Newsletter

Reklama

Certyfikat FSC w branży drzewnej i papierniczej

Certyfikacja FSC dla zarządców leśnych, producentów drewna, papieru oraz opakowań

Certyfikat FSC jest przeznaczony dla właścicieli zarządzających leśnymi obszarami (FSC FM) oraz producentów papieru i drewna (FSC CoC). Stanowi on podstawę do bezpiecznego dysponowania zasobami leśnymi. W celu zachowania naturalnego środowiska i różnorodności biologicznej.

FSC - Standard przetwarzania materiałów leśnych

FSC to skrót od Forest Stewardship Council. Certyfikat obowiązuje w przemyśle papierniczym i drzewnym. Potwierdza naturalne pochodzenie wyrobów wykorzystywanych w celach przetwórczych i sprzedażowych. Przedsiębiorstwa, które uzyskają etykietę FSC, mogą swobodnie posługiwać się nią w działalności handlowej. Wskazują, że sprzedawane materiały pochodzą z obszarów leśnych i spełniają standardy ekologicznej obróbki.

Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorców

Logo FSC na etykiecie gotowego produktu, informuje konsumenta o społecznej i ekologicznej odpowiedzialności producenta. Przejście przez wszystkie etapy produkcji następuje w zgodzie z obowiązującymi standardami, które uwzględniają zachowanie żywotności obszarów leśnych i utrzymanie przyrody w jak najmniej naruszonym stanie.

Począwszy od przywiezienia surowców z lasu, poprzez ich modyfikację i uzyskanie ostatecznego kształtu, aż po dostarczenie i sprzedaż w sklepie, przestrzegane są normy wskazane w ramach certyfikatu Forest Stewardship Council.

Uzyskanie certyfikatu FSC wymaga od producentów przejścia przez następujące etapy:

Certyfikat kontroli pochodzenia produktu FSC stanowi wiarygodne potwierdzenie, że produkty drzewne pochodzą z odpowiedzialnych pod względem środowiskowym i społecznym źródeł. Zakresy certyfikacji FSC obejmują min.:

 • Pozyskanie surowca z gospodarki leśnej.
 • Przetwarzanie drewna lub surowca pochodzenia leśnego (obróbka).
 • Oznakowanie gotowego wyrobu – oznaczenie etykietą umożliwiającą identyfikację producenta lub dystrybutora.
 • Analizę ryzyka, która zostanie oceniona przez eksperta z zewnątrz.
 • Ustandaryzowanie metod dostarczania produktów do handlu, przemysłu i sieci handlowych.

Po spełnieniu norm wyznaczonych w standardzie FSC końcowy produkt zostaje oznakowany etykietą FSC.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

FSC przeznaczony jest dla następujących przedsiębiorstw

 • Właściciele tartaków,
 • Zarządcy lasów,
 • Sprzedawcy drewna,
 • Dostarczyciele produktów pochodzenia leśnego,
 • Producenci mebli drewnianych,
 • Sprzedawcy papieru i artykułów papierniczych, etykiet, wywieszek,
 • Drukarnie i wydawnictwa.

Korzyści wdrożenia standardu FSC

Producenci drewna i artykułów papierniczych, a także osoby zarządzające zasobami leśnymi, dzięki certyfikacji wzmocnią prestiż produkowanych wyrobów. Standardem FSC potwierdzają zastosowanie najwyższych standardów produkcyjnych. Jednocześnie zapewniają gwarancję wysokiej jakości produktów, które trafia do docelowych odbiorców.

Głównym celem FSC jest ochrona terenów leśnych przed nielegalnym użytkowaniem. Przedsiębiorstwa wykazują dbałość o ochronę środowiska podczas pozyskiwania i wytwarzania wyrobów. Zapewniają zrównoważony rozwój gospodarczy. W poszczególnych fazach cyklu produkcyjnego stosowane są wyłącznie naturalne środki. W celu zachowania wysokiej jakości wyrobów i ochrony zdrowia użytkowników, nie zaleca się wykorzystywania organizmów modyfikowanych genetycznie. Do korzyści wynikających z wdrożenia FSC CoC:

 • Status społecznej odpowiedzialności wobec środowiska.
 • Możliwość oznakowania swoich produktów etykietą FSC.
 • Większe zainteresowanie oferowanymi produktami wśród konsumentów, którzy stawiają na bezpieczeństwo i wysoką jakość.
 • Pozytywną opinię wśród ekspertów ds. ekologii i osób chroniących środowisko.
 • Rozszerzenie zbytu rynkowego towarów.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

FSC® - Forest Stewardship Council®

Zrównoważy rozwój dla biomasy stałej

Certyfikaty PEFC drewno i papier

Reklama