Newsletter

Reklama

Fami-QS bezpieczeństwo dodatków do pasz, mieszanek

Standard FAMI-QS – bezpieczne i higieniczne składniki pasz dla zwierząt

FAMI-QS to standard zawierający normy działania przedsiębiorstw, które zajmują się produkcją dodatków do pasz, premiksów lub mieszanek paszowych. Jego wdrożenie podwyższa prestiż firmy, która spełnia wymóg zachowania bezpieczeństwa i higieny w całym łańcuchu paszowym.

Standard certyfikacji bezpieczeństwa pasz

Zasady określone w standardzie FAMI-QS są kompatybilne z rozporządzaniem 1831/2003/WE, dotyczącym przestrzegania zasad wytwarzania dodatków do pasz. Stanowi również odpowiedź na wymagania rozporządzenia 183/2005/WE w zakresie zachowania warunków higienicznych podczas procesów produkcyjnych.

FAMI-QS został przygotowany przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Premiksów i Dodatków Paszowych. Celem standardu jest wypełnianie obowiązków, które zostały nałożone regulacjami prawnymi na wszystkie podmioty produkujące pasze. Zwłaszcza w zakresie higienicznego ich wytwarzania, przetwarzania i przechowywania. A także zapewnienia ochrony w całym cyklu przetwórczo-sprzedażowym.

Jakie parametry sprawdzane są podczas certyfikacji FAMI-QS?

Specjaliści zwracają uwagę na następujące czynniki podczas weryfikacji składników zawartych w paszach, premiksach lub mieszankach paszowych:

 • Czy spełniają wymagania prawidłowego odżywiania zwierząt?
 • Czy nie stanowią zagrożenia dla prawidłowego rozwoju?
 • Czy posiadają wartości adekwatne do podanych na opakowaniu?
 • Czy zapewniają odpowiednie funkcjonowanie zwierząt, nie powodując ich uszkodzeń wewnętrznych ani zewnętrznych?
 • Czy wpływają na zwiększoną lub obniżoną produktywność?
 • Czy dodatki paszowe są stosowane prawidłowo (tj. kokcydiostatyki lub histomonostatyki)?
 • Czy korzystnie wpływają na proces zarządzania środowiskiem?

W Kodeksie FAMI-QS zawarte są sugestie ulepszenia procesów produkcyjnych pasz. Jakość produkowanej paszy oraz bezpieczeństwo jej przechowywania i przetwarzania to dwa podstawowe wartości, które muszą spełnić przedsiębiorcy. Zawierają się one w Dobrej Praktyce Produkcyjnej, która odnosi się do zasad utrzymania higieny i dostosowania składników do docelowej wartości produktu. Standard FAMI-QS pozwala przedsiębiorcom zrealizować to zadanie i jednocześnie polepszyć proces zarządzania ryzykiem, a także operacjami handlowymi. Zapewniając efektywny obrót bezpiecznymi paszami, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawa. Jednocześnie firmy produkcyjne, które wdrażają certyfikat FAMI-QS, spełniają zasady systemu HACCP, m.in. umożliwiając identyfikację artykułów paszowych.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Wdrożenie standardu FAMI-QS

 • Ograniczy do minimum użycie technologii i dodatków do pasz, które mogą spowodować ich skażenie.
 • Wprowadzi profesjonalną jakość oceny zagrożeń i systemu HACCP.
 • Zmniejszy liczbę niebezpiecznych składników, dostających się do łańcucha paszowego.
 • Dokona badań pasz przed wprowadzeniem na rynek – pod względem niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi, życie zwierząt, funkcjonowanie środowiska.

Korzyści z wdrożenia FAMI-QS

 • Potwierdzi wysoką dbałość o jakość i bezpieczeństwo pasz.
 • Otrzyma status firmy odpowiedzialnej społecznie.
 • Uzyska możliwość współpracy z większymi podmiotami gospodarczymi – zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
 • Otworzy rynek zbytu produktów lub usług na obszar innych systemów certyfikacji tj. GMP+, QS, UFAS/FEMAS, OVOCOM (FCA).

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

FAMI-QS preeminent quality and feed safety management system

GMP+ standard bezpieczeństwa pasz (produkcja, handel, transport)

System HACCP w sektorze paszowym

QS (Qualitat und Sicherhei) – wymagania dla produkcji pasz

Reklama