Newsletter

Reklama

ISO 27001 rodo ochrona danych informacji

ISO 27001 - System zarządzania bezpieczeństwem informacji - certyfikacja, wdrożenia, audyty, szkolenia

System zarządzania bezpieczeństwem informacji powstał w celu zwiększenia ochrony przed atakami hakerskimi, które mogą spowodować utratę lub wyciek danych osobowych i biznesowych. Wskazuje, w jaki sposób zbudować, utrzymać i rozwijać system informatyczny w firmie. Określa też wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w odniesieniu do organizacji.

Wymagania normy ISO 27001

Wymogi określone w niniejszej ISO 27001 są ogólne i mają zastosowanie do wszystkich organizacji, niezależnie od typu, wielkości i charakteru. Najważniejsze z wymagań określają:

 • Dostosowanie się do międzynarodowej polityki bezpieczeństwa.
 • Organizacja systemu bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie.
 • Zarządzanie aktywami firmowymi.
 • Zarządzanie systemami i sieciami informatycznymi.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa zasobów ludzkich.
 • Zagwarantowanie bezpieczeństwa fizycznego sprzętu i ochrony środowiska.
 • Kontrola dostępu.
 • Zarządzanie ciągłością działania.
 • Zarządzanie incydentami w obrębie systemów informatycznych.
 • Utrzymanie, rozwój i zgodność systemu informatycznego z wymaganiami prawnymi, m.in. obowiązującymi rozporządzeniami.

Audyt wstępny ISO 27001, ocena bezpieczeństwa

Certyfikat ISO 27001 potwierdza, że stosowane zabezpieczenia informatyczne zapewniają dostępność, poufność i integralność informacji. Proces wdrożeniowy przebiega przez następujące etapy:

 • Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną firmy i stosowanymi metodami działania.
 • Przeprowadzenie analizy ryzyka – identyfikacja potencjalnych zagrożeń.
 • Przygotowanie dokumentacji na temat procesów i procedur bezpieczeństwa informacji, które powinno zostać wprowadzone i przestrzegane w przedsiębiorstwie.
 • Przeprowadzenie szkolenia o metodach zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie.
 • Zapewnienie specjalistycznej opieki zewnętrznej firmy podczas wdrożenia ISO 27001.

Po otrzymaniu certyfikacji zapewniamy naszym klientom stałe wsparcie merytoryczne oraz usługi konsultingowe.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Standard ISO 27001 potwierdza wysoki poziom bezpieczeństwa informacji

Przedsiębiorstwa, które ustandaryzują procesy informatyczne w firmie w oparciu o ISO 27001, zwiększą swoją wartość rynkową. Certyfikat bezpieczeństwa informacji stanowi potwierdzenie zabezpieczenia danych osobowych, na co szczególną uwagę zwracają partnerzy biznesowi oraz klienci.

ISO 27001 wpływa na zwiększenie wiarygodności firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki pozyskaniu zaufania klientów. Stanowi gwarancję certyfikowanego audytora, że w przedsiębiorstwie funkcjonują sprawne, monitorowane i udoskonalane systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Budowa standardu ISO 27001

 1. Część podstawowa, w której zdefiniowania wymagania związane z ustanowieniem i zarządzaniem systemem bezpieczeństwa informacji, wymaganą dokumentacją, odpowiedzialnością, wewnętrznymi audytami, przeglądem zarządzania i ciągłym doskonaleniem;
 2. Załącznik A, w którym zdefiniowano czternaście obszarów mających bezpośredni i kluczowy wpływ na bezpieczeństwo informacji.

Wśród wymagań związanych z systemem bezpieczeństwa ISO 27001 określić możemy:

 • polityka bezpieczeństwa,
 • organizacja bezpieczeństwa informacji,
 • bezpieczeństwo zasobów ludzkich,
 • zarządzanie aktywami,
 • kontrola dostępu,
 • kryptografia,
 • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
 • bezpieczna eksploatacja,
 • bezpieczna komunikacja,
 • pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów,
 • relacje z dostawcami,
 • zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji,
 • aspekty bezpieczeństwa w zarządzaniu ciągłością działania,
 • zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.

Standard jest podstawą dla wszystkich działań przy jednoczesnym zapewnieniu poufności, integralności oraz dostępności informacji jest stosowanie podejścia opartego na ryzyku i odpowiednie nim zarządzanie.

Korzyści z wdrożenia ISO 27001

Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania standardu ISO 27001 i najczęściej wymieniane przez organizacje korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji:

 • Zwiększy nadzór nad procesem przetwarzania i przechowywania informacji.
 • Potwierdzi dbałość o ochronę danych osobowych klientów.
 • Podkreśli dostosowanie się firmy do obowiązujących regulacji prawnych.
 • Zminimalizuje ryzyko zagrożeń.
 • Wprowadzi ustandaryzowane normy reagowania w przypadku potencjalnych zagrożeń.
 • Dostosuje lub zmodyfikuje system informatyczny do szybkiego wykrywania błędów i ich naprawy.
 • Uzyska profesjonalne polityki i procedury bezpieczeństwa informacji, które zostaną sporządzone w formie dokumentacji.
 • Zwiększy świadomość stosowania silnych zabezpieczeń wśród personelu.
 • Usprawni komunikację wewnątrz firmy.

Aby utrzymać zabezpieczenia informatyczne na jak najlepszym poziomie, zaleca się również przeprowadzanie cyklicznych audytów bezpieczeństwa informacji przez podmioty zewnętrzne. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma zyska pewność, że dane biznesowe oraz dane osobowe klientów i partnerów są silnie zabezpieczone.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

ZKP kontrola produkcji, ce, wymagania, certyfikat

Zarządzanie ryzykiem, ocena, doradztwo, audity

Zarządzanie kryzysowe, ocena, doradztwo

PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja polska

Reklama