Newsletter

Reklama

BRC Retail dla handlu żywnością, wytyczne, audyty

BRC GS Retail bezpieczeństwo żywności dostarczanej do sieci handlowych

Certyfikat BRC Retail jest uznawany na globalnych rynkach handlowych. Potwierdza wysoką jakość artykułów żywnościowych, które są dostarczane do sieci delikatesów, super- i hipermarketów. Przedsiębiorstwa zyskują wysoki prestiż dzięki wdrożeniu i przestrzeganiu zasad bezpiecznych dostaw żywności i towarów konsumenckich. Standard BRC GS Retail ma na celu promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa produktów, jakości i kryteriów operacyjnych wymaganych do spełnienia wymagań w zakresie zgodności z prawem i ochrony konsumentów.

Ochrona żywności podczas procesu przetwarzania i pakowania

Standard bezpieczeństwa towarów dostarczanych do supermarketów został opracowany w Wielkiej Brytanii w XX w. Jego celem było zapewnienie wysokiej jakości artykułów żywnościowych dostarczanych przez przedsiębiorstwa pod własną marką sieci handlowej. Sprzyjał identyfikacji produktów poprzez ich etykietowanie, zgodnie z przyjętymi normami dla zakładów produkcyjnych i hurtowni.

Certyfikat BRC Retail dotyczy żywności

Standard BRC Retail można otrzymać na gotowe produkty żywnościowe, które są sprzedawane w sieciach handlowych. Wśród nich znajdują się konserwy, dania garmażeryjne oraz zapakowana żywność, która nadaje się do spożycia. Potwierdzają one dostosowanie się zakładu do dobrych praktyk produkcyjnych oraz higienicznych.

Wdrożenie standardu BRC Retail

Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dostarczaniem produktów spożywczych na rynek są zobowiązane do monitorowania jej jakości. Podczas procesu certyfikacji weryfikowane są systemy wykorzystywane wewnątrz zakładu produkcyjnego oraz przestrzeganie zasad przetwarzania żywności w czystych warunkach.

Proces wdrożenia BRC Retail jest przeprowadzany etapami. Początkowo w przedsiębiorstwie jest przeprowadzany wstępny audyt, który weryfikuje następujące aspekty:

 • Sprawność systemów zarządzania stosowanych w przedsiębiorstwie – w obszarze kontrolowania jakości produktów oraz bezpieczeństwa składników używanych do ich wytworzenia.
 • Zasady dotyczące zarządzania incydentami i ujednolicone schematy reakcji personelu.
 • Wprowadzanie działań naprawczych i zapobiegawczych.
 • Cykliczne weryfikowanie i badania żywności.
 • Utrzymanie środowiska pracy w czystości.
 • Zapewnienie sprawności technicznej sprzętu i jego konserwacji.
 • Metody gospodarowania odpadami.
 • Narzędzia służące do ograniczenia zanieczyszczeń w środowisku.
 • Obowiązujące schematy działań prowadzonych w przedsiębiorstwie w zakresie wybierania dostawców i kontrolowania procesu transportu.
 • Proces wycofywania wadliwych produktów (monk recall).
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Pomagamy zakładom produkcyjnym w certyfikacji produktów żywnościowych

W celu uzyskania certyfikatu BRC Retail przedsiębiorstwo musi spełnić wymogi zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, którą wyznacza norma BRC GS. Wymaga się również przyjęcia planu bezpieczeństwa żywności opartego na systemie HACCP i dostosowania się do zasad przetwórstwa żywności, które zostały określone w Kodeksie Żywnościowym (Codex Alimentarius). W ramach wdrożenia przedsiębiorstwo jest zobowiązane do:

 • Zapewnienia identyfikowalności produktów poprzez rzetelne oznakowanie (etykiety zawierające informacje o składzie artykułu, producencie, dystrybutorze, dacie ważności, itd.)
 • Monitorowania jakości procesów przetwórczych i otrzymanej żywności.
 • Kontrolowania masy (objętości) i sprawności urządzeń.
 • Przeprowadzenia szkolenia dla pracowników z zakresu stosowania normy BRC Retail.
 • Wykonywania cyklicznych audytów procesów produkcyjnych i przeglądów technicznych sprzętu.

Przedsiębiorstwo potwierdza prestiż i bezpieczeństwo artykułów dzięki BRC Retail

Standard BRC Retail jest uznawany przez międzynarodowe rynki. Certyfikacja potwierdza, że przedsiębiorstwo spełniło normy bezpieczeństwa w zakresie produkowanej żywności. Jednocześnie zapewniło pełną identyfikowalność łańcucha dostaw przewożonych artykułów.

Certyfikat BRC Retail zwiększa zaufanie klientów do producentów marek, którzy dostosowują się do systemu HACCP i dbają o wysoką jakość i ochronę artykułów żywnościowych, które znajdują się na półkach supermarketów. Dzięki czemu towary są chętniej wybierane, co przynosi zyski przedsiębiorcy.

Sprawdź również

IFS GM dla małych firm produkcyjnych i handlowych

IFS Wholesale dla handlu, markety, delikatesy

Inspekcje higieny w firmach ATP, luminometr

PAS 221 dla handlu artykułami spożywczymi

System bezpieczeństwa żywności HACCP

Projektowanie technologiczne, projekty technologiczne

BRC Global Standard for Retail

Reklama