Newsletter

Reklama

CSR raporty społeczne, niefinansowe

SA 8000 – certyfikacja odpowiedzialności społecznej i etycznej (CSR)

Wdrożenie systemów wspierających standard CSR potwierdza dbałość o wysoki poziom warunków zatrudnienia. Certyfikat SA 8000 został przygotowany z myślą o firmach, które chcą pozyskać status przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie.

Ustandaryzowane wymaga warunków pracy zgodnie z certyfikatem SA 8000

Standard SA 8000został opracowany w 1997 r. Wdrożenie certyfikatu w firmie potwierdza zastosowanie jednolitych praw pracowniczych, zgodnych z międzynarodowymi normami prawa pracy. SA 8000 uwzględnia również zastosowanie efektywnego systemu zarządzania warunkami pracy. Najnowsza wersja standardu SA8000 została opublikowana w 2014 r. Treść niniejszego dokumentu określającego wymagania do auditowania powstała w oparciu o informacje od Social Accountability International (SAI) oraz opinie dla konsumentów, klientów, firm i innych interesariuszy zainteresowanych warunkami pracy w organizacji jednostek certyfikujących (CB), organizacji pozarządowych (NGO), pracowników, klientów, związków zawodowych i innych interesariuszy, a także o dane z audytów certyfikacyjnych SA8000 przeprowadzonych przez jednostki certyfikujące akredytowane przez SAAS oraz z auditów akredytacyjnych SAAS.

Zasady SA 8000 opierają się na przepisach Międzynarodowej Organizacji Pracy

Norma może zostać wdrożona w praktycznie każdej organizacji, która spełnia wymogi prawa pracy. W celu pozytywnego stwierdzenia spełnienia warunków przeprowadzany jest audyt przez organizację, która posiada akredytację SAAS - Social Accountability Accreditation Services. W ramach normy SA 8000 przedsiębiorstwa zobowiązują przestrzegać się poniższych praw, uregulowanych w konwencjach o prawie pracy:

 • Niezatrudnianie w firmach niepełnoletnich osób w celu ich wykorzystywania do ciężkich zadań.
 • Niestosowanie środków pracy przymusowej.
 • Zapewnienie higienicznych i bezpiecznych miejsc do pracy.
 • Poszanowanie prawa do zrzeszania się pracowników.
 • Odrzucenie dyskryminacji jako narzędzia do nagradzania jedynie pewnej części personelu.
 • Odnoszenie się do pracowników z szacunkiem i godnością (bez nadużyć fizycznych lub psychicznych).
 • Zapewnienie adekwatnego wynagrodzenia do przepracowanych godzin pracy.
 • Dostosowanie pensji pracowników do zapewnienia im godziwych warunkach utrzymywania.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Wdrożenie normy SA 8000 opiera się na zasadzie odpowiedzialności społecznej

Pomagamy przedsiębiorstwom przejść przez każdy etap wprowadzenia SA8000 w firmie – począwszy od weryfikacji przestrzegania polityki prawa pracy. Analizę rozpoczynamy od zweryfikowania obowiązujących w procedurach wewnętrznych zasad przyznawania wynagrodzeń i przestrzegania norm legalnego zatrudniania.

Oferujemy profesjonalne wsparcie w następujących procesach:

 • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń w zakresie nieprzestrzegania praw pracowniczych.
 • Opracowanie zasad komunikowania się między pracownikami a kierownictwem.
 • Przygotowanie zespołu odpowiedzialnego za monitorowanie zasad odpowiedzialności społecznej.
 • Przyjęcie schematu rozwiązywania konfliktów.
 • Opracowanie dokumentacji, zgodnie z wymogami prawa pracowników.
 • Przeszkolenie pracowników w zakresie stosowania nowego systemu wewnątrz firmy oraz metod weryfikacji podwykonawców konkretnych usług.

Potwierdzenie ciągłego doskonalenia się w oparciu o certyfikat SA 8000

Norma SA powstała w celu ochrony pracowników przed nadużyciami ze strony pracodawców oraz współpracowników. Dzięki wdrożeniu standardu SA 8000 w strukturach wewnętrznych przedsiębiorstwo potwierdza, że dostosowuje się do zasad przeciwdziałania zachowaniom dyskryminującym. Certyfikat SA 8000 zobowiązuje pracodawców do:

 • Monitorowania obowiązujących przepisów w zakresie kodeksu prawa pracy.
 • Doskonalenia systemu zarządzania jakością pracy.
 • Dbania o pozytywną atmosferę w pracy.
 • Zapewnienia norm bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Zlecania jednostkom zewnętrznym przeprowadzania cyklicznych audytów wewnętrznych oraz przeglądów zarządzania systemem.
 • Wprowadzania działań naprawczych.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Certyfikacja fair trade produkty, etyka biznesu

Raporty etyczne, społeczne CSR

Certyfikat ekologiczny dla rolnictwa, przetwórstwa, handlu

Social Accountability International (SAI)

Reklama