Newsletter

Reklama

IFS Logistyka dla firm handlowych i logistycznych, transportu

IFS Logistics to certyfikat zachowania bezpieczeństwa przy dystrybucji towarów

Firmy logistyczne i transportowe są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa magazynowanych i przewożonych towarów. Certyfikat IFS Logistics potwierdza, że przedsiębiorstwo spełniło regulacje międzynarodowe w zakresie procesu dostaw produktów zamówionych przez klienta.

Certyfikacja IFS Logistics

Certyfikat IFS Logistics przyznawany jest firmom, które zajmują się usługami związanymi z dostarczaniem produktów do klienta. Wśród działań logistycznych, które uwzględnia standard IFS, znajdują się:

 • Transport wybranego towaru przez kupującego do wskazanego miejsca.
 • Pakowanie zbiorcze produktów lub wstępnie zapakowanych artykułów żywnościowych w celu ich dalszej dystrybucji.
 • Magazynowanie palet i opakowań przeznaczonych do dalszego transportu.
 • Dystrybucja produktów, które znajdują się luzem.
 • Ładowanie i rozładowywanie towarów.

Wdrożenie certyfikatu IFS Logistics

Wdrożenie systemu zapewnia standaryzację zarządzania usługami logistycznymi w firmie produkcyjnej. Na każdym etapie procesu logistycznego należy zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa. Zwłaszcza w celu ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania zewnętrznego środowiska. Przedsiębiorstwo musi zadbać o to, aby towar był w odpowiedni sposób przechowywany na magazynie oraz dostarczony zamawiającemu w nienaruszonym stanie.

Według wymogów standardu IFS Logistics przedsiębiorstwa muszą:

 • Przeszkolić pracowników w zakresie przestrzegania wymagań IFS/HACCP.
 • Zapewnić przejrzysty i ustandaryzowany system identyfikowalności.
 • Regularnie przeprowadzać audyty weryfikujące poprawność zarządzania systemem logistycznym.
 • Wprowadzić bieżący monitoring w magazynach, gdzie przechowywana jest żywność.
 • Zapewnić higieniczne warunki obiektów, w których będą magazynowane artykuły żywnościowe.
 • Zastosować opakowania, które będą adekwatne do rodzaju przechowywanej żywności.
 • Nastawić się na ciągłe doskonalenie usług logistycznych.
 • Dostosowywać techniczne rozwiązania do wymagań panujących w branży.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Przedsiębiorstwo w ramach IFS Logistics realizuje zasady GMP/GHP, na którą składają się:

 • Zadbanie o odpowiedni stan infrastruktury technicznej.
 • Zapewnienie pracownikom adekwatnych warunków do wykonywania pracy, pod względem sanitarnym, higienicznym i organizacyjnym, które wyznaczają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Oddzielenie strefy czystości od strefy składowania nieczystości.
 • Wyznaczenie obszarów, gdzie jest przechowywana żywność i artykuły chemiczne (konieczność oddzielenia artykułów spożywczych od towarów zawierających szkodliwe substancje).
 • Wydzielenie bezpiecznych dróg przemieszczania się w przedsiębiorstwie.
 • Bieżące monitorowanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się alergenów oraz substancji GMO.
 • Eliminowanie zanieczyszczeń spowodowanych czynnikami fizycznymi lub chemicznymi, które powodują zagrożenie dla życia i zdrowia konsumentów.
 • Ograniczenie do minimum użycia drewna w procesie produkcji i magazynowania.

Korzyści certyfikacji IFS Logistics

Dzięki wdrożeniu certyfikatu IFS Logistics firma uzyskuje większe możliwości rozszerzenia swoich wpływów za granicą. Wśród korzyści wymienia się również:

 • Dostosowanie produkcji do zaspokojenia potrzeb większych grup konsumenckich.
 • Zwiększenie zaufania do świadczonych usług wśród docelowych odbiorców, partnerów, pośredników i kontrahentów handlowych.
 • Spełnienie wymogów nawiązania współpracy z dużymi sieciami handlowymi i większymi przedsiębiorstwami.
 • Uporządkowanie procesów zarządczych i metod prowadzenia dokumentacji w firmie.
 • Zapewnienie przejrzystości w prowadzeniu działań w ramach łańcucha dostaw.
 • Zapewnienie zgodności z międzynarodowymi normami IFS.

Wszystkie powyżej wymienione działania jesteśmy w stanie zapewnić naszym odbiorcom, którzy zdecydują się na wdrożenie certyfikatu IFS Logistics. Oferujemy również usługi konsultingowe oraz doradcze w zakresie wprowadzenia zmian w systemie jakości i bezpieczeństwa. IFS Logistics ma zastosowanie zarówno do produktów spożywczych, jak i nieżywnościowych. Obejmuje wszystkie działania logistyczne, takie jak załadunek, rozładunek i transport. Normę można zastosować do wszystkich rodzajów transportu; samochody ciężarowe, pociągi, statki, samoloty i każdy inny rodzaj transportu (w temperaturze kontrolowanej lub w temperaturze otoczenia).

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

International Featured Standard (IFS)

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

BRC Storage dla magazynów i firm logistycznych

Reklama