Newsletter

Reklama

Certyfikacja REDcert EU, REDcert 2 dla firm

REDcert EU & REDcert2 systemy zrównoważonego rozwoju w obszarze biomasy i biopaliw oraz żywności i substancji chemicznych

Certyfikacja REDcert jest procesem pozwalającym uzyskać potwierdzenie, że poszczególne obszary działania podmiotu spełniają wymagania określone w zamach zrównoważonego rozwoju. REDcert opracowany przez REDcert GmbH to system certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw w sposób zrównoważony przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł. REDcert opiera się o wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczącej odnawialnych źródeł energii (RED I 2009/28/WE oraz RED II 2001/2018/WE).

Certyfikacja systemu REDcert EU & REDcert DE

Systemy REDcert DE oraz REDcert EU obejmują produkcję biopaliw na wszystkich etapach – począwszy od etapu produkcji i skupu surowców rolnych i biomasy odpadowych, przez etap ich przetwarzania w np. olejarniach lub cukrowniach po etap produkcji biopaliw i biopłynów. REDcert DE koncentruje swoją działalność na sektorze biopaliw wyłącznie w Niemczech. Natomiast REDcert EU posiada zastosowanie zarówno w Niemczech jak i w większości krajów Europy włączając w to Ukrainę, Białoruś, Norwegię, itp.

System certyfikacji ma na celu ochronę biosfery, racjonalne gospodarowanie gruntami, ale także zrównoważony rozwój społeczny oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych (dzięki umożliwieniu śledzenia wielkości emisji na każdym etapie procesu produkcji biomasy i biopaliw). Zakresem certyfikacji mogą być objęte następujące organizacje:

 • Pierwsze punkty skupu produktów rolnych oraz odpadów i pozostałości;
 • Firmy handlowe wraz z magazynowaniem;
 • Centra logistyczne dla produktów rolnych, biomasy, biopaliw i paliw płynnych;
 • Zakłady przetwórcze tj. gorzelnie, olejarnie, cukrownie, itp.,
 • Wytwórców biokomponentów i biopaliw tj. bioetanol, estry, biowęglowodory, itp.,
 • Producenci i firmy handlowe w obszarze zielonego wodoru.

Certyfikat REDcert EU, mający zastosowanie do wszystkich rodzajów biomasy, pomaga organizacjom zademonstrować zaangażowanie i odpowiedzialność w następujących obszarach:

REDcert2 w produkcji i handlu żywności i pasz

Podstawę certyfikacji REDcert2 tworzą wymagania systemu REDcert-EU oraz kryteria bazujące na SAI (Sustainable Agriculture Initiative). REDcert2 jest jednym z nielicznych systemów certyfikacji zrównoważonego rozwoju, który znajduje zastosowanie na wszystkich poziomach – począwszy od poziomu rolnika, a skończywszy na poziomie dostawcy i sprzedawcy. W wielu krajach europejskich system REDcert2 został wyróżniony najwyższym wynikiem analizy zgodnej z Platformą SAI „ZŁOTY” na poziomie rolniczym, a w kolejnych krajach osiąga poziom „SREBRNY”.

Certyfikacja REDcert2 oferuje możliwość rozszerzenia certyfikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju na zastosowania bioenergii do produkcji żywności, paszy, w dziedzinach technicznych i chemicznych oraz innych (np. biomasa stała). Dokumentacja REDcert 2 obejmuje następujące dokumenty:

 • Żywność i pasze;
 • Biomasa jako materiał (chemia, tworzywa sztuczne, itp.).

REDcert2 jest narzędziem w dziedzinie certyfikacji zrównoważonego rozwoju, a swoim rozwiązaniem „one-stop-shop” oferuje usługę mającą na celu weryfikację różnych ścieżek produkcji ze zrównoważonej biomasy.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Jeżeli Państwa organizacja wymaga dodatkowego wsparcia

Szkolenia wewnętrzne REDcert - oferujemy szeroki wachlarz szkoleń pozwalających lepiej zrozumieć wymagania standardów i korzyści, jakie niesie ze sobą solidne wdrożenie oraz certyfikacja REDcert EU & REDcert2. Szczegóły szkoleń dostępne na stronie - link.

Analiza braków REDcert - weryfikujemy, w którym miejscu obecnie znajdujesz się na drodze do uzyskania certyfikatu REDcert. Dzięki zebranym w ten sposób informacjom, dowiesz się ile brakuje Ci jeszcze do pełnego sukcesu oraz które elementy systemu wymagają poprawy.

Jak wygląda proces certyfikacji REDcert EU & REDcert DE

Na skorzystanie z naszych usług do tej pory zdecydowały się już setki producentów, przetwórców oraz dystrybutorów biomasy, biopaliw oraz żywności, informacje dostępne w dziale Referencje. Aby uzyskać certyfikat REDcert bez dodatkowych kosztów należy przeprowadzić w swojej firmie następujące etapy:

 • Audyt wstępny REDcert. Na tym etapie najważniejsze jest zapoznanie się ze wszelką dokumentacją, zgromadzoną w siedzibie danego przedsiębiorstwa;
 • Wdrożenie systemu REDcert EU & REDcert2 (opcjonalnie, w przypadku gdy system nie został wdrożony lub posiada obszary nie zidentyfikowane a wykazane w ramach audytu wstępnego).
 • Audyt przed-certyfikacją – dokonywanie realizacji poszczególnych zapisów według wdrożonej dokumentacji. Mówiąc najprościej, na tym etapie przekonujemy się, czy obrany system przynosi oczekiwane rezultaty.
 • Utrzymanie systemu – oferujemy również nadzór nad systemami zarządzania w Państwa organizacji przez naszych specjalistów, funkcja pełnomocnika gwarantuje należyty poziom systemów jak również szkoleń wewnętrznych.

Wydanie certyfikatu REDcert

Ważność certyfikatu wynosi 1 rok po których następuje proces re-certyfikacji systemu REDcert. Certyfikacja zapewnia, biorąc pod uwagę aktualny poziom wiedzy i techniki, że oferowane produkty spełniają wymagania zrównoważonego rozwoju.

Koszty certyfikacji REDert

Ceny certyfikacji zależą w dużej mierze od zakresu i wielkości organizacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Standard zrównoważonego rozwoju REDcert

System REDcert2 – żywność, chemia, pasze

Energy from renewable sources in EU

Biomass Magazine

Reklama