Newsletter

Reklama

Dobre praktyki rolnicze, wdrożenia, audyty, certyfikaty

Podstawy Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP) – wdrożenia, szkolenia, audyty i certyfikacja

Dobra Praktyka Rolnicza obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się pierwotną produkcją rolną. GAP to międzynarodowa norma, która jest wymagana w celu zapewnienia bezpieczeństwa powstających artykułów spożywczych. Stanowi potwierdzenie wysokiej jakości produktu wprowadzanego na rynek.

Dokumenty regulujące normę GAP

Good Agricultural Practice (GAP) oznacza Dobrą Praktykę Rolniczą, która nakazuje zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności w produkcji rolnej. Do międzynarodowych praktyk GAP zaliczane są:

 • CanadaGAP® – przeznaczony dla dostawców owoców i warzyw,
 • PrimusGFS – przeznaczony dla producentów rolnych w tym hodowli,
 • GlobalG.A.P. CoC – Łańcuch Dostaw
 • GlobalG.A.P. IFA - Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości
 • GRASP - Ocena ryzyka w ramach praktyk społecznych.

Jakich podmiotów dotyczy standard GAP?

Dobra Praktyka Rolnicza oznacza wprowadzenie w przedsiębiorstwie środków zabezpieczających przed zniszczeniem żywności. Określa również zasady higienicznego jej wytworzenia, przechowywania i dostarczania. Wprowadzenie międzynarodowej normy GAP proponujemy przedsiębiorstwom z branży spożywczej, szczególnie:

 • Producentom warzyw i owoców,
 • Dystrybutorom grzybów,
 • Wytwórcom produktów zwierzęcego pochodzenia,
 • Producentom pasz.

Obowiązki produkcyjne przedsiębiorców rolniczych

GAP odnosi się również do metod prowadzenia upraw. Nakłada na przedsiębiorstwo produkcyjne następujące wymogi:

 • Ograniczenie do minimum użycia środków chemicznych, np. służących do ochrony upraw.
 • Zmniejszenie wpływu wykorzystywanych narzędzi i technik rolniczych na środowisko.
 • Zwiększenie wydajności użycia naturalnych surowców.
 • Wykorzystanie technik rekultywacji oraz środków zapewniających ochronę naturalnego krajobrazu.
 • Zadbanie o bezpieczeństwo systemów używanych podczas produkcji i magazynowania artykułów spożywczych.
 • Zagwarantowanie warunków higienicznych dla pracowników.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Certyfikacja Dobrych Praktyk Rolniczych (GAP)

Standard GAP wskazuje warunki, jakie należy spełnić w celu otrzymania certyfikacji produktu rolniczego. Obejmuje szereg etapów - od produkcji, aż po dotarcie towaru do detalicznego sprzedawcy. Prócz kwestii magazynowania i transportu, istotną rolę odgrywa segregacja produktów. Wśród podmiotów biorących udział w łańcuchu dostaw wymienia się:

 • Przedsiębiorstwa pakujące warzywa, owoce, artykuły rolnicze,
 • Hurtowników, grupy producentów rolnych,
 • Dystrybutorów produktów rolnych oraz pośredników,
 • Sprzedawców detalicznych zajmujących się handlem certyfikowanymi towarami.

Specyfika wdrożenia Dobrej Praktyki Rolniczej

Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na implementację systemu GAP, muszą przejść pozytywnie przez wszystkie etapy certyfikacji. Należą do nich:

 • Analiza systemu zarządzania pod kątem GLOBAL GAP – audyt wstępny.
 • Poprawność utworzonej polityki bezpieczeństwa.
 • Ocena dokumentacji związanej z obiegiem produktów.
 • Optymalne działanie używanego sprzętu pod względem technologicznym i organizacyjnym.
 • Dostosowywanie się pracowników do instrukcji jakości i procedur bezpieczeństwa.
 • Stwierdzenie wykonywania cyklicznych przeglądów systemu.
 • Pozytywnie odbyte szkolenia przez cały personel.

Zalety wprowadzenia GAP

Certyfikację mogą uzyskać gospodarstwa indywidualne, które zajmują się produkcją rolną oraz grupy producentów. Wymogiem wprowadzenia GAP jest posiadanie systemu zarządzania jakością, który spełnia parametry określone w Dobrej Praktyce Rolniczej. Przedsiębiorstwo dzięki przyznaniu certyfikacji GAP uzyska następujące korzyści:

 • Potwierdzenie wysokiej jakości wyprodukowanych artykułów.
 • Zagwarantowanie bezpieczeństwa produktów dla zdrowia konsumentów.
 • Obniżenie kosztów produkcji.
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku.
 • Potwierdzenie spełnienia międzynarodowych norm bezpieczeństwa.

Przedsiębiorstwa zainteresowane wdrożeniem GAP zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Podpowiemy, jakie normy należy spełnić w celu pozytywnego przejścia certyfikacji. Zapewnimy wsparcie na każdy etapie wdrożenia standardu.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

GlobalGAP – wymagania dla produkcji roślinnej i hodowli zwierząt

GLOBALG.A.P. - The Worldwide Standard for Good Agricultural Practices

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Dobra Praktyka Rolnicza – wymagania prawne

QS (Qualitat und Sicherhei) – wymagania dla produkcji rolnej i hodowli zwierząt

Tesco Nature's Choice

Reklama