Newsletter

Reklama

Certyfikacja fair trade produkty, etyka biznesu

Fair Trade – certyfikat prowadzenia sprawiedliwych działań handlowych

Handel międzynarodowy jest ograniczony licznymi regulacjami prawnymi i obostrzeniami. Mimo to dochodzi do silnej rywalizacji pomiędzy przedsiębiorstwami, która wielokrotnie skutkuje użyciem nieuczciwych środków w celu uzyskania przewagi. Naprzeciw tym działaniom wychodzi praktyka Fair Trade, który obejmuje min. banany, bawełnę, cukier trzcinowy, herbatę, kakao, kawę, komose ryżową (quinoa), kwiaty cięte, miód, orzechy/ziarna oleiste, owoce i warzywa świeże, suszone owoce, przyprawy, rośliny ozdobne, ryż, soki, wino.

Fair Trade – uczciwa współpraca handlowa

Funkcjonowanie przedsiębiorstw handlowych powinno być oparte na efektywnej komunikacji oraz przejrzystości prowadzonych działań. Zgodnie z Kartą Zasad Sprawiedliwego Handlu firmy, które zajmują się produkcją i sprzedażą produktów, muszą spełnić wymóg uczciwego prowadzenia działalności. Zwłaszcza w zakresie legalności wydawanych dokumentów oraz pochodzenia artykułów, które dostarczają na rynek konsumencki. Standardy Fairtrade dzielimy na ogólne i specyficzne dla poszczególnych produktów. Ich spełnienie jest wymagane od producentów oraz nabywców i przetwórców ich produktów.

Certyfikat Sprawiedliwego Handlu

Certyfikat Fair Trade dotyczy przede wszystkim artykułów spożywczych. Jest uznawany za najstarszy certyfikat sprawiedliwego handlu, którego logo umieszczane jest na powszechnie na około 80% powszechnie używanych artykułach przez konsumentów. Certyfikowany producent ocenia swoje oddziaływanie na środowiskowo i tworzy plan minimalizacji wpływu, min. poprzez:

 • stopniowe ograniczanie użycia środków chemicznych w rolnictwie,
 • zakaz stosowania modyfikacji genetycznych (GMO),
 • stopniowe wdrażanie zrównoważonych systemów zagospodarowania odpadów.

Implementacja certyfikatu FairTrade

Standard Fair Trade jest możliwy do wprowadzenia przez:

 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa,
 2. Duże organizacje, oraz
 3. Korporacje międzynarodowe.

Przedsiębiorstwa zobowiązują się do utrzymania minimalnego poziomu cen oraz prowadzenia zrównoważonych procesów produkcyjnych. Sprzyja prowadzeniu działalności mniejszych przedsiębiorstw, które bez zasad uczciwego handlu miałyby utrudnioną drogę promowania i dostarczania swoich produktów na rynek.

Standard Fair Trade coraz większą uwagę przykłada również do ochrony środowiska naturalnego. Przedsiębiorstwa zobowiązują się do stosowania metod i środków do upraw, które nie będą powodować zanieczyszczeń ani zagrażać życiu i zdrowiu zwierząt. W systemie Fairtrade każde ogniwo łańcucha dostaw, które uprawia i/lub w jakikolwiek sposób przetwarza, przepakowuje, a także importuje i eksportuje certyfikowane produkty (zgodnie z nomenklaturą Fairtrade produktami określane są certyfikowane surowce i półprodukty) musi uzyskać certyfikację.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Korzyści z certyfikatu FairTrade

 • Powiększenie dochodów z prowadzonej działalności produkcyjnej czy plantacyjnej.
 • Uzyskanie wsparcia w formie premii za prowadzenie uczciwej działalności.
 • Dofinansowania na modernizacje przedsiębiorstw oraz realizację projektów wpływających pozytywnie na środowisko społeczne lub naturalne.
 • Potwierdzenie respektowania zasad międzynarodowej współpracy handlowej przez akredytowaną jednostkę.
 • Uzyskanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie.

Inne certyfikaty odpowiedzialnego handlu

Do takich certyfikatów należą:

 • Ecocert Fair Trade – połączenie społecznej odpowiedzialności biznesu z należytym poszanowaniem warunków ekologicznych.
 • Bio Partenaire – potwierdzenie uczciwego wytwarzania towarów w odniesieniu do wyspecjalizowanych sklepów z produktami ekologicznymi.
 • Naturland Fair - oparcie produkcji na trzech podstawowych zasadach: zależności społecznej, rozwoju rolnictwa i sprawiedliwego podziału w dochodach handlowych.
 • Small Producers' Symbol – zbiór drobnych przedsiębiorców z regionu Ameryki Łacińskiej, którzy posiadają zorganizowane struktury działania.
 • WFTO Fair Trade Guarantee System – przestrzeganie zasad ciągłego doskonalenia się, dokonywania samooceny prowadzonej działalności oraz wzajemnego oceniania się przez przedsiębiorstwa z branży.

Powyższe certyfikaty stały się alternatywą dla przedsiębiorstw zrzeszonych wokół standardu Fair Trade. Nie zmienia to jednak faktu, że Sprawiedliwy Handel nadal jest uważany za potwierdzenie wysokiej jakości produkcji oraz gwarancji podmiotów zewnętrznych o prowadzeniu uczciwego działalności rynkowej.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

RSPO zrównoważony olej palmowy

MSC, ASC w sektorze rybnym, łańcuch CoC

Łańcuch dostaw certyfikaty, wdrożenia chain of custody

Reklama