Newsletter

Reklama

BRC Agent i Broker w handlu żywnością, trade

BRC GS Agent and Broker to certyfikacja dla przedsiębiorstw sprzedażowych (handlowych)

Pozyskanie certyfikatu systemu BRC Agent and Brokers oferujemy wszystkich firmom zajmującym się wyspecjalizowanymi procesami handlowymi. Certyfikat zapewnia odbiorców i klientów o bezpieczeństwie nabywanych produktów, które są w pełni identyfikowalne oraz ustandaryzowaniu procesów prowadzonej wymiany handlowej.

Jakie przedsiębiorstwa powinny wdrożyć standard BRC GS Agent & Broker?

System BRC GS powstał z myślą o podmiotach, które aktywnie działają w następujących obszarach:

 • Import i eksport produktów.
 • Zarządzanie procesami zakupowymi.
 • Administracja handlowa.
 • Odprzedaż towarów pośrednikom, hurtownikom, sprzedawcom detalicznym lub półproduktów producentom.
 • Dostawy dla sieci handlowych.
 • Dystrybucja surowców, artykułów spożywczych i opakowań.

Certyfikat BRC Agent and Broker zapewnia rozwój organizacji

Brokerzy i firmy handlowe zajmujące się sprzedażą produktów muszą zapewnić bezpieczeństwo zachodzących procesów. Jednocześnie dbają o wysoki poziom bezpieczeństwa towarów podczas ich magazynowania, transportu i w trakcie zachodzącej wymiany handlowej. Aby zagwarantować firmie ciągły rozwój i doskonalenie się, należy zadbać o efektywne zarządzanie procesami sprzedażowymi. Pomoże w tym procesie certyfikacja standardu BRC Agent and Broker.

Kierownictwo przedsiębiorstwa powinno zaangażować się we wszystkie etapy wdrożeniowe certyfikatu, dzięki czemu będzie mogło kontrolować efekty wprowadzanych zmian, zastosowywać modyfikacje wobec podejmowanych działań i wystawiać adekwatne oceny.

Jak przebiega proces certyfikacji BRC Agent & Broker?

Specjaliści wdrażają system BRC GS A&B w oparciu o następujące kroki:

1. Oszacowanie możliwych zagrożeń (analiza ryzyka)

 • Wyznaczenie krytycznych punktów kontroli.
 • Opracowanie planu zapewniającego bezpieczeństwo magazynowanej i dostarczanej docelowym klientowi żywności.
 • Dostosowanie standardów firmowych do zasad wyznaczonych w systemie HACCP.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

2. Wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwa produktów

 • Oparcie systemu na wytycznych zgodnych z BRC&IFS.
 • Wskazanie metod zabezpieczających produkty.
 • Ustandaryzowanie procesów kontrolnych, tj. nadzór nad dokumentami, wykonywanie cyklicznych audytów wewnętrznych, symulacja wycofania (recall / monk recall).
 • Przygotowanie instrukcji i procedur dla pracowników w przypadku wystąpienia produktów niezgodnych z przyjętymi normami.
 • Opracowanie standardu wycofania wadliwego produktu.

3. Szkolenia dla pracowników przedsiębiorstwa

 • Sprawdzenie kompetencji zawodowych posiadanych przez pracowników poszczególnych działów.
 • Cykliczne przeprowadzanie kursów doszkalających i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych.
 • Określenie standardów pracy we wszystkich działach.
 • Sprecyzowanie zadań wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy.

4. Dostosowanie podwykonawców i odbiorców usług pod wymogi branży spożywczej

 • Wybór sprawdzonych, certyfikowanych dostawców surowców i półproduktów.
 • Współpraca z podwykonawcami usług, którzy przestrzegają procesów zarządzania bezpieczeństwem produktów.
 • Dostarczanie towarów zgodnie z przyjętymi normami bezpieczeństwa i umożliwiających na ich identyfikację.

Jakie korzyści przyniesie firmie wdrożenie certyfikatu BRC?

 • Zoptymalizowanie i uporządkowanie schematów postępowania firmy w zakresie zarządzania produktami w branży spożywczej.
 • Spełnienie norm związanych z bezpieczeństwem i jakością produktów.
 • Podkreślenie prestiżu przedsiębiorstwa.
 • Zapewnienie prowadzenia efektywnej komunikacji z dostawcami, pośrednikami i odbiorcami produktów.
 • Profesjonalne i adekwatne do sytuacji oszacowanie ryzyka na każdym etapie sprzedaży.
 • Szersze możliwości współpracy z sieciami handlowymi lub dostawcami do sieci handlowych.

Sprawdź również

BRC GS for Food Safety wymagania dla producentów

IFS Logistics wymagania dla firm handlowych

Oznakowanie produktów konsumenckich

Dokumentacja systemów do sieci handlowych

Reklama