Newsletter

Reklama

IFS broker dla firm handlowych

IFS Broker – certyfikat dla firm handlowych współpracujących z sieciami handlowymi i eksporterów

Wszystkim przedsiębiorstwom zajmujących się usługami importowymi oraz pośrednikom handlowych w zakresie obrotu artykułami spożywczymi zalecamy wdrożenie standardu IFS Broker. Stanowi on potwierdzenie zachowania wysokich norm bezpieczeństwa i jakości dostarczanych produktów.

Sieci dystrybucyjne zwracają uwagę na posiadanie IFS Broker przez przedsiębiorców

Certyfikat IFS Broker ma duże znaczenie przez wzgląd na ustandaryzowane regulacje, do których przestrzegania zobowiązują się przedsiębiorstwa. Zadbanie o strukturę organizacyjną, prowadzenie na bieżąco dokumentacji oraz usprawnianie systemów zarządzania jakością to tylko kilka z działań, które wypełniają firmy posiadające standard IFS Broker.

IFS Broker to certyfikat dla pośredników handlowych

Firma produkcyjna, która zajmuje się obrotem handlowym produktów wytwarzanych przez innych zakład, również może starać się o uzyskanie certyfikatu IFS Broker. Najczęściej zostaje on połączony ze standardem IFS Food. W przypadku posiadania magazynu i organizowania transportu przez pośrednika handlowego zaleca się uzupełnienie standardu o IFS Logistic.

Doradzamy firmom, jakie kroki podjąć w celu wdrożenia certyfikatu IFS

IFS Broker nakłada na przedsiębiorstwa następujące zadania:

 • Analizowanie zagrożeń w zakresie produkcji i dostarczania produktów.
 • Cykliczne przeprowadzanie audytów wewnętrznych.
 • Optymalne zarządzanie posiadanymi zasobami.
 • Ochrona produktów przed szkodliwymi czynnikami.
 • Wycofanie partii produkcyjnej, u której wykryto nieprawidłowości.
 • Bieżące wprowadzanie działań korygujących.
 • Ocenianie produktów przed ich wypuszczeniem na rynek.
 • Stosowanie się do ustandaryzowanych planów realizacji usług.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Uzyskanie certyfikatu IFS Broker wiąże się z przeprowadzeniem audytu przez certyfikowaną jednostkę.

Standard IFS Broker jest przyznawany na okres 1 roku. Po jego zakończeniu przeprowadzane są audyt re-certyfikujące, które potwierdzają utrzymanie standardów zarządzania systemem jakości i bezpieczeństwa.

Podczas audytu sprawdzamy, czy firma przestrzega międzynarodowych procedur dotyczących bezpieczeństwa produktów. Analizujemy rzetelność prowadzonej dokumentacji oraz stan systemu jakości, który funkcjonuje i powinien być udoskonalany przez przedsiębiorstwo w miarę rozwoju.

Korzyści z wdrożenia IFS Broker

Przedsiębiorstwa pośredniczące w obrocie towarami spożywczymi otrzymują następujące korzyści z wdrożenia IFS Broker:

 • Potwierdzenie stosowania wyłącznie bezpiecznych produktów.
 • Podkreślenie wysokiej jakości dostarczanych usług.
 • Zwiększenie możliwości współpracy z większymi sieciami handlowymi.
 • Zminimalizowanie ryzyka awarii technicznych dzięki cyklicznie przeprowadzanym audytom.
 • Ograniczenie problemów wynikających z prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej.
 • Nastawienie na ciągłe doskonalenie firmy.
 • Uzyskanie dostępu do najnowszych rozwiązań w branży dzięki współpracy z jednostkami certyfikacyjnymi.
 • Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie.

Certyfikat IFS Broker jest uznawany przez sieci handlowe w Polsce, Europie i na całym świecie. Ułatwia nawiązywanie wymiany handlowej o zasięgu międzynarodowym. Stanowi również potwierdzenie dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej, zwłaszcza zagwarantowania bezpieczeństwa wyrobów dostarczanych na rynek.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

International Featured Standard (IFS)

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Certyfikacja IFS Broker w Polsce

Reklama