Newsletter

Reklama

ISO 22716 systemy kosmetyczne, rejestr inci

Norma ISO 22716 – kosmetyki - Dobre Praktyki Produkcji (GMP) - Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji

Certyfikat ISO 22716 został stworzony z myślą o producentach, sprzedawcach i importerach produktów kosmetycznych. Podczas wyboru towarów kosmetycznych klienci kierują się wysoką jakością i bezpieczeństwem ich użycia dla zdrowia. ISO 22716 spełnia wszystkie wymagania konsumentów wybierających kosmetyki. Główne cele produkcji opierającej się na zasadach zgodnych z normą ISO 22716 to zapewnienie zgodności produktu z opracowaną specyfikacją, zapewnienie jednorodności partii, eliminowanie ryzyka wymieszania się wyprodukowanych partii, zapewnienie identyfikowalności partii.

Certyfikacja ISO 22716 norm dla kosmetyków

Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją lub obrotem produktów kosmetycznych mogą wdrożyć standard ISO 22716. Stanowi on potwierdzenie wytwarzania produktów w warunkach higienicznych, zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Przede wszystkim w zakresie składników, które mają pozytywnie wpływać na zdrowie klientów.

Coraz większą rolę odgrywa wykorzystywanie naturalnych składników w procesie produkcji, co podkreślają producenci i dystrybutorzy kosmetyków na swoich opakowaniach. W takich działaniach ujawnia się pozytywne oddziaływanie na środowisko i przyjęcie postawy organizacji odpowiedzialnej społecznie.

Norma ISO 22716 zawiera wytyczne dotyczące produkcji, kontroli, składowania i transportu produktów kosmetycznych. Obejmuje aspekty jakościowe produktu, ale nie obejmuje wszystkich aspektów bezpieczeństwa personelu pracującego w zakładzie ani aspektów ochrony środowiska. Aspekty bezpieczeństwa pracy i środowiskowe stanowią wewnętrzną odpowiedzialność i nie są elementem tej normy, która to nie obejmuje również działalności badawczej i rozwojowej ani dystrybucji wyrobów gotowych.

ISO 22716 wdrożenie wymagań

Zanim dojdzie do certyfikacji ISO 22716 w firmie, sprawdzamy szczegółowo procesy związane z zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem podczas produkcji.

 • Wykonujemy przeglądy systemów służących do zarządzania procesami.
 • Weryfikujemy stosowanie się personelu do procedur bezpieczeństwa i międzynarodowych norm produkcyjnych, m.in. Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP).
 • Sprawdzamy etapy procesów produkcyjnych.
 • Analizujemy sprawność w rozpatrywaniu reklamacji i proces zarządzania sugerowanymi zmianami.
 • Oceniamy rzetelność prowadzonej dokumentacji biznesowej i wpisów do księgi jakości.
 • Oceniamy funkcjonalność narzędzi służących do pomiaru jakości i bezpieczeństwa produktów.
 • Sprawdzamy, czy procesy produkcyjne przebiegają w higienicznych warunkach.
 • Kontrolujemy stosowane metody zarządzania odpadami i dbałości o stan urządzeń firmowych.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Głównym założeniem wdrożenia jest ciągłe wprowadzanie zmian mających na celu doskonalenie skuteczności systemu zarządzania dla branży kosmetycznej. Cele te powinny być realizowane poprzez politykę jakości, założenia mierzalnych celów jakości, auditami wewnętrznymi, analizą danych, działaniami korygującymi, działaniami zapobiegawczymi, przeglądami zarządzania.

Etapy wdrażania ISO 22716

Norma opiera się na ogólnie przyjętych zasadach „5P”: pracownicy, produkty, pomieszczenia i wyposażenie, procedury, procesy. Główne zasady normy, które powinny być opisane w księdze GMP (Dobrych Praktyk Produkcyjnych) organizacji. GMP to zbiór działań poprawiających skuteczność, efektywność i stabilność produkcji oraz zabezpieczających producenta przed błędami i stratami np. spowodowanymi reklamacjami lub wycofaniem z rynku. Najważniejsze etapy wdrażania ISO 22716:

 • Przeprowadzenie audytu wstępnego w siedzibie klienta.
 • Wskazanie obszarów wymagających poprawy i procesów do optymalizacji.
 • Przygotowanie harmonogramu wdrożenia systemu ISO 22716.
 • Opracowanie procedur wdrożeniowych oraz instrukcji dla personelu.
 • Ustandaryzowanie prowadzonej dokumentacji, księgi jakości oraz mapy procesów.
 • Wyznaczenie celów do osiągnięcia przez organizację.
 • Usprawnienie procesów dzięki wdrożeniu udoskonalonych systemów do zarządzania jakością produktów.
 • Szkolenie pracowników w zakresie stosowania nowych rozwiązań.
 • Zweryfikowanie poprawności działania systemu zarządzania jakością.
 • Przeprowadzenie audytu certyfikującego.

Na każdym etapie wdrożenia ISO 22716 zapewniamy stałe wsparcie naszych specjalistów. Oceniamy skuteczność działań, projektujemy zmiany oraz wprowadzamy rozwiązania doskonalące procesy zarządzania używanymi systemami.

Korzyści z wdrożenia ISO 22716

Każda firma kosmetyczna, która zdecyduje się na wdrożenie ISO 22716 podniesienie swój prestiż rynkowy.

 • Zwiększy konkurencyjność w branży kosmetycznej.
 • Potwierdzi jakość i bezpieczeństwo artykułów kosmetycznych w zakresie ich używania.
 • Wzmocni zaufanie klientów do marki.
 • Pozwoli wejść firmie na międzynarodowy rynek branży kosmetycznej.
 • Przyczyni się do uzyskania wyższej oceny podczas ubiegania się o dotacje czy udział w przetargach.
 • Zminimalizuje ryzyko błędów produkcyjnych dzięki usprawnieniu systemu zarządzania jakością.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

GMP dla produktów kosmetycznych

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

BRC CP dla produktów konsumenckich, niespożywczych

IFS HPC wyroby dla konsumentów

Reklama