Newsletter

Reklama

Wdrożenia FSSC 22000 w przemyśle, handlu i cateringu

Standard FSSC 22000 bezpieczeństwa żywności – wdrożenia, audyty, szkolenia oraz certyfikacja

FSSC 22000 (Food Safety System Certification) to wiodący na świecie System Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności, który oparty jest o wymagania międzynarodowej normy ISO 22000. Jest równoważny z IFS (International Featured Standard) i BRC (międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności). System Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności jest pełnym systemem certyfikacji do audytu oraz certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS) i systemów zarządzania jakością (FSSC 22000-Quality).

FSSC 22000 – informacje o certyfikacie

Celem każdego systemu bezpieczeństwa jest wprowadzenie skutecznych metod, których zadaniem jest ograniczanie wszelkiego rodzaju zagrożeń związanych z żywnością – od procesu produkcji produktu w gospodarstwie aż do konsumpcji. Certyfikat FSSC 22000 opracowany został przez Fundację ds. Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności, którą wspierała Konfederacja Przemysłu Żywności i Napojów (CIAA). Certyfikat FSSC 22000 oparty jest o międzynarodowe standardy, które opracowane zostały na podstawie konsultacji prowadzonych przez międzynarodowych interesariuszy. Należą do nich standardy ISO 22000, ISO 9001, ISO/TS 22003, a także specyfikacje techniczne dla wstępnych programów sektorowych (PRP), takich jak ISO/TS 22002-1, które zostały stworzone przez sieci handlowe dla producentów żywności. Standard FSSC 22000 może być łatwo i skutecznie integrowany z innymi systemami zarządzania.

Założenia i zadania standardu FSSC 22000

Wymogi standardu FSSC 22000 związane są z dążeniem do zapewnienia bezpieczeństwa żywności w sposób zrównoważony i systematycznie kontrolowany. FSSC 22000 stanowi jedną z ważniejszych podstaw oraz wyznacznik jakości bezpieczeństwa i żywności w przemyśle spożywczym. Celem FSSC 22000 jest optymalizacja procesów oraz podnoszenie jakości produkcji. Normy dotyczą zarówno producentów żywności, jak również producentów opakowań. Głównym zadaniem FSSC 22000 jest określenie wymagań dla jednostek certyfikujących, akredytujących oraz organizacji szkoleniowych w zakresie rozwijania i wdrażania działań w zakresie audytu oraz certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, które obejmują cały łańcuch dostaw żywności. Certyfikat FSSC 22000 zapewnia gwarancję jakości i bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw surowców, a także produktów spożywczych oraz opakowań.

Dla kogo przeznaczony jest certyfikat FSSC 22000?

Rozwój sektora spożywczego wymaga pojawienia się nowych systemów monitoringu już na etapie produkcji artykułów spożywczych. Standard FSSC 22000 znajduje zastosowanie w całym łańcuchu dostaw i kierowany jest do:

 • Producentów żywości pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz producentów surowców.
 • Producentów pasz oraz karmy dla zwierząt.
 • Producentów opakowań z tworzyw sztucznych, którzy pozostają w bezpośrednim kontakcie z żywnością.
 • Producentów opakowań z papieru oraz kartonu, którzy pozostają w bezpośrednim kontakcie z żywnością.
 • Producentów opakowań z metalu, którzy mają bezpośredni kontakt z żywnością.
 • Producentów opakowań ze szkła, którzy mają bezpośredni kontakt z żywnością.
 • Dostawców żywności do sieci handlowych.

Standard FSSC 22000 znajduje zastosowanie m.in. w zakładach, które zajmują się produkcją:

 • Żywności z długim terminem przydatności.
 • Żywności, która szybko się psuje.
 • Mąki, przypraw, aromatów oraz wszelkiego rodzaju dodatków.
 • Opakowań przeznaczonych do przechowywania żywności.

Elementy programu FSSC 22000

Certyfikacja FSSC 22000 jest potwierdzeniem spełnienia wszelkich wymagań prawnych w zakresie obowiązujących standardów. W skład FSSC 22000 wchodzą 3 elementy:

 • ISO 22000.
 • programy warunków wstępnych dla każdego z sektorów - PRP.
 • programy warunków wstępnych dla dodatkowych wymagań dla każdego z sektorów.

Dostępna jest również opcja jakość FSSC, która oparta jest na dodatkowych wymaganiach zawartych w normie ISO 9001. Organizacje, które chcą zintegrować swój system zarządzania jakością żywności z zakresem certyfikacji, mogą skorzystać z dostępnej certyfikacji FSSC 22000-Quality.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Jakość FSSC 22000 składa się z dwóch połączonych ze sobą elementów:

 • FSSC 22000.
 • Programów warunków wstępnych.

Certyfikacja FSSC 22000 przebiega 2-etapowo. Pierwszy etap związany jest z przeglądem dokumentacji (przegląd istniejących procedur oraz instrukcji), natomiast drugi etap polega na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Po zakończeniu powyższych etapów producent otrzymuje certyfikat FSSC 22000. W trakcie jego obowiązywania odbywają się audyty nadzorujące (najczęściej raz w roku), których celem jest sprawdzenie, czy wdrożony standard wciąż działa.

Certyfikacja FSSC 22000 – korzyści

 • Wzrost zaufania klienta do wytwarzanych produktów – np. sieci handlowych oraz konsumentów.
 • Zadowolenie klienta dzięki produktom spełniającym wymogi jakości i bezpieczeństwa.
 • Możliwość integracji standardu z systemami zarządzania ISO 9001.
 • Procesowe podejście w oparciu o normę ISO 22000 zapewniające ciągłe doskonalenie organizacji.
 • Bieżąca kontrola zagrożeń dla żywności.
 • Obniżenie kosztów eksploatacji i zwiększenie zysków producentów żywności.
 • Wzrost zaufania urzędów do wytwarzanych produktów.
 • Możliwość wydajnego zarządzania ryzykiem.
 • Spełnianie rygoru niezależnego, akredytowanego audytu.
 • Możliwość ograniczenia liczby audytów bezpieczeństwa żywności, które prowadzone są przez sieci handlowe, co pozwala koncentrować się na innych obszarach działalności przedsiębiorstwa – m.in. na rozwoju produktu oraz jego jakości.
 • Wzrost konkurencyjności producentów żywności na rynku krajowym i międzynarodowym.
 • Zgodność produktów z polskim i zagranicznym rynkiem żywnościowym.
 • Równoważność certyfikatu z certyfikatami BRC i IFS (dzięki zatwierdzeniu przez GFSI).

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Foundation Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000)

BRC GS Food Safety dla producentów żywności, wytwórcy

IFS food dla producentów żywności i pet food

Norma ISO 22000 bezpieczeństwo żywności

Reklama