyboru wskaźników, określenie okresów sprawozdawczych, opracowanie tematów prezentowanych w raporcie. Punktem wyjścia dla omówienia raportowania społecznego jest przedstawienie istoty społecznej odpowiedzialności biznesu. Dalsze rozważania poświęcono przedstawieniu raportu społecznego jako elementu budowania wiarygodności wobec zewnętrznych interesariuszy w kontekście realizacji strategii CSR.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Odpowiedzialność społeczna biznesu to pojęcie dotykające już nie tylko największych organizacji. Z roku na rok coraz powszechniejsze jest monitorowanie tego co dzieje się w łańcuchu dostaw. Czy aby dostawcy, podwykonawcy biorący pośrednio lub bezpośrednio udział w procesie wytwórczym przestrzegają standardów związanych z tematyką odpowiedzialności społecznej. Czy chronią środowisko naturalne i podejmują proaktywne działania do jeszcze lepszej ochrony tego bezcennego wspólnego dobra. Wiele standardów wprowadza wymagania związane z koniecznością zaangażowania w działania zmierzające do ochrony bioróżnorodności ekosystemów, czy też podejmowania działań związanych z praktykami biznesowymi, a w tym do zapobiegania korupcji.

Raportowanie pozafinansowe CSR

Raportowanie w zakresie CSR przeszło znaczącą ewolucję, od początków raportowania w latach 70. koncentrujących się na kwestiach środowiska zdrowia i bezpieczeństwa pracy i będących jedynie dodatkiem do klasycznego raportu rocznego. Współcześnie mamy do czynienia także z raportowaniem zintegrowanym, które łączy wyniki finansowe z raportowaniem danych pozafinansowych. Przykładowe normy, na podstawie których organizacje raportują dane pozafinansowe. Wspieramy firmy w przygotowaniu raportów według obowiązujących międzynarodowych wytycznych i standardów:

 • GRI Standards
 • IR
 • UN GC Communication on Progress

Przygotowujemy firmy do wypełnienia obowiązku sprawozdawczości wynikającego z nowelizacji Ustawy o rachunkowości.

Usługi doradcze w obszarze CSR

 • Oświadczenia i sprawozdania dotyczące raportów niefinansowych
 • Raporty CSR, zrównoważonego rozwoju, ESG
 • Raporty zintegrowane
 • Przeglądy raportów CSR
 • Podsumowania i przeglądy zestawiające informacje o firmie, jej działalności wg normy ISO 26000
 • Dodatki do wdrażania SDGs (Global Goals)
 • Dodatki do kwestii środowiskowych, praw człowieka, wytycznych branżowych etc.

Dla firm już raportujących, które dążą do doskonalenia swoich praktyk sprawozdawczych oferujemy szkolenia dla osób dołączających do zespołów raportujących, dokonujemy weryfikacji matryc istotności oraz konsultacje przygotowanych raportów (inspekcje raportu tj. ocena raportu pod kątem struktury i prezentacji treści wraz z rekomendacjami dot. udoskonalenia raportu).

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Social Accountability 8000 – standard SA8000

Łańcuch dostaw certyfikaty, wdrożenia chain of custody

UTZ, rainforest systemy identyfikacji produktów

Reklama