Newsletter

Reklama

Projektowanie technologiczne, projekty technologiczne

Przygotowanie projektu technologicznego dla nowych przedsiębiorstw lub aktualizacje istniejących projektów

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z wypełnieniem licznych regulacji prawnych. W przypadku zakładów produkcyjnych i przetwórczych niezbędne jest stworzenie projektu technologicznego oraz rozplanowanie przestrzennego umiejscowienia użytkowanego sprzętu oraz miejsc pracy.

Zajmujemy się przygotowaniem profesjonalnych projektów technologicznych

Sanepid lub weterynaria nakłada na przedsiębiorców obowiązek spełnienia norm sanitarnych i higienicznych w pomieszczeniach przeznaczonych na wypełnianie obowiązków służbowych, w tym obsługę klienta. Wśród wymogów znajduje się stworzenie projektu wyglądu przyszłej organizacji oraz określenia jej funkcjonalności. Pomagamy firmom opracować szczegółowy plan rozmieszczenia pomieszczeń wewnątrz przedsiębiorstwa oraz wyszczególnienie niezbędnego wyposażenia w ich ramach. Przygotowujemy projekty dla następujących organizacji:

 • Zakładu przemysłu spożywczego
 • Zakład utylizacji
 • Zakładu przetwarzającego artykuły spożywcze
 • Lokalu gastronomicznego, restauracji
 • Obiektu typu sushi bar, food truck, itp.

Schemat zarządzania procesami według standardów określonych w projekcie technologicznym

Projekt zagospodarowania powinien być szczegółowo przemyślany – zwłaszcza pod względem jego docelowych funkcji wyznaczonych pomieszczeń. W dostosowaniu do branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo wykonujemy plany zagospodarowania organizacji, które są akceptowane przez sanepid.

Zajmujemy się przygotowaniem projektów technologicznych, w których wskazujemy:

 • Rozplanowanie rozmieszczenia maszyn w halach produkcyjnych oraz sprzętu w służbowych pomieszczeniach.
 • Sposób przeprowadzania procesów produkcyjnych, przy użyciu wskazanych w projekcie urządzeń, np. linii produkcyjnych.
 • Metody przygotowywania posiłków i sprzęt wykorzystywany do realizacji wskazanych celów konsumpcyjnych.
 • Wprowadzenie systemu HACCP, który gwarantuje zastosowanie dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych.
 • Wyznaczenie ilości pomieszczeń i ich przeznaczenia, m.in. ilości toalet, miejsc przeznaczonych dla klientów, zastosowanych systemów wentylacyjnych i grzewczych, itd.
 • Szacunkowy koszt zużycia mediów i zapotrzebowanie firmy na użytkowanie wody, gazu, prądu, itd.
 • Systemy biznesowe w zakresie zarządzania jakością produktów, monitorowaniem zagrożeń oraz wprowadzania działań naprawczych.

Podczas opracowywania projektu technologicznego kierujemy się:

 • Normami określonymi w europejskich rozporządzeniach.
 • Przepisami technicznymi, higienicznymi, sanitarnymi oraz zasadami bezpieczeństwa.
 • Zasadami wyznaczonymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną/ Weterynarię.
 • Wymogami nałożonymi na przedsiębiorstwa działające w konkretnej branży, np. firmy budowlane czy samochodowe muszą zapewnić sprzęt na terenie obiektu, który pozwoli im na sprawne wykonywanie wyznaczonych w projekcie zadań.
 • Bezpieczeństwem pracowników oraz klientów odwiedzających lokal.
 • Kosztami wyznaczonymi przez organizację na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Docelowymi korzyściami, jakie zamierza osiągnąć przedsiębiorstwo wskutek rozpoczęcia działalności biznesowej.
 • Planowanymi inwestycjami, które poniesie klient rozpoczynający działalność w wybranej branży.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo podczas przygotowywania projektów technologicznych oraz w trakcie ich wdrożenia. Dzięki współpracy z architektami i firmami budowlanymi zaprojektujemy pomieszczenia i ustalimy optymalne zagospodarowanie przestrzeni – zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa oraz wymaganiami funkcjonowania w branży.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Odbiory sanepidu obiektów, magazynów, gastronomii

Dobra Praktyka Rolnicza – wymagania prawne

Inspekcje higieny w firmach ATP, luminometr

Reklama