Newsletter

Reklama

System tesco dla dostawców TFMS, ocena dostawcy

Systemy bezpieczeństwa żywności TFMS (Tesco Food Manufacturing Standard)

Sieć handlowa Tesco opracowała własny standard bezpieczeństwa żywności dla dostawców dostarczających produktu pod marką własną. Standard ten wyróżnia trzy statusy dla dostawców (czerwony, żółty i zielony). Audyt u dostawców prowadzony jest przez specjalistów danej branży. Standard Produkcji Żywności Tesco (TFMS) jest oparty na wymaganiach BRC Global Standard for Food Safety. TFMS zawiera wiele wytycznych, które pozwalają zakładom stale doskonalić istniejące systemy bezpieczeństwa żywności.

Zakres zastosowania standardu TFMS

Standard ten oparty jest na międzynarodowym standardzie BRC i jest ukierunkowany na poprawę bezpieczeństwa i jakości produktów. TFMS nie stosuje się do:

  • importerów i eksporterów,
  • transportu żywności,
  • usługowego magazynowania i dystrybucji.

TFMS został zmieniony. W połowie roku 2019 r. ukazało się nowe wydanie standardu TFMS version 7. Tym samym re-inspekcje będą opierać się o wymagania nowej wersji 7 standardu.

Wymagania standardu TFMS

Główne wymagania standardu Tesco to:

  • Plan HACCP,
  • Specyfikacje dla produktów i surowców,
  • Pomieszczenia socjalne dla pracowników,
  • Identyfikacja i identyfikowalność,
  • Nadzór nad alergenami i zanieczyszczeniami krzyżowymi,
  • Kontrola oznakowania produktów.

Wycenę kosztów wdrożenia TFMS (Tesco) oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo telefonicznie lub wypełnieniu formularza kontaktowego

Korzyści z wdrożenia i weryfikacji TFMS

Wzmocnienie zaufania konsumentów jak i handlowców, dla których bezpieczeństwo, jakość i zgodność produktu jest najważniejsza. Wyższe bezpieczeństwo produktu i niższe ryzyko odpowiedzialności za produkt. Możliwość dostarczania produktów do różnych krajów w ramach sieci.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Tesco Food Manufacturing Standard (TFMS)

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

BRC GS Food Safety dla producentów żywności, wytwórcy

Wdrożenia BRC, IFS, GFSI dla producentów żywności

Reklama